December 2012

Terug naar november 2012

1 december 2012

Bij Van Kooten haalde ik vanmorgen 'Hier komt de poëzie ! Acht Eeuwen Nederlandstalige Poëzie gekozen en voorgelezen door Ramsey Nasr'. Ik kreeg het voor mijn verjaardag van mijn kinderen, maar het moest besteld worden.
Die hoofdletters in de titel zijn 'een beetje jammer', maar verder is er weinig op aan te merken. Interessante keuzes (3 x C. Buddingh') en Nasr heeft een intrigerende manier van voorlezen. Het zijn zeven cd's, die een eerbetoon aan Gerrit Komrij als bloemlezer vormen en Nasr treedt op deze manier op een interessante manier in zijn voetsporen.

Hier komt de poëzie !

We reden vandaag naar Fokas Holthuis in Den Haag. Uit hun laatste catalogus kocht ik:

(BINNENDIJK, D.A.M.) Circa 200 (tweehonderd!) titels voornamelijk Nederlandse literatuur uit de bibliotheek van D.A.M. Binnendijk, vrijwel zonder uitzondering met zijn naam, naamstempel en/of ex libris. € 100
* Brede collectie letteren uit de jaren twintig tot zestig van de vorige eeuw, aangevuld met wat oudere letterkunde (Bredero, Poot, Vondel etc.). Enkele voorbeelden: verzamelde werken van Van Deyssel, Frans Coenen en A. Roland Holst. Lodeizen, Kemp, Reve, maar ook veel studies, vaak met knipsels, soms met aantekeningen of inliggende briefjes.
Deze interessante Fundgrube (eerder door ons aangeboden, maar onopgemerkt gebleven) kan alleen afgehaald worden.

We reden in Den Haag langs de flats van Leyenburg. Misschien wel langs de flat waar de dichter Bergman woonde. Ik had al wel eens eerder iets bij Fokas Holthuis gekocht, maar het was aardig om ze nu ook eens de hand te schudden, een kop koffie bij ze te drinken en wat te kletsen over literatuur en antiquariaat.
Deze stapel boeken hadden ze al eerder aangeboden, toen voor het dubbele bedrag. Ook toen had ik de aankoop overwogen. Nu mailde ik ze dat ik interesse had. Ik was de eerste. Vandaag begreep ik van ze dat ik zeker niet de laatste was.

We reden - met de dozen boeken in de auto - naar het strand. Als we zo dichtbij zijn, willen we even de zee zien en ruiken. Daar bleef het bij, want het water kwam met bakken uit de hemel.

We reden terug via Culemborg, waar we met pa wat aten (nasi, die we zelf bij ons hadden. We bakten er bij hem een ei bij).

Vanavond nam ik, voetbal kijkend, de dozen uit Den Haag door. 'Fundgrube' is er een mooie omschrijving voor. Een tweede druk, met stofomslag, van 'Philip en de anderen' van Cees Nooteboom, bundeltjes van Vasalis, veel van Arthur van Schendel, twee boekjes van Arthur Lehning, diverse 'Verzamelde gedichten', o.a. van H. Marsman, Han G. Hoekstra en J.W.F. Werumeus Buning. Alleen de in de beschrijving genoemde Reve ontbreekt.

2 december 2012

In de gisteren in Den Haag gehaalde boeken zitten soms brieven en briefjes. In 'Tutti-frutti' van Gerrit Komrij zit - bijvoorbeeld - dit briefje van de VARA:

Tutti-frutti / D.A.M. Binnendijk

De gedichten van 'Hier komt de poëzie ! Acht eeuwen Nederlandstalige poëzie gekozen en voorgelezen door Ramsey Nasr' heb ik vandaag vermeld op de diverse bladzijden van Schrijversinfo. Nasr duikelt nog enkele dichters op waar ik nooit van had gehoord: Franc le Bleu (ca. 1620- ?), Hendrik van de Gaete (1682-1752), P.F. Roos (1751-1805) en Q. de Flines (1771-1847). Het opgenomen gedicht van Hendrik van de Gaete heeft de fraaie titel 'Op het gezicht van den schoonen boezem van Jufr. N.N.'.
Uit de keuze van het aantal gedichten van een dichter is de voorkeur van Nasr af te leiden. Herman Gorter en J.H. Leopold krijgen elk achttien gedichten! P.C. Boutens elf, Willem Kloos en Adriaan Roland Holst zeven, J.A. dèr Mouw, J.J. Slauerhoff, Gerrit Achterberg em Hans Lodeizen zes. Waarmee we de negen belangrijkste Nederlandstalige dichters volgens Nasr op een rijtje hebben. Ach, iedere keuze is aanvechtbaar (Lucebert kreeg er - met vele anderen - vijf, J.C. Bloem vier), maar Nasrs keuze is ook best verdedigbaar. Het ontbreken van Kees Stip kan ik billijken, alleen Willem Wilmink, die zou ik er persoonlijk zeker bij hebben genomen. Eerder dan - om maar eens een dichter te noemen - Hein Boeken.

Vanmiddag vierden we Sinterklaas. Veel en leuk speelgoed voor de kleinkinderen. Dylano is nog niet aan cadeautjes uitpakken toe, maar Tygo geniet er met volle teugen van. Ik hield er o.a. Nop Maas' derde deel van de biografie van Gerard Reve aan over: 'Kroniek van een schuldig leven 3. De late jaren 1975-2006'.

2 bestellingen: Jaap goedegebuure, 'Nederlandse schrijvers en religie 1960-2010', Beryl Crane, 'Reflexologie'.

