Terug naar maart 2015

April 2015

1 april 2015

Een bapo-dag op 1 april. Zo mis ik in ieder geval de flauwe grappen van leerlingen.

Het weer probeert wel grappig te zijn: hagel, sneeuw en regen.

Laat de paasdagen maar komen; de versieringen staan weer klaar:

paasversiering

1 bestelling: Anna Enquist, 'De ijsdragers'.

2 april 2015

Mijn klassen maken hun toetsen aan het eind van deze ct-week. Vandaag mijn drie H3-klassen, morgen mijn B2-klas. Ik ben meteen aan het corrigeren geslagen en heb de drie H3-klassen voor de helft nagekeken (ik kijk horizontaal na: eerst van alle negentig leerlingen vraag 1, dan van allemaal vraag 2 enz.).

Vanmiddag zijn we naar E-bikes wezen kijken. Binnenkort gaan we een 'proefrit' maken.

Lidy kijkt naar 'The passion'. Ik zit achter de computer, maar ik hoor het allemaal wel. Ik erger me kapot aan de kwezelpraatjes met mensen uit het publiek. Eerder op de avond hoorde ik een mooie omschrijving van dit gebeuren (ik meen bij 'De wereld draait door'): uitstekende Jezus-marketing van de EO.

Een teleurstellende Catawiki-veiling van 120 knipsels Hugo Claus (1960-1979). Ze brachten € 21,00 op. Dat is echt te weinig. Op Raban hadden ze zo'n € 300,00 op moeten brengen. Misschien moet ik daar mijn prijzen ook maar eens verlagen. Ik heb nog een kavel knipsels Gerard Reve en een kavel knipsels Joost Zwagerman bij Catawiki aangeboden. Ik wacht af wat die opbrengen en dan neem ik een beslissing over wel of niet ermee doorgaan.

3 bestellingen: Amos Elon, 'The Israelis. Founders and Sons', Dr. L. van Egeraat, 'Gids voor Londen', Caja Cazemier, 'Survivalgids voor brugklassers'.

3 april 2015

Lidy's vader is vandaag 94 geworden. Lidy ging er vanochtend met Suzanne, Tygo en Dylano heen. Hij was redelijk helder vandaag, waardoor het toch nog een soort 'vieren' van de verjaardag werd.

opa 94 opa 94

Van mijn drie H3-klassen heb ik de toetsen nagekeken. Ik moet alleen de cijfers nog uitrekenen en in Magister zetten. Omdat ik helemaal 'gaar' was van het nakijken, ging ik tussendoor even naar de markt op het Bruïneplein. Ik kocht er wat kaas (o.a. Cantal), brood (croissants en kleine paasbroodjes) en bloemen (narcissen en rode rozen). De rozen waren spotgoedkoop: negen donkerrode, vrij langstelige rozen voor € 2,50. Ik dacht dat ik de bloemenkoopman verkeerd verstond. 'Nee meneer, het klopt', zei de bloemenman, 'met Pasen willen de mensen gele bloemen. Die waren op de veiling dus duur, maar de andere kleuren gingen voor spotprijzen weg.'

Voor de paasdagen deed ik mezelf bij Ramsj (voorheen Steven Sterk) wat boeken cadeau:
- Gerrit Komrij, Tussen hemel en aarde. Vignetten, voetnoten en verzuchtingen over poëzie
- Anthony Mertens, Lezen, man! Essays en kritieken
- Obe Postma, Samle fersen
- Karel van het Reve, Ik heb nooit iets gelezen en andere fragmenten
- Arie Storm, Het onontkoombaar eigene van de Nederlandse literatuur
- Bram Vermeulen, Mannen maken oorlog
- Gert Jan de Vries, Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie

Nog even zappend voor het naar bed gaan stuit ik op de laatste tien minuten van een Spidermanfilm die ik niet ken. Het verloop van die tien minuten is uiterst voorspelbaar: Het grote, laatste (en gewonnen) gevecht met de tegenstander (in deze film een soort hagedis), een good-guy sterft en tenslotte blijkt het niets te kunnen worden met het meisje waar hij verliefd op is.

