Klik hier om te printen

Hendrik Cramer

Profiel

Achternaam: Cramer
Roepnaam: Hendrik
Geboren: 23-08-1884
Te: Utrecht
Overleden: 17-12-1944
Te: Neuengamme (concentratiekamp)


Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Hendrik Cramer niet onder pseudoniem gebubliceerd. Zijn rubrieken in de 'Nieuwe Rotterdamsche Courant' waren, zoals in die tijd gebruikelijk was, niet ondertekend.
Vanwege zijn rang bij de cavallerie werd hij ook in zijn later leven vaak met 'kapitein' aangesproken.

Voor tweedehands boeken Ook van Hendrik Cramer
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Proza

Vertalingen/bewerkingen

Vertaald:

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Opmerkingen

Anderen over Hendrik Cramer

Mijn favoriete citaat

Cap Haïtien is een benauwd stadje, samengedrukt door de oceaan in een hoek van bergen en aangepakt door aardbevingen en vloedgolven. Het heeft smalle, evenwijdige straten, die op de baai uitlopen en waar, naast elk overbevolkt huisje, de weelderig-begroeide ruïne van een achttiende-eeuws paleis staat, een dakloze kathedraal met een dolle klok, een lege mulatten-sociëteit aan een vierkant plantsoentje, waar vroeger de oproerige negerslaven gevierendeeld werden, een markt als een gordijn van vliegen, en al dit gebleekt tot lavendel en as. Men hoort er enkel stemmen, want de bevolkong gaat blootvoets en de lasten worden vervoerd op dieren. (Hendrik Cramer, uit 'De gendarme' in 'Vizoen en geboorte')

Bronnen o.a.