3 december 2012

Het was koud vannacht. Vanochtend moest ik het ijs van de autoruiten krabben. Later op de dag begon het ook te sneeuwen. De dagen voor sinterklaasavond, gecombineerd met sneeuw. Daar worden leerlingen écht druk van.
Achter op de Twingo zakte de sneeuw als een soort deken langzaam naar beneden:

Sneeuw op de Twingo

Dagelijks pak ik een paar boeken uit het 'overschot' van de bibliotheek van D.A.M. Binnendijk. Voor mij is daar nog genoeg in te genieten. Sommige boeken zet ik voorlopig in mijn eigen bibliotheekje (2x A. Alberts, Jan Hanlo), uit andere vermeld ik de artikelen op de diverse bladzijden van Schrijversinfo (Menno ter Braak, 'De Propria Curesartikelen 1923-1925), weer andere zet ik te koop op Raban. En tussen die laatste zit dan af en toe een verrassing: Han G. Hoekstra schreef in zijn 'Verzamelde gedichten' een opdracht en een vierregelig versje voor Dirk Binnendijk. Verrassend genoeg deed hij dat op de voorlaatste bladzijde. Ik vermoed dat Fokas dat over het hoofd heeft gezien:

Han G. Hoeksta, opdracht

Al jaren lees ik met plezier de 'Sigmund'-strip van Peter de Wit in 'de Volkskrant'. Vorige week had Sigmund een geweldig antwoord op de vraag van een collectante of hij iets wilde geven:

Sugmund en een collectante

1 bestelling: Willem Frederik Hermans, 'De donkere kamer van Damokles'.

4 december 2012

Met de eerste en de tweede klassen 'vierden' we Sinterklaas vandaag. Tijdens het zevende en achtste uur waren er cadeautjes, surprises en gedichten. Bovendien zagen die klassen een filmpje in de aula: 'Sint zoekt vrouw', waarin onze docenten en leerlingen zich weer eens ware acteurs toonden. Daarna verscheen de Sint met zijn nieuwe vriendin ook nog persoonlijk in de aula.
Eén van de mentoren was ziek. Daarom ging ik die twee uur met B2c aan de gang. Ik geef ook Nederlands aan die klas, dus ik ken de leerlingen. Ze hadden allemaal twee lootjes getrokken, dus er waren ook twee kleine cadeautjes voor iedereen. Bij elk cadeautje was er bovendien een gedicht. Dat bleek een beetje veel van het goede in een uurtje. Ik moest echt haast maken om elk gedicht ook te laten voorlezen. Dat lukte net. De combinatie denken / schenken kwam bij die vierenvijftig gedichten slechts vijf keer voor.

Nog maar eens D.A.M. Binnendijk. In sommige boeken staat zijn handtekening, in andere zijn ex-libris:

Handtekening D.A.M. Binnendijk Ex-libris D.A.M. Binnendijk

Binnendijk was docent Nederlands en kon het niet laten (storende) fouten in de boeken die hij las aan te strepen. Het bovenste voorbeeld is uit de 'Verzamelde gedichten' van Herman van den Bergh, het onderste uit de inleiding van Maurice Roelants bij de 'Verzamelde gedichten' van J.W.F. Werumeus Buning. En het is natuurlijk ook wel slordig dat in dergelijke uitgaven dit soort fouten voorkomt.

foutje
foutje

Het aantal boeken in huis en garage is zo groot dat ik af en toe kapotte of anderszins onverkoopbare boeken in de papiercontainer kieper. Dat kon ik eerst niet, maar ik krijg er steeds minder moeite mee. Ook oude bijbels zijn onverkoopbaar. Vandaag verdween er één in de papiercontainer. Daar heb ik - vanuit mijn opvoeding - toch nog steeds moeite mee.

4 bestellingen: Lineke Dijkzeul, 'Bevroren tijd', S. Abramsz, 'Van Sinterklaas en Pieterbaas', George H. Stein, 'Geschiedenis van de Waffen-SS', Anja Edwards van Muijen, 'Over sport; de psyche en het geld'.

5 december 2012

Pak je vanavond

Bapo, maar toch een drukke dag. Al om 9.15 uur had ik een 'blaasafspraak' om mijn longen te controleren. Met de medicijnen is mijn longinhoud iets vooruit gegaan. We houden die medicijnen zoals het nu is. Vervolgens heb ik een afspraak gemaakt voor 4 december 2013 op dezelfde tijd. Ik heb de agenda voor 2013 net in mijn tas zitten. Ik kreeg een vragenformulier mee om dan in te vullen. Dus moet ik over een jaar nog weten waar ik dat formulier gelaten heb! Ik heb het in het medicijnkastje gestopt en dat heb ik er in mijn agenda bijgeschreven.

Daarna ging ik met Suzanne mee naar het kinderdagverblijf. Sint en de Pieten kwamen. Daar zijn dan in principe geen ouders bij, alleen voor heel bange of heel drukke kinderen. Omdat Suzanne er werkt (en dus op de hele organisatie moet letten) was ik mee om (de drukke) Dylano op schoot te nemen. Zo zat ik gisteren bij de Sint met veertienjarigen en vandaag met nul- tot driejarigen. Het was leuk om dat eens mee te maken. De kinderen waren opvallend rustig en niet heel angstig. Sint maakte een praatje met de oudsten. Op de foto voelt hij aanTygo's stekeltjes (misschien dacht u dat Tygo gezegend werd, maar dat is het dus niet).

Dylano en Piet Tygo en Sint

Vanmiddag moest ik bij de ABN-AMRO op de Markt zijn. Ik liep daarna de hoofdstraat in om foto's te maken van het gedicht van Stef Bos op zijn geboortehuis. We hebben deze keer niet gekozen voor plexiglas. Deze fraaie muur vroeg om een andere oplossing (en zo is er ook geen bouwvergunning nodig).

geboortehuis Stef Bos Gedicht Stef Bos

Op de eerste foto is de zolderkamer te zien waar Stef sliep. Daar draaide hij zo hard een lp van Led Zeppelin, dat zijn vader in de meterkast de stop eruit draaide. De klanten konden het anders op straat horen!