1 bestelling: M.M. Schoenmakers, 'De honderd bochten van de koningsarend'.

4 april 2015

Ik meldde al eerder dat de zwartwitte merel terug is in onze achtertuin. Vandaag maakte ik een foto (door het glas van het achterraam heen):

witte merel

Bij de open haard begon ik vanavond aan het in 2013 postuum verschenen 'Tussen hemel en aarde' van Gerrit Komrij. Hij schreef het als een soort poëziekalender; nam gedichten op en leverde daar dan commentaar bij. Op bladzijde 41 aangekomen viel ik zowat van mijn stoel. Daar staat 'Een zekere Achmad in Bagdad' van Alex van der Heide en in zijn commentaar noemt Gerrit Komrij mijn Schrijversinfo.nl en citeert daar ook enkele zinnen uit (van 'Er staan' tot 'kunnen maken')! Dat maakt mijn paasdagen al bij voorbaat goed:

Komrij over 'Achmad uit Bagdad'

5 april 2015

De ChristenUnie windt zich op over de kermis in Veenendaal. Deze keer niet over de zondagsopenstelling, maar over het feit dat de kermis tijdens de Stille Week gehouden wordt. Het zal voor de achterban wel goed zijn, die verwacht dit waarschijnlijk ook van ze, maar ik stoor me aan deze Gristelijke achterhoedegevechten. Zal ik ze vergelijken met IS'ers die niets van cultuuruitingen moeten hebben die niet de hunne zijn? Ach nee, laat ik dat maar niet doen.

Overigens hoeft die kermis voor mij persoonlijk ook niet, terwijl ik het vroeger wel leuk vond: Als je er graag heen gaat, heb je het geld er niet voor. Als je het geld ervoor hebt, hoef je er niet meer zo nodig heen.

2 bestellingen: Louis Andrews Kent, 'Avontuurlijke reizen met Marco Polo', Willem Brakman, 'De gehoorzame dode', Willem Brakman, 'Een winterreis', Jaap Goedegebuure, 'Willem Brakman - De gehoorzame dode (uit: Lexicon van Literaire Werken)'.

6 april 2015

Vandaag hebben we de papieren voor de belastingaangifte in orde gemaakt. Een klus waar we elk jaar weer tegen opzien (en die - achteraf - elk jaar weer meevalt).

2 bestellingen: Joanne Bijlsma, 'Theekruiden. Een praktische hulp voor het behoud van een goede gezondheid', stafkaart 5 A, Terschelling (1984), stafkaart 39F Wageningen (1977).

7 april 2015

De prunussen op de Jan Steenlaan staan weer vol in bloei. Meestal is dat - net als nu - in de eerste week van april.

Langzaam wordt duidelijk wat de organisatieverandering op school voor mij gaat betekenen. De term teamleider verdwijnt. De mentoren gaan een deel van dat teamleiderswerk 'in de eerste lijn' doen. Ook het nalopen van leerlingen gaat bij de teamleider weg; er komt een verzuimcoördinator. Dan voel je wel aankomen dat het aantal taakuren ook flink minder zal worden. De nieuwe term wordt waarschijnlijk 'leerlingbegeleider'. De verdeling over de leerjaren wordt ook anders. Ik verwacht dat ik volgend jaar één of twee klassen extra Nederlands zal geven en dat ik me ga bemoeien met de leerlingen van klas 3 en 4 van havo en vwo.

Een verhaal van Lidy over een leerling: er is en broertje geboren. Die baby ligt in een couveuse aan slangetjes. De leerling vraagt aan zijn moeder: 'Mama, wanneer is broertje opgeladen?'

2 bestellingen: J. Presser, 'De nacht der Girondijnen', Markus Wolf, 'Naar eer en geweten . Bekentenissen van de Oostduitse spionagechef'.

