Aan de directie van Viking direct
Postbus 3278
5902 RG Venlo

 

Veenendaal, 30 december 2006

 

Geachte directie,

Al enige tijd ben ik, telefonisch en schriftelijk, in gesprek met enkele van uw werknemers. Dat gesprek wil niet erg vlotten, voornamelijk door de starre opstelling van de dames die ik aan de telefoon krijg. Vermoedelijk heeft u ze een cursus 'omgaan met lastige klanten' laten volgen, waar de dames geleerd hebben om niet op de argumenten van klanten in te gaan en rustig hun eigen boodschap te herhalen. Dat laatste doen ze ook trouw, maar een echt gesprek komt op deze wijze niet tot stand.

Een volgende cursus voor deze dames zou 'Schriftelijke correspondentie' kunnen zijn, want hier gaan ze wat slordig mee om. Een brief die ik u gestuurd heb met mijn bewijs van betaling (o.a. een kopietje van mijn girodagafschrift) blijkt nooit aan te komen en zelf een brief schrijven kunnen deze werknemers van Viking direct niet, ze krabbelen alleen wat extra zinnen op een factuur:

U zult het toch met mij eens zijn, dat dit een uiterst merkwaardige manier van communiceren met klanten is. Dat nog los van de naar voren gebrachte onjuistheden. Ik zal de gang van zaken nog eens voor u op een rijtje zetten:

- Wij bestellen bij u een hoeveelheid verpakkingsmateriaal, labels én twee cartridges voor de printer.
- De volgende dag wordt e.e.a. afgeleverd, maar de cartridges zitten er niet bij.
- Als wij hier een opmerking over maken zegt de chauffeur dat het bij Viking een rommeltje is.
- We bellen naar Viking direct en men zegt ons toe dat de cartridges de dag erna bezorgd zullen worden.
- De volgende dag ontvangen we vier cartridges. Waarschijnlijk een cadeautje om de fout goed te maken.
- Wij bellen naar Viking direct om te vragen of deze aflevering juist is en de juistheid wordt telefonisch bevestigd.
- Enkele dagen later ontvangen we een factuur, waarop duidelijk staat dat twee cartridges betaald moeten worden en dat de andere twee gratis zijn.
- We betalen deze factuur op 29 september 2006. De betaling is vermeld op ons afschrift girorekening volgnummer 20 d.d. 04-10-2006.
- Enkele weken later belt één van uw medewerkster ons op met de mededeling dat er nog een rekening open staat. Wij zeggen toe e.e.a. uit te zoeken.
- Het blijkt dat we de rekening wel degelijk betaald hebben. Dit wordt telefonisch doorgegeven.
- Enige tijd later volgt er weer een telefoontje van Viking direct. Er staat nog een rekening open! Ik vraag om een kopietje van de desbetreffende factuur.
- Dit kopietje wordt toegestuurd en het blijkt om de rekening te gaan die ik wél betaald heb. Voor alle zekerheid heb ik het ook op girotel nog eens nagekeken, maar het factuurnummer is écht hetzelfde
- Ik maak kopietjes van de nota en van het afschrift van mijn girorekening en stuur die op 9 november op naar Viking.
- Enige tijd later wordt er weer door Viking gebeld: Er staat nog een rekening open. Ik verwijs naar mijn brief, maar die blijkt nooit ontvangen te zijn.
- Ik stuur opnieuw kopietjes naar Viking direct (naar hetzelfde adres).
- Op 28 december krijg ik de faktuur toegestuurd waarvan u hierboven een scan hebt gezien. Het bedrag moet voor 29-12-06 binnen zijn heeft uw mederkster erop gekrabbeld. Dat betekent dus dat het dezelfde dag nog binnen moet zijn. Dat is uiteraard onmogelijk en bovendien héb ik die factuur al betaald!

Laten we even inzoomen op de krabbels van uw medewerkster:

De benaming gratis voor de twee extra cartridges wordt hier door uw medewerkster nog eens onderstreept. In een eerder telefoontje probeerde ze ons nog uit te leggen dat bij Viking gratis niet altijd gratis betekent, maar dat het soms een interne mededeling is, die aan moet geven dat het om een 'bundel' gaat. Blijkbaar is ze er nu achter gekomen dat dit een onhoudbaar standpunt is.

 

Het gaat dus om een bedrag van € 55,88. Dat is dan ook precies het bedrag dat ik op 29 september 2006 betaald heb. Zie de u eerder toegestuurde kopie van mijn giroafschrift!

Het zal u na het bovenstaande duidelijk zijn dat ik nooit heb beweerd dat 'alles' gratis is. Het zal u ook duidelijk zijn dat betalen voor de volgende dag (= 29-12-06) volstrekt onmogelijk is. Bovendien, en ik herhaal het: Ik heb deze factuur al betaald!

 

Hoogachtend,

M. Beek

Links:


Terug naar de eerste pagina /homepage
Citaten zoeken op trefwoord
Overzicht van trefwoorden
Citaten zoeken op auteur
Overzicht van auteurs
Overzicht van bibliografieën
Andere interessante internet-bladzijden


Vanaf 30-12-2006


©2006 Mats Beek, Veenendaal

Schrijf Webmaster


eXTReMe Tracker