6 december 2012

In de grote pauze zaten we met een man of tien in de personeelskamer. Er waren wat zieken. Er waren collega's met de brugklassers schaatsen. Er waren collega's op stagebezoek bij T3-leerlingen en er was ook nog een culturele activiteit.

In mijn V3- en H3-klas houden de leerlingen in deze weken een betoog. Ze kunnen dat wel, maar ze zouden iets meer tijd in de voorbereiding moeten steken. Een stelling met argumenten produceren ze wel. Maar zich écht verdiepen in tegenargumenten en die vervolgens ontkrachten is voor de meesten te veel gevraagd. Ik vrees dat dit voor een deel te bestempelen is als 'geestelijke luiheid'. Ze willen best ergens 'even' tijd aan besteden, maar ze bijten zich er niet in vast.
In V3 hield een leerling een betoog over de onwenselijkheid van het verbod op het verkopen van 'Mein Kampf'. Hij vergeleek het met het Rode boekje van Moa. Jazeker: hij zei tot drie keer toe 'Moa'. Na afloop vertelde ik dat ik een paar jaar geleden 'Mein Kampf' in een doos boeken vond. Na afloop kwam een andere leerling me vragen of ik dat boek een keer mee naar school wil nemen. Zij wil het wel eens in het echt zien. Vanavond zocht ik ernaar, maar ik kan het nog even niet vinden.

Geen les meer De afgelopen dagen las ik 'Geen les meer' van Marcel de Jong. Een oudere docent op een ROC ziet zijn school naar de verdommenis gaan door uit de hand gelopen onderwijsvernieuwing (projectonderwijs zonder kennisoverdracht) en door megalomane bestuurders en managers zonder onderwijservaring.
De docent ziet het gebeuren, moppert, verzet zich af en toe, maar wordt in (functionerings)gesprekken weggezet als een verzuurde docent die de moderne tijd niet meer begrijpt. Het onderwijs moet vooral 'leuk' en vraaggestuurd zijn. Dat de projectopdrachten vol spelfouten zitten lijkt er niet toe te doen. Dat de studenten niet met vragen komen en de boel bij elkaar 'Googelen' doet er blijkbaar ook niet toe. En helaas is de rode draad herkenbaar. Hier wordt het overdreven, maar veel onderwijsvernieuwingen (het 'nieuwe' leren, Weer samen naar school, ADSL, enz.) bleken de afgelopen jaren hypes te zijn en waren misschien een vernieuwing, maar zeker geen verbetering.
Dit boek leest lekker weg, geeft herkenbare voorbeelden en laat je gelukkig denken: zo erg is het bij ons dan nog niet.

4 bestellingen: 2 x W.F. Hermans, 'De donkere kamer van Damokles', Floortje Dessing, '100 wereldplekken die je gezien moet hebben', K.A. Kalkwiek,  J.W. van Gent, G.J. van Setten, 'Leergang geschiedenis voor de onderbouw van het algemeen voortgezet onderwijs', B.J.W. Beunders, 'Kinderverlamming (de gevreesde zomerziekte)', Dr. W. Drop, Indringend lezen 2. Analyse van verhalend proza, Variaties op een thema 2b'.

7 december 2012

Vandaag sneeuwt het flink. Als ik naar school ga, moet ik al een paar centimeter van de ramen van de auto vegen. Als ik uit school kom ligt er een centimeter of tien op het dak van de auto. Het is een prachtig gezicht, op de takken van de bomen, maar ook op het schoolhek. De wind heeft prachtige patronen van sneeuw op het hek gevormd.
Thuis hebben Suzanne en Martijn met Tygo samen een grote sneeuwpop voor het huis gezet. Op de foto geeft Tygo de wortel voor de neus aan.

Sneeuw op de auto Tygo geeft de wortel aan


Kleine dialoog tussen mij en Piet:
Ik: Zullen we met een stel collega's sneeuwballen gaan gooien tegen de leerlingen?
Piet: Heb je ook nog goeie ideeën?

In de nieuwe layout op Schrijvesinfo: C. Buddingh' (eindelijk)

8 december 2012

De sneeuw in de achtertuin was makkelijk opzij te vegen; daar was nog niet op gelopen. Op de oprit en op het trottoir heb ik flink zout gestrooid. Je hoorde het zout knapperen en knisperen in de sneeuw. Al snel vielen er hele gaten in die ijzige sneeuw.

Het NCRV-radioprogramma Plein 5 houdt eind dit jaar de verkiezing van Het mooiste dialectwoord van 2012. Weindvaanger uit Veenendaal maakt samen met negen andere woorden kans op de titel Het mooiste dialectwoord van 2012. De tien genomineerde woorden zijn:

- Weindvaanger (Veenendaal): Lange heren onderbroek
- Kammezäölke (Oostelijke mijnstreek): Gilet
- Pieneköttel (Winterswijk): Zuinig persoon
- Kroetje (Eindhoven): Kapje van het brood
- Kuierdroad (Ootmarsum): Telefoon
- Sjuutsjrobstersslokkie (Bunschoten-Spakenburg): Borreltje voor de schoonmaaksters het dek van een schuit schoonmaakten
- Kloamen (Walcheren/Arnemuiden): Gluren vanachter de gordijnen
- Lyveshearhönne (Hindeloopen): Lieveheersbeestje
- Sókkerkäörkes (Venlo): Muisjes (van een beschuitje)
- Huiterdewuiter (Texel): Opvallend, groot, onpraktisch ding

In de nieuwe layout op Schrijversinfo: Eugeen Zetternam. De bladzijde over Wiel Kusters stond er al in de nieuwe layout, maar daarvoor was ik de site van de Koninklijke Bibliotheek nog niet 'nagelopen'. Dat deed ik vanmiddag, waarmee die bladzijde sterk is uitgebreid. Daar moeten alleen nog wat scans van omslagen bij.