8 april 2015

Mijn journalistieke 'halfbroer' Aart maakt een bijlage over de Tweede Wereldoorlog in Veenendaal voor de 'Veenendaalse Krant' van 29 april. Twee jaar geleden maakte ik een gedicht over de naar oorlogsslachtoffers genoemde straten in Veenendaal-Oost. Dat wil er hij er graag in opnemen, alleen de titel en de eerste strofe vindt hij niet zo passend. Daar heeft hij wel een punt. Ik schreef dat gedicht voor een bewonersdag in Veenendaal-Oost en ik vond het toen aardig om te beginnen met 'De wijzen wonen in het oosten'. Los van die context is de aardigheid daar snel af. Daarom heb ik de titel en de eerste twee regels voor hem 'aangepast'.

Het Cultureel café organiseerde vanavond een culturele pubquiz. Martijn meldt op Facebook dat hij de quiz gewonnen heeft. Well done son!

3 bestellingen: Celia Woolfrey, 'De mooiste wandelingen - Londen', Suzanna Jansen, 'De pronkspiegel', Miep Diekmann, 'Hannes en Kaatje, 2 in een straatje'.

9 april 2015

Alle milieubezwaren van overbevolking ten spijt, roepen milieubeschermers ons via radio en televisie toe dat we zuinig op de aarde moeten zijn omdat we haar maar geleend hebben van onze kinderen. Amme hoela! Nog afgezien van de taalkundige lulkoek die ons hier wordt voorgeschoteld, onderstreept de milieubeweging met haar dwaze kreet slechts de vanzelfsprekendheid van het kinderen krijgen. Daar trap ik niet in. Ik heb de aarde van niemand geleend, ik ben er ook maar op geschopt, door mijn vader en moeder, en al had ik haar geleend, dan nog was ik niet van plan haar terug te geven, en zeker niet aan een stel kinderen: die ruimen hun kamer niet eens op, laat staan mijn aarde. (Midas Dekkers, De beste beesten, blz. 156/157)

Betogen in H3. Vandaag was er een betoog waar de klas muisstil van werd. Stelling: 'Pesten moet strenger worden bestraft.' Deze leerling begon met een ontboezeming: 'Jullie weten dat niet, maar ik ben op de basisschool heel erg gepest' en gelijk begonnen de tranen te stromen. Een kleine drie minuten lang hield ze haar betoog en al die tijd stroomden de tranen. Ik twijfelde ontzettend: door laten gaan of onderbreken, maar koos ervoor om haar door te laten gaan. Ook na het betoog bleef het stil in de klas, tot één leerling haar vinger opstak en haar respect uitsprak voor de manier waarop ze dit verteld had. Een kippenvelmoment (en een dikke voldoende voor het betoog)!

Aan het eind van de middag scheen de zon precies in de tuinoverkapping. Zon, geen wind: heerlijk!

1 bestelling: knipsels Bibeb.

10 april 2015

Gisteren zei een H3-leerlingen tegen me: 'Ik heb nog niets aan mijn betoog voor morgen gedaan, meneer, maar het komt wel goed hoor.' En het kwam goed: ik gaf hem vandaag een 9! Een prima betoog (Hij vond dat er op school Chinees of Spaans gegeven zou moeten worden i.p.v. Frans) ondanks, of juist vanwege de korte voorbereidingstijd. Andere leerlingen hebben hun betoog uitgeschreven en vervallen dan in het voorlezen daarvan. Hij heeft geen tijd gehad om het uit te schrijven, deed het dus met een blaadje met steekwoorden (zoals ik eigenlijk wil) en deed dat prima.

Met het aanbieden van mijn knipsels op Catawiki gaat het mis. Vandaag verkocht ik 150 knipsels Joost Zwagerman voor een tientje. Dat is echt te weinig. Gisteren verkocht ik via Raban tien knipsels Bibeb voor € 22,50. Dan zijn de verhoudingen zoek.

1 bestelling: J.P.de Gaay Fortman, 'Algemene biologie voor bovenbouw v.w.o. en h.a.v.o.'.

11 april 2015

Vanochtend even na negen uur lag Lidy al in een MRI-scanner in Ede. Even na tien uur waren we alweer thuis. Ziekenhuizen draaien ook op zaterdag tegenwoordig gewoon door. Prima, want nu kon ik zonder vrij te vragen met haar mee.

Vandaag maakten we een 'proefrit' op twee E-bikes. Het fietste heerlijk, maar het weer werkte niet echt mee. We zijn klets- en kletsnat geregend.

e-bike uitproberen e-bike uitproberen

2 bestellingen: 'De Japansche regeering betaalt aan toonder', E.R. Emmet, 'Filosofie voor het dagelijks denken'.

12 april 2015

Vandaag prachtig weer, eergisteren prachtig weer. Gisteren - toen wij kilometers fietsten - regende het pijpenstelen.

1 bestelling: Arthur van Schendel, 'De wereld een dansfeest'.

13 april 2015

Gesprekje in H3:
Leerling: 'Meneer, ik heb vannacht van u gedroomd.'
Ik: 'En ... was het een leuke droom?'
Leerling: 'Nee helemaal niet. U had mijn telefoon afgepakt en stampte hem op de grond aan gruzelementen!'
Ik: 'Nou, dat was meer een nachtmerrie.'
Leerling: 'Ja, echt wel.'
En nou ga ik er maar vanuit dat dit komt door mijn rol als teamleider: het in de kluis opbergen van door anderen in beslag genomen telefoons.

Er was alweer een betoog dat voor de klas tranen opleverde. Stelling: In alle landen van Europa moet euthanasie toegestaan worden. Op driekwart van het betoog was de leerling de draad volledig kwijt. Een leerling kiest zo'n onderwerp alleen als dit in de familie heeft gespeeld en dat was ook inderdaad het geval. Ik vroeg of er meer leerlingen in hun familie mee te maken hebben gehad. Er gingen zes vingers omhoog. Het zomaar aan de orde komen van dit soort zaken is één van de mooie kanten van het vak Nederlands!

Vanavond hebben we de film 'Een dorsvloer vol confetti' gekeken. Een beklemmend beeld van het opgroeien in een streng christelijk milieu én een fraai beeld van Zeeland. Ik vond het beeld veel 'zwaarder' dan het boek, of in ieder geval 'zwaarder' dan ik me het boek herinner.

2 bestellingen: Franz Kafka, 'Het proces', Drs. C.P. Henning, 'Goethe'.

14 april 2015

Ik heb een ontzettende hekel aan het woord 'leesboek'. Elk boek is welbeschouwd een leesboek. Mensen gebruiken het waarschijnlijk om het verschil met een 'studieboek' aan te geven. Een boek waarin een verhaal verteld wordt, heet wat mij betreft een 'roman'.
Tot mijn ergernis gebruikt onze nieuwe lesmethode in B2 ook het woord 'leesboek'. Ik legde in B2d uit dat ik een hekel heb aan dat woord en zei, ergens in mijn betoog: 'Elk boek is toch een 'leesboek'?. Zonder maar een seconde bedenktijd zei een meisje uit die klas: 'Nee hoor, een luisterboek niet!'

3 bestellingen: Jan Hanlo, 'In een gewoon rijtuig', J.W.F. Werumeus Buning, 'Maria Lecina', Piet Prins, 'Daan en Sietze vechten voor de vrijheid'.

15 april 2015

Sommige reclame is welbeschouwd anti-reclame. Wielrenner Tom Dumoulin komt in beeld en krijgt een vraag:
- Gebruik je deze shampoo nu omdat Alpecin jullie hoofdsponsor is?
- Nee! Ik heb nu nog goed en sterk haar en dat wil ik graag zo houden.
Let er maar eens op: zo gaat die reclame echt!

Ook 'hoofdsponsor' is in dit geval overigens een apart woord.

In de straat wordt vandaag hard gewerkt. Twee huizen verder stond er de hele dag een professionele hogedrukspuit (op een aanhangwagen) te ronken. Hij werd gebruikt om het hele huis rondom schoon te spuiten. Vanuit onze tuin kon je - met name bij de schoorsteen - het zwart en het mos er af zien vliegen.
Aan de overkant staat al twee dagen een enorme ijzeren bak. Daar werden met een klein bulldozertje (en veel kabaal) vanmiddag alle stenen van de oprit in gestort.
Tygo vindt het kijken naar dat soort werkzaamheden reuze interessant. We hebben daar vanmiddag dan ook wat kwartiertjes aan besteed,
Om het feest compleet te maken gingen we bij Tamminga een ijsje halen.

ijsje ijsje

4 bestellingen: Carry van Bruggen, 'De verlatene. Een roman uit het Joodse leven', Jan de Hartog, 'The Peaceable Kingdom. Book 1: The Children of the Light * 1652-1653', Oek de Jong, 'De hemelvaart van Massimo',  Kees Hoogduin, 'Directieve therapie bij kinderen en adolescenten'.