9 december 2012

De sneeuw dooit vanmiddag in een razend tempo weg. De sneeuwpop verloor kort na elkaar zijn hoofd en zijn romp. Aan het eind van de middag heb ik de treurige sneeuwpoppige resten tegen het tuinmuurtje geveegd.

kroniek van Kunst en Kultuur

De bijdragen in 'Kroniek van kunst en kultuur. Een keuze uit de jaargangen 1935-1952', redactie L.P.J. Braat (uit 1977) heb ik vandaag vermeld op de diverse bladzijden van Schrijversinfo.

Met Ziggo is het altijd wat. Mijn boekenwinkeltje 'Raban' staat daar online. De laatste tijd is het vrijwel ondoenlijk om de boel te 'uploaden'. In de zomervakantie zocht ik uit hoe dat via hun site kon, maar daar weigeren nu de 'mappen' te openen. Gedoe! Vanmiddag heb ik een uurtje op internetfora naar oplossingen gezocht. Ik blijk in ieder geval niet de enige te zijn die met dit probleem zit. Uiteindelijk vond ik er ergens de juiste Ziggo-instellingen voor een FTP-programma en verdomd: dat werkte!

PSV-FC Twente. Nog tien minuten en het staat 1-0. Ik gun Twente de overwinning wel, maar die trainer niet. Ik gun PSV de overwinning niet, maar die trainer wel. Het verschil tussen deze twee trainers ia duidelijk: Je hebt trainers die een team kampioen kunnen maken (Dick Advocaat) en je heb teams die een trainer kampioen kunnen maken (FC Twente twee jaar geleden).

Van F. Bordewijk herinner ik me vooral de verhalen van 'Karakter' en 'Bint'. Ik herinner me van hem geen citeerbare zinnen (Op Schrijversinfo staan er ook geen bij de citaten). De afgelopen dagen lees ik korte verhalen in zijn 'De korenharp' en ik lees en herlees zijn zinnen vol bewondering. Dit is een andere Bordewijk dan die in mijn herinnering. Voorbeelden:

Het jaar loopt ten einde, het loopt zoo donker dat men
vergeet dat het nog een lichtkant heeft, en nu komt er
van ergens een dunne mist over de stad, die niet nat
ruikt, maar dampig, stoomig, droog, vaag stoffig, en duf,
ja, duf bovenal, - een echte winternevelgeur.

 

Hij had een fijn lachje, het was fijner dan een naald, het
had gekund op de punt van een naald.

 

Zulk een dag waarop alle vrouwen iets liefs in hun oogen
krijgen. - de grijze zoo licht en zoo bits worden zacht,
de blauwe zoo koel worden warm, de gele zoo edelsteen-
achtig worden zonnen, de donkere altijd zoo luisterrijk
worden innig.

 

De menschen gaan over de wereld als folianten van
enorme romans, steeds ongelezen, eens opgeborgen in de
archieven van den Dood.

 

Soms sterft de mensch aan het leven, nog eer hij gestor-
ven is aan den tijd. De iep verdriet schiet loten, de iep
van den deemoed ruischt boven zijn graf.

 

De boomen waren er gaan roesten door de ziekte van het
najaar, gelijk de tanden roesten door den herfst des
levens.

1 bestelling: Lytton Strachey, 'Koningin Victoria'.

10 december 2012

Via de mail krijg ik de volgende vraag: 'Het lukt mij niet om een gedicht van Jan H. de groot te achterhalen over de eekhoorn, waarin o.a.de dichtregel voorkomt 'Roodbruine schelm, met je staart .... ' Ik heb dat vroeger op school uit mijn hoofd geleerd maar ben de tekst volledig kwijt. Het zou mij veel genoegen doen de tekst van dit gedicht weer te zien. Ben ik daarvoor bij u aan het goede adres?' In de drie bundels van De Groot die ik hier momenteel voorhanden heb, vind ik dat gedicht niet. Een collega van mij is veel meer De Groot-kenner dan ik. Morgen zal ik hem vragen of hij de vraagsteller verder kan helpen. 

Willy mailt me dat het gedicht hier op internet staat.

2 bestellingen: Top Naeff, 'Charlotte von Stein' en 'Voor de poort', Harry Mulisch, HugoClaus, Louis Andriessen, Reinbert de Leeuw, Misha Mengelberg, Peter Schat, Jan van Vlijmen: 'Reconstructie. Blauwdruk van de opera'.

11 december 2012

Leerling: Meneer, die trui staat u goed. Met die kleur vallen uw grijze haren minder op.

En dan een andere leerling: Joost. Bij zijn laatste toets waarschuwde hij brugklassers voor mij: 'Pas op voor meneer Beek. Hij is een body builder'. Hij blijf creatief. Vandaag moet hij de moeilijke woorden 'reconstrueren' en 'kennelijk' op een logische manier in een goede Nederlandse zin gebruiken. Hij maakt er dit van:

Beek en de dames

En het goede nieuws voor Joost: hij heeft geen enkele fout gemaakt. Een 10!

2 bestellingen: Shusaku Endo, 'Het schandaal', Louis Paul Boon, 'De voorstad groeit'.