16 april 2015

Een aangename verrassing bij de post: 'Bobschift 2015' én 'Traag zwemt een goudvis door mijn hersenpan' van Bert Bokhoven.
Dit 'Bobschrift' verschijnt alweer voor de vijfde keer. Het staat vol verhalen van Bob den Uyl, maar vooral met herinneringen aan en verhalen over hem. Deze keer van o.a. L.H. Wiener, Nico Keuning, Wim Huyser, Lilian Blom, Bert Wagendorp en Louis Ferron.

Bobschrift 2015 Traag zwemt een goudvis


Bert Bokhoven is een dichter van in kleine oplagen verschijnende bundels. Vrolijkheid is bij hem geen troef, zoals ook blijkt uit de titels van eerdere bundels: 'Wakker worden in koud licht' (1981) en 'Schoonheid met weerhaken' (2003), maar hij mag de (valsspelende) kaartspelers wel graag observeren. En dan blijkt het in zekere zin toch weer mee te vallen. De weerhaken zitten wél aan de schoonheid vast en het licht mag dan koud zijn, hij is wél weer wakker geworden.

Bar

Een piloot vertelde hoe je bommen moest droppen
hij had er één op een molen laten vallen
de molenaar vloog de lucht in
als een opengaande geranium

2 bestellingen: Gerda van Wageningen, 'Beloof mij liefde', diverse knipsels.

17 april 2015

Volgende week dinsdag is er weer een rapportvergadering. In de jaarplanning heet hij 'prognosevergadering'. We vervallen in het onderwijs steeds meer in managerstaal. Het gaat dus niet meer om de resultaten van de leerlingen, maar om de prognoses voor volgend schooljaar! Ik word hier - een beetje - opstandig van.

3 bestellingen: Ewoud Kieft, 'Oorlogsmythen', 5 x 'De Revisor', Prentbriefkaart: Tom Hodgkinson, 'Lof der luiheid. Wenken voort de beoefenaar'.

18 april 2015

De Schrijversinfobladzijde over Carry van Bruggen is aangevuld.

Vanmiddag zijn we bij een tenniswedstrijd van Martijn wezen kijken. In de zon was het lekker op Spitsbergen. Hij verloor het gemengd dubbel, maar won het heren dubbel. Hij maakte de wedstrijd zelfs af met een ace. Zijn team won ook de wedstrijd als geheel.

Hoe later op de avond, hoe schoner televisie. Vanavond laat viel ik in een documentaire over 'The Police', nu eens niet vanuit het gezichtspunt van Sting, maar vanuit dat van Andy Summers. De documentaire was genomineerd voor een Oscar (en dat lijkt me terecht). Daarna begon de film 'Die Blechtrommel', naar het boek van de onlangs overleden Günther Grass. Ik realiseerde me dat ik noch het boek ooit heb gelezen, noch de film ooit heb gezien. De uitzending duurde tot 02.00 uur en dat werd me te laat. Ik wil de film wel ooit/binnenkort helemaal zien.

1 bestelling: Paul Claes, 'Hugo Claus - Het verdriet van België (uit: Lexicon van Literaire Werken).

19 april 2015

De zon schijnt, maar het is fris buiten; een graad of tien. Toch maakt de natuur haast. In de voortuin knalt het blad uit de berk en in de achtertuin bloeit de kers.

De knipsels 'Gerrit Komrij' zijn uitgezocht en per jaar gesorteerd. Ze pasten nog net in één archiefdoos.

2 bestellingen: Schrijver: Arthur van Schendel, 'De menschenhater', Rien Poortvliet / Wil Huygen, 'Alleen voor jagers'.

20 april 2015

Als mensen iets via Boekwinkeltjes bestellen, kunnen ze daar een vraag bij stellen. In de layout van de mail van Boekwinkeltjes staat die vraag een beetje verstopt onderaan de mail. Ik vergeet zo'n antwoord dan ook nog wel eens. Het is wel een beetje slordig als mensen dan terug moeten mailen: Ik had ook nog een vraag gesteld.

Vanmiddag kreeg Lidy de uitslag van de MRI-scan. Haar onderrug is niet goed (beknelde zenuw) én haar heup is niet goed. Voor beide 'gevallen' is opereren een optie, maar dan moet je wel weten waar de pijn (vooral) vandaan komt. Daarvoor moet ze op 12 mei terugkomen. Dan gaan ze, middels een inspuiting in de heup, proberen uit te vinden waar die pijn vandaan komt.

1 bestelling: Aya Zikken, 'Op weg naar Yadadore. Een reis door het zuiden van India'.

21 april 2015

De hele dag waren er rapportvergaderingen. Op dit rapport geven we een voorlopig plaatsingsadvies (T3, H4, V3 enz.). Na het volgende en laatste rapport volgt dan een definitief plaatsingsadvies. In de vorige jaren gaven we dat definitieve advies al bij dit rapport. Dat betekende dat sommige leerlingen dachten dat ze er al waren en in die laatste maanden veel te weinig deden. Dat hopen we op deze manier te voorkomen.

Verdriet is een knaagdier dat steeds nieuwe jongeren werpt.
(Jeroen Brouwers, Onnoemelijk geluk, blz. 11)

3 bestellingen: Judith Herzberg, 'Staalkaart', Marijke Hilhorst (samenstelling), 'Goed gebundeld 1991, Nederlandse verhalen van nu', J.J.M. Veltman en L.M.N. Veltman, 'Eetbare gewassen'.

22 april 2015

Nieuw op Schrijversinfo: Til Brugman.

2 bestellingen: Nilgün Yerli, 'De garnalenpelster', Sanneke van Hassel, 'Nest'.

23 april 2014

In een H3-klas hield een leerling zijn betoog over het 'beter bestrijden van het gebruik van soft drugs'. Hij had op internet gevonden hoeveel geld er in Nederland wel niet uitgegeven wordt aan het afkicken van soft drugs en zei: 'Dat geld kan beter uitgegeven worden aan de Nederlandse ouderen, zoals meneer Beek.'
Ik had in mijn instructie gezegd dat een goed geplaatste grap in een betoog prima werkt: er is even ontspanning en je hebt weer de volle aandacht van je gehoor. Ik kon dan ook niet anders dan hem er extra punten voor geven.

5 bestellingen: Toon Hermans, '75 Woorden En 80 Gedachten', Saskia Noort, 'Afgunst', Ivan Sitniakowsky, 'Opdracht van W.F. Hermans', Erik de Graaf / Marian de Graaf, 'Groente uit 't wild. Plukken, zelf kweken en toebereiden', Mary MacCarthy, 'De stenen van Florence'.

24 april 2015

50 klompenpaden Gisterenavond was ik bij Wim Huijser in Wageningen. Hij woont daar alweer een jaar en hij woont er prachtig.
In mei verschijnt de biografie van C. Buddingh', waar Wim jaren aan heeft gewerkt: 'Dichter bij Dordt. Biografie van C. Buddingh'' We hebben afgesproken dat ik in de Wageningse boekhandel Kniphorst met Wim in gesprek ga over Buddingh' en datzelfde willen we gaan doen bij de Veenendaalse boekhandel Van Kooten.
Onlangs verscheen '50 Klompenpaden. Door het cultuurlandschap van Gelderland en Utrecht'. Ik kreeg het boek van Wim en lees nu elke dag een paar columns. Het is een prettig leesbaar boek, met prachtige foto's. In de columns weeft Wim geschiedenis, wandeling en mijmering kundig door elkaar in kleine, 'ronde' columns.