12 december 2012

Natte sneeuw vanochtend: een vieze kledderboel. De kortste dag moet nog komen, maar toen ik de auto bij school neerzette, zag ik dat de jonge katjes alweer volop aan de hazelnootstruiken zitten. Helgroen en al een paar centimeter lang.

Ik hoorde vandaag een leerling van een jaar of vijftien tegen een andere vijftienjarige jongen zeggen: 'Je hebt al een beetje last van uitgroei.' Ik dacht: 'Wat krijgen we nu?' Maar toen zag ik dat die andere jongen zijn hoofd vrijwel heeft kaalgeschoren. Bovenop staat alleen nog een felroze hanekam!

Vanavond waren al mijn derdeklassers op school. Ze volgden (in het kader van LOB: Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding) elk drie workshops van een half uur, waarin een ouder of een oud-leerling vertelde over studie en werk. Ik ontving ouders en leerlingen in de hal. Daar waren ook twee meiden uit H4, die zo een deel van hun maatschappelijke stage invulden. Eén van de twee, Marilina Fabac, had een ander deel van die stage ingevuld door de afgelopen maanden als Anne (niet Sanne) mee te spelen in de verfilming van 'Spijt' van Carry Slee! Die film is intussen bijna klaar. We kletsten wat over boek en verfilming. Ik vertel op zo'n moment (maar ook in mijn klassen) graag dat Carry Slee het boek 'Spijt' twee keer heeft geschreven. In de eerste versie was Jochem, de gepeste jongen, de hoofdpersoon. Toen dat boek klaar was, bedacht Carry Slee dat lezertjes zich misschien niet goed in zo'n gepeste jongen kunnen verplaatsen. De meeste kinderen maken als klasgenoot mee dat iemand gepest wordt (en zijn zelf niet de pester of de gepeste). Het zou dus beter zijn als de hoofdpersoon zo'n klasgenoot zou zijn. Toen ze dat bedacht had, herschreef ze het boek!

Spijt Marilina Fabac

De hoofdstukken van 'Gewikt en gewogen' van D.A.M. Binnendijk heb ik vanavond toegevoegd aan Schrijversinfo. Het is een boek uit 1942. Dat zie je aan de spelling, maar ook aan de wat gedragen manier waarop commentaar gegeven wordt. Een voorbeeld, over Truus Gerhardt:

Van de zware woorden, waarmee zij haar gedichten schrijft gaat de suggestie uit van den sterken grond. Maar het typeert haar kunst eerst recht, dat zij, in deze vooral op de beschrijvende adjectieven steunende lyriek, haar breeden toon kan doen uitklinken in soms waterdunnen klank, die de kleur en de transparante atmospheer onzer voorjaarsluchten oproept met de fijnheid van een prent. Bewonderenswaardig, hoe zij met zulk een kloeke en stoere taal den lichten toets van aquarel en pastel heeft kunnen veroveren. (D.A.M. Binnendijk, Gewicht en gewogen, blz. 182)

2 bestellingen: George Malcolm Thomson, '24 juli tot 4 augustus (1914). De laatste 12 dagen van het oude Europa', Stefan Denaerde, 'Buitenaardse beschaving. De planeer Iarga'.

13 december 2012

Joost (over wie ik eergisteren ook al schreef) kwam vanochtend mijn kantoor binnen: 'Meneer, dankzij u heb ik taart!' Dat was me wat te cryptisch, maar hij kon het uitleggen. Hij maakt zijn huiswerk bij 'Meneer Brinkman'. Als een leerling daar voor de tweede keer in een schooljaar een tien haalt, trakteert dat huiswerkinstituut op taart. Dat motiveert blijkbaar jongens als Joost om hard te gaan werken en is daarmee dus een goed idee. 'Ze worden nog arm van al die taart', wist Joost ook nog te vertellen. Daar zit ik dan weer niet over in, want er worden door ouders flinke bedragen neergeteld voor die huiswerkbegeleiding. Daar kan best af en toe een taartje vanaf.

Vanmiddag hadden we een bijeenkomst van de commissie 'Gedichten op muren'. Het gaat ons af en toe te langzaam (met vergunningen en twijfelende eigenaren van panden), maar toch komen er elk jaar weer wat gedichten bij. Over het gedicht van Stef Bos in de Hoofdstraat zijn we zeer te spreken. En er zijn redelijk gevorderde plannen voor weer drie gedichten, waaronder één in de Bernard van Kreelpoort.

Ambtelijke molens malen weer langzaam. De gemeente schiet niet op met een beslissing over mijn aanstelling als stadsdichter. Intussen gaat het plannen van activiteiten wel gewoon door. Op 9 januari treed ik op in het Cultureel café. De drie kunstenaars over wiens werk ik gedichten maakte bij de opening van de kunstroute zijn uitgenodigd. Zij vertellen over hun werk en ik draag die gedichten nog eens voor. Daarnaast zal ik in dichtvorm terugkijken op 2012.
Op 2 februari is er een Culturele zaterdag in Veenendaal waarop de poëzie centraal staat. Daar worden momenteel plannen voor gemaakt. Het ziet er naar uit dat daar o.a. Ramsey Nasr (als Dichter des vaderlands) en ik (als Stadsdichter) zullen optreden.

Gisteren schreef ik over een leerling die in 'Spijt' meespeelt. Zij zit niet in één van 'mijn' klassen. Het is voor de volledigheid dan wel goed dat ik ook vermeld dat een leerling (die wél in één van klassen zit) al voor het tweede jaar meespeelt in 'Penoza'. Blijkaar heeft het gegeven dat we 'Cultuurprofielschool' zijn ook op dit vlak zijn effecten!