Examenstunt: veel lawaai, veel troep (waterballonnen, confetti), geen slechte bedoelingen. Omdat ik geen les aan examenklassen geef, heb ik het allemaal een beetje aan me voorbij laten gaan.

Vanavond met z'n tweetjes gebarbecued. Niet overdreven veel, wel goed (en lekker).

2 bestellingen: M. Blom, 'Salzburg und Salzkammergut', G.K. Chesterton, 'De wijsheid van Father Brown'.

25 april 2015

Meivakantie! De meeste basisscholen geven komende week nog les. Zij plakken een eventele extra week meivakantie achteraan (in de week van 11 mei). In het voortgezet onderwijs kan dat niet, want in die week beginnen de examens. Ouders met een kind op de basisschool én een kind in het voortgezet onderwijs kunnen deze weken dus 'met verschillende vakanties zitten'.

Wim vroeg me eergisteren of ik een dvd heb met Bob Dylan en Joan Baez tijdens een optreden dat ooit ook op de Duitse tv is uitgezonden (in de tijd dat je daar moest zijn om live-concerten te zien). Hij herinnert zich dat we het daar ooit over gehad hebben. Ik herinner me dat niet, maar het is vandaag een mooie reden om mijn Dylan-dvd's eens bij elkaar te zoeken. Ik heb nu een stapeltje voor mij liggen:
- Bob Dylan - Rolling thunder revue
- Bob Dylan - TV Live & Rare '63-'75
- The Archive vol. 1 - Bob Dylan Previously unreleased material
- Bob Dylan at Woodstock '94
- No Direction home - Bob Dylan (a Martin Scorsese Picture)
- The Band - The last waltz
- Bryan Ferry - Dylanescque live, The London sessions
- Bob Dylan The 30th Anniversary Concert Celebration
- Ernst Jansz doet Bob Dylan - Dromen van Johanna
Het is geen straf om die weer gedeeltelijk te bekijken, op zoek naar dat fragment.

5 bestellingen: Wayne Johnston, 'Het Huis Van Baltimore', Arthur van Schendel, 'Nachtgedaanten', Graham Greene, 'The Power and the Glory', W.Drop/J.W.Steenbeek, 'Boos-aardig', stafkaart '40 E, Doesburg', 1:25000, uitgave: 1966.

26 april 2015

We reden naar Culemborg vanochtend. De Betuwe komt al aardig in bloei. De kersen bloeien volop. De appels en peren bloeien voorzichtig. In de bermen én in de weilanden is het prachtig geel. We zagen vandaag opvallend veel fazanten (ook in Veenendaal al trouwens).

Lente in de Betuwe

Wat je leest heeft invloed op je. Na het lezen van het laatste boek van Koos van Zomeren wil ik aan het eind van dit jaar met eigen ogen een klapekster zien. Lezend in het nieuwste boek van Wim Huijser neem ik me voor toch eens zo'n klompenpad te gaan lopen. Er zijn vrij korte wandelingen in Renswoude en in Ede, dus ver hoef ik er niet voor weg.
Je kunt je afvragen of je zo'n boek koopt/leest ómdat je zo'n behoefte eigenlijk al had of dat de behoefte gewekt is door het lezen van het boek. In mijn voorbeelden ben ik overtuigd van dat laatste. Ik lees elk nieuwe boek van Koos van Zomeren. Van klapeksters had ik voor die tijd nooit gehoord. Ik kende het woord alleen uit de tv-serie 'Bartje', waarin roddelende buurvrouwen klapeksters worden genoemd (waarom heb ik dat dertig jaar lang onthouden?). Het Klompenpadenboek kreeg ik van Wim. Ik ben helemaal niet zo'n wandelaar en zou het boek (als het van een andere auteur was geweest) zéér waarschijnlijk ook nooit aangeschaft hebben.

Vanmiddag zag ik twee keer een (moddervette) muis op de rand van de vijver. Ik moet toch maar weer gif kopen. Begrijp me niet verkeerd: ik heb geen hekel aan muizen, maar ik heb wel een hekel aan de schade door hun gevreet en geknaag. Laatste wapenfeit: enorme gaten in mijn regenpak (dat in mijn fietstas zat). Met de snippers plastic hebben ze waarschijnlijk een nestje gemaakt, ergens in ons schuurtje.