14 december 2012

Ik val deze week slecht in slaap. Het is bijna elke keer half drie voordat ik 'weg' ben. Na het avondeten ben ik dan zo moe, dat ik op de bank in slaap val. Daarna heb ik weer energie en blijf bezig tot middernacht, waarna ik vervolgens weer uren wakker lig.

In 'De Rijnpost' van vandaag staat een artikel over de kunstenares Linette Dijk. Zij houdt volgend weekend open huis in haar atelier. Over één van haar schilderijen maakte ik in oktober een gedicht. Daaraan wordt in het artikel gerefereerd:

Linette Dijk

3 bestellingen: AO-redactie, 'Antoon Coolen - de stem van het oude Brabant', N.H. Swellengrebel, 'Ziekten door insekten', AO-redactie, 'Bijen, gevleugelde wonderen', F. de Tolenaers en H. Heestermans, 'Uw woordenboek (Het Woordenboek der Nederlandsche Taal)', C. van Rijsinge, 'Stuifmeel, levende wonderkorrels', Lucretius, 'Atomen tegen goden'.

15 december 2012

Koopzondag Veenendaal
Ben je nou helemaal ….
En dat geregeld door
Marco Verloop?

Eerst maar een onderzoek:
Evaluatiepunt,
cijferbrij, zondagsrust.
Weg is je hoop.

Het is een oude truc, als je iets niet graag wilt. Als een politicus blijf je dan kalm.
Je haalt voor veel geld een marktonderzoeksbureau, en 't gaat niet door aan het eind van de psalm.

 

Wonder In het stukje van 'De Rijnpost' van gisteren wordt het 'open atelier' van Linette Dijk van volgend weekend aangekondigd. Ze combineert dat met een eindejaarsactie waarin ze veel van haar werk voor de halve prijs aanbiedt. Op haar website zijn die aanbiedingen te zien. Ik keek er gisteren even naar en zag dat ook het schilderij waar ik mijn gedicht op maakte (en waar ik echt wég van was) voor de helft weggaat. Vannacht lag ik daar een poosje wakker van, vanmorgen overlegde ik met Lidy en vanmiddag kocht ik - per e-mail - dat schilderij! Linette komt het maandagmiddag brengen.

 

Voor de gedichtenwedstrijd van 'Gedichten op muren' moeten de leerlingen aan de slag met haiku's. Ik vond dat ik dat zelf dan ook moest proberen. Twee haiku's:

 

Een grote waterplas
waar eerst onze sneeuwpop stond
ligt nu een wortel
Myxomatose
een hoge woordwaarde, maar
langoor ziet dat niet

 

4 bestellingen: Hans Faverey, 'Zijden kettingen', Kronkel 'Antwoord', Parool, dinsdag 09-07-68, Bibeb, 'Bibeb met ...', 25 x Havank.

Die Havankjes werden gekocht door een oude kennis van me. Ook een oud-collega trouwens: hij geeft les aan de hoogste klassen van de basisschool. Hij kwam de boekjes halen en we kletsten wat bij. Ik heb een hoge pet van hem op als 'meester', maar ook hem hoor ik een keer 'hun' in plaats van 'zij' zeggen. 'Hun' zijn de strijd aan het winnen!

16 december 2012

We reden door een regenachtige Betuwe naar Culemborg. In de auto draaiden we een kerst-cd. Buiten de auto zagen we twee blinkend witte reigers. Bij pa zette Lidy wat kerstspullen in de woonkamer. Zelf doet hij dat niet meer, maar als het er staat, zegt hij wel dat hij het 'gezellig' vindt. Op de terugweg zagen we geen witte reigers meer. Wel blauwe en nogal wat buizerds op paaltjes langs de weilanden.

Vanavond zwoeg ik op een persbericht over het gedicht van Stef Bos op de gevel van zijn geboortehuis. Ik denk dan: dat schrijf ik even, maar het is nooit 'even'. Je wilt het niet te lang maken, maar er moet wel wat in staan. Geen kletsverhalen, want dan gaan ze schrappen. Trouwens schrappen doen ze toch vaak en dan vooral op plekken waar je dat juist niet wilt. Het is dit geworden:

Al enkele jaren verschijnen er in het centrum van Veenendaal op onverwachte plekken gedichten op de muren: op de Markt, tegenover het gemeentehuis, in het station, op de paarse gevel van een opticien. De werkgroep ‘Gedichten op muren’ vormt de drijvende kracht hierachter. Het einddoel is een wandelroute door het centrum van Veenendaal langs zo’n vijfentwintig gedichten.
De eerste drie gedichten waren van de in Veenendaal geboren dichter Kees Stip. De volgende gedichten waren van andere Nederlandse dichters, maar bleven wel in het ‘lichte genre’. De bedoeling is namelijk dat het winkelend publiek een gedicht ziet, even stopt, leest en met een glimlach op het gezicht de weg vervolgt.
Het nieuwste gedicht is te vinden op de marmeren gevel van juwelier Laméris in de Hoofdstraat. Vóór Laméris was hier de winkel van juwelier Bos gevestigd. Zoon Stef Bos is hier geboren en groeide hier op. Dit lijkt dan ook het enige pand in het centrum van Veenendaal waar het mogelijk is een gedicht op de gevel aan te brengen van de een dichter die in dat pand gewoond heeft. Het feit dat het gedicht ook nog eens over het huis zelf gaat, maakt dit geheel nog extra bijzonder!
Stef Bos maakt er geen geheim van dat hij uit Veenendaal komt en dat zijn jeugd in Veenendaal hem gevormd heeft. In een interview met Mats Beek (te vinden in ‘Schrijvers geturfd’ uit 2010) zegt hij:

“Al sta ik voor de Tafelberg, dan kijk ik nog als een jongen uit Veenendaal. Als je twintig bent, denk je dat je dat kwijt kan raken. Maar je raakt het niet kwijt en als je het wel kwijt raakt, ben je de authenticiteit kwijt. Ik kan alleen maar schrijven en zingen zoals ik doe door de familie waar ik uitkom, mijn voorouders, door de plek waar ik geboren ben en de tijd waarin ik ben opgegroeid. Dus voor mij persoonlijk is Veenendaal een belangrijke plek.”

En dan de foto's erbij die hierboven bij 5 december staan.

Bij het opgroeien van je eigen kinderen zie je vooral je kinderen ouder worden.
Bij het opgroeien van je kleinkinderen zie je vooral jezelf ouder worden.

17 december 2012

Het is in mijn H3-klas een beetje worstelen met de betogen. Vanmorgen waren er drie betogen. De eerste was een klein zesje. Ik dacht: 'Dit zal de slechtste van de drie wezen.' Het bleek de beste van de drie te zijn. De andere twee leerlingen kregen een twee en een drie. Ik heb twee basisvoorwaarden gesteld: het betoog duurt ongeveer vier minuten en het betoog is volgens afspraak opgebouwd. Tja, als dat dan allebei al niet klopt, dan kan het onmogelijk een voldoende worden. Als ik een betoog van net twee minuten een zes geef, dan zijn alle betogen daarna niet langer dan twee minuten. Ik geef niet graag zulke cijfers (en het is in ieder geval niet mijn doelstelling), daarom mogen ze het overdoen.

Daar staat tegenover dat enkele leerlingen enthousiast haiku's begonnen te maken. De kwaliteit kan nog wat hoger, maar het begin is er. De eerste was van Justin:

Broccoli is groen.
Bloemkool is geen broccoli,
want bloemkool is wit.

Het gaat over iets uit de natuur en het lettergreepschema is 5-7-5, dus daar valt weinig tegen in te brengen.

Linet kwam het schilderij vanmiddag brengen. We moeten nog beslissen waar we het op gaan hangen. Ik denk dat het boven de eettafel wordt.

18 december 2012

Ik voel me als een circusartiest die minstens twintig van die draaiende bordjes op van die dunne stokjes draaiende probeert te houden. Ik hol heen en weer tussen die stokjes, het lukt nog, maar ik heb het idee dat de helft van de bordjes elk moment naar beneden kan donderen.
Tegelijkertijd relativeer ik dat gevoel: Is dit niet standaard in de week voor de kerstvakantie? Iedereen is moe, de lontjes zijn kort, dingen worden nu uitvergroot en misschien is onze reactie ook wel 'uitvergroot'.
Rustig blijven ademen dus, niet overhaast of verhit reageren en gewoon ons werk doen (dan wordt het vanzelf vrijdagmiddag).

De op Texel aangespoelde bultrugwalvis, die intussen Johannes heet, blijkt een vrouwtje te zijn. Logisch: ze had geen richtinggevoel/kon niet kaartlezen.

Vanavond bij verrassing Wim en Marian op de koffie. Gezellig bijgepraat. Niet met zijn vieren deze keer, maar nadrukkelijk in 'koppels'.

1 bestelling: Hennie van de Louw, 'Op gympies'.

19 december 2012

Handig zo'n wc op de badkamer. Terwijl ik me sta te scheren gaat Tygo zitten poepen. Hij is bijna vier, maar hij stinkt als een volwassene.

Het woord van het jaar: Project-X-feest, met bangalijst op nummer twee en inbrekersrisico op drie. Verder in de top-tien: onderwaterhypotheek. Ik vind de laatste twee - als woord - mooier dan de eerste twee.
In België is er een vergelijkbare 'woordenverkiezing'. Daar staat frietchinees op nummer één. Steeds meer Chinezen sluiten hun restaurant en beginnen een frietzaak (of nemer er één over). In België hebben ze daar een woord voor, maar ook hier is dat eerder regel dan uitzondering. Volgens 'de Volkskrant' heeft 70% van de Nederlandse snackbars een Chinese eigenaar.

Vanochtend worden we opgebeld door een ons onbekende man. Zijn zoon is de eigenaar van onze oude Opel. Hij rijdt er twee jaar in en heeft er veel onkosten aan gehad (€ 2300,00). Daar wil hij ons nu voor aansprakelijk stellen. Leuk geprobeerd, maar daar doen we niet aan mee. Die auto was net APK-goedgekeurd toen we hem inruilden en bovendien heeft hij die Opel van garagebedrijf Bochane gekocht en niet van ons. Hij zegt dat Bochane ons 'de schuld geeft'. Dat zullen we dan bij Bochane navragen. Eén van de twee (Bochane of die meneer) is van de ratten besnuffeld, maar wij in ieder geval niet.

Het persbericht over het gedicht van Stef Bos op de gevel van zijn geboortehuis staat vandaag al - mét grote foto - in de 'Veenendaalse Krant'. Dat is sneller dan verwacht, want we hebben het maandagmiddag pas verstuurd.

We deden nog een keer mee aan de pub-quiz bij Robert's Pub. Deze keer met uitsluitend vragen over Sinterklaas en Kerstmis. De eerste keer werden we vijfde (van de vijf). Deze keer werden we tweede (van de vijf). Het gekke is dat we minder antwoorden goed hadden dan de vorige keer. Dat geeft de moeilijkheidsgraad van de vragen weer. Bijvoorbeeld: Hoe heet het paard van Sinterklaas in België? Of: Waar werd Sinterklaas voor de tweede keer herbegraven? Of: Is varkenskop met mosterd wel of niet een traditioneel Engels kerstgerecht? Er waren drie vragen over Dickens' 'A Christmas Carol' (Hoe heette de partner van Scrooge? Hoeveel geesten kwamen er op bezoek? Hoe heette het manke zoontje van de werknemer van Scrooge?. Die wist ik alledrie, dus ik was niet voor niks meegegaan.
Het allermafste waren de tien achteruit gedraaide Sinterklaasliesdjes. Onherkenbaar. We gokten er maar één van de tien goed. Dat achteruitdraaien is dan wel weer een typisch Veense aangelegenheid. Dat deze ze dertig jaar geleden al op het Ichthus College.