Nieuw op Schrijversinfo: Pieter G. Buckinx.

3 bestellingen: Peter Cheyney, 'Don't get me wrong', Produktschap vis en visprodukten, 'U boft als U van vis houdt!', Ds. Marius Noorloos, 'Groeien bij de Bron. Kansen voor het christelijk en kerkelijk leven'.

27 april 2015

Koningsdag: een beker die aan mij voorbij zou mogen gaan.

Vanmiddag in het speeltuintje draaiden we de rollen eens een keertje om:

Speeltuintje

3 bestellingen: Noel Riley Fitch, 'Literaire cafes van Parijs', Kees Beudeker (red.), 'Gelderland. Natuur dichtbij', Wim Kan, 'Burma dagboek 1942-1945'.

28 april 2015

Een bijzondere dag: Lidy is werken en ik heb vakantie. Ik kan me niet herinneren dat dat eerder gebeurd is. Na de zomer is ze met pensioen, dus het zal waarschijnlijk niet nog een keer gebeuren.

Vandaag ben ik vooral bezig geweest met het 'ontmantelen' van de vijver. Water eruit, vissen eruit, héél veel waterplanten eruit. Omdat ik één waterlelie wil bewaren, reden we vanmiddag naar de intratuin. Ik ging voor een kuip, maar kwam terug met een minivijvertje/plantenbak. Toen ik hem achter de zaak afhaalde, vreesde ik dat hij niet in de auto zou passen (dat kan maar zo gebeuren bij een impulsaankoop), maar hij ging erin.

Het werken aan de vijver heb ik afgewisseld met het klaarzetten van boeken voor Eds bananendozenmarkt op 9 mei onder de 'Nieuwe molen' (het is dan molendag).

29 april 2015

Vandaag staat mijn gedicht 'Straatnamen met een verhaal' in de bijlage '70 jaar bevrijding' van de 'Veenendaalse Krant'. Daar past het goed in, want het gaat over de straten in Buurtstede, Veenendaal-Oost, die naar oorlogsslachtoffers zijn vernoemd.

De vijver is leeg en de twee grote vissen zijn naar Klaas.

Een nieuwe Veense schrijver: Sjoerd de Boer. Hij schreef 'De Hitler mythes. De feiten over de grootste mythes'.

2 bestellingen: H. Werner, 'Thailand en de Thais', C. Flammarion, 'Hemel en aarde. Populaire beschrijving van het heelal'.

30 april 2015

Het weer valt mee deze dagen; er was slechter voorspeld. Samen met Tygo maakte ik de border tussen de opritten onkruidvrij. Daarvoor waren we, nadat ik hem van school had gehaald, even naar het dorp geweest. Een sleutel van de garagebox bij laten maken (ik was er eentje kwijt geraakt), een ijsje eten, en batterijen en een gek brilletje kopen bij de Action.
Met dat brilletje gingen ze thuis nog even door:

Tygo met raar brilletje Dylano met raar brilletje

Er begint een vervelende gewoonte te ontstaan bij de Nederlandse televisie. Studiogasten zingen live, maar ze zingen maar een gedeelte van het nummer. Dit zal wel iets met het betalen van rechten te maken hebben. Bij 'De wereld draait door' was het me al opgevallen, maar nu was het ook bij 'Tijd voor Max' het geval. Daar presenteert men deze week de beste drie liedjes vna Annie M.G. Schmidt (3. Ik zou je het liefst in een doosje willen doen, 2. Het is over, 1. Vluchten kan niet meer). Met name bij 'Het is over' is het half zingen van zo'n nummer een aanfluiting. Nee, sterker: het doet absoluut geen recht aan het nummer. We misten de afsluiting met 'Ik hoop maar dat je het verpest', waardoor het een slap nummer geworden is. Ik miste ook de whisky-erotiek overigens. Vandaag zongen 'de Andersons' (die we vorig jaar live zagen in het Werftheater in Utrecht) 'Vluchten kan niet meer', ook gedeeltelijk.

Door naar mei 2015