1 bestelling: kleurboek 'Cars'.

20 december 2012

Vandaag een goed betoog in mijn H3-klas. Lonneke vond dat de leeftijdkeuring voor films afgeschaft moet worden. Ze had haar betoog goed opgebouwd. Ze gebruikte de verplichte (pakweg) vier minuten en ..... ze overtuigde me! Toen ze begon dacht ik 'Nou, dat denk ik niet.' Toen ze klaar was dacht ik: 'Ja, je hebt gelijk!' Haar belangrijkste argumenten waren de eigen verantwoordelijkheid (van kind en ouders) en het feit dat vrijwel alle films te zien zijn op dvd, als illegale download of zelfs op televisie.

Vanmiddag had ik Jaap Pilon op bezoek. We bespraken de indeling voor het Cultureel Café van 9 januari. Ik ga daar een (verlate) oudejaarsconférence houden, waarbij ik 2012 nog eens voorbij laat komen aan de hand van foto's en gedichten. Daarnaast worden de drie kunstenaars uitgenodigd over wiens werk ik in oktober gedichten maakte. Ik lees die gedichten nog een keer voor, waarna de kunstenaars kort over hun eigen werk mogen vertellen. In de 'pauzes' van het café kan iedereen individueel een praatje met de kunstenaars maken.

Kerstgala! Zo'n zeshonderd leerlingen op hun kerstbest (strak in het pak, hoge hakken, dassen en glitter). Een disco in de gymzaal. Een karaokepianist in de aula met voor hem een dansvloer met gekleurde lichten. Een casino in de mediatheek. Een fotostudio in het dramalokaal. En dan vergeet ik waarschijnlijk nog activiteiten. Dat komt omdat ik nauwelijk binnen ben geweest. Ik mocht bij het hek staan, onder een partytent en mét een houtvuurtje (mijn jas stinkt daar nog naar).

21 december 2012

Na een schoolfeest beginnen we om 9.30 uur en draaien vervolgens halfuurslessen (waarbij het eerste uur dus om 9.30 uur begint i.p.v. om 8.00 uur). Ik vind het niks, zo'n dag. Het is rommelig, leerlingen zijn nauwelijks bereid om te werken, de meeste collega's doen 'iets leuks'. Als leerlingen om 'iets leuks' vragen, zeg ik altijd dat al mijn lessen leuk zijn en dat het een beetje jammer is dat de meeste collega's alleen op zo'n vrijdag voor de kerst een leuke les geven.
Toch pas ik mijn les ook aan de gegeven omstandigheden aan. Soms vertel ik 'The Christmas Carol' met lichtbeelden (ouderwets met de overheadprojector). Vandaag had ik de 'Verzamelde liedjes en gedichten' van Willem Wilmink meegebracht en daar las ik wat kerstgedichten uit voor (blz. 301: 'Troostlied voor wie met kerst alleen zijn', blz. 89: 'Kersliedje' en blz. 447: 'Kerstlied van de supporters').
Leerlingen hebben nooit van Willem Wilmink gehoord. Dan zeg ik dat ze toch echt allemaal één liedje van hem kennen: 'Deze vuist op deze vuist'. Daarna kan ik een minuut of drie mijn mond houden. Ook vijftienjarigen gaan dan zitten zingen en plaatsen daarbij hun vuisten op elkaar. Jeugdig jeugdsentiment!

Kerstliedje

’t Is Kersemis! ’t Is Kersemis!
De klokken beng’len blij!
Zo menig kerstboom in ons land
Die vreugde brengt en binnenbrand,
’t Is Kersemis! Joechei!

’t Is Kersemis! ’t Is Kersemis!
De klokken beng’len blank
Wij hebben een rollade thuis
En er zijn blinden op de buis
’t Is Kersemis! Goddank!

’t Is Kersemis! ’t Is Kersemis!
De klokken beng’len blij
En wie zich deze nacht verhing,
Die bengelt als het klokgebing,
’t Is Kersemis! Joechei!

Dit lied is o.a. gezongen door Don Quishocking in het programma 'Zand in je badpak'. Het is uit zijn diverse kerstliedjes wel duidelijk dat Wilmink niet zo'n liefhebber van het kerstfeest was. In 'Nieuw Kerstlied' (blz. 578) zegt hij: Nu zijt wellekome, Jezu lieve Heer, gij kwaamt van al zo hoge, van al ze veer. Kom opnieuw op aarde, want de mensheid mist u zeer, misschien dat het beter afloopt dan de eerste keer, kyriëleis.

 

De organisatoren van het Cultureel Café laten er geen gras over groeien. Via de mail kwam hun 'Nieuwsbrief' binnen met het programma voor de eerste helft van 2013. Ze zetten stevig in:

9 januari:
Optreden van Mats Beek. Iedereen die het cultuurbal in september 2012 heeft bezocht: dit was het hoogtepunt van de avond.
Mats zal het jaar 2012 met ons doornemen met zijn Olleke Bollekes (korte gedichtjes)
Hebt u hem gezien? Kom opnieuw genieten.
Nog niet gezien: grijp uw kans!


Iets bescheidener had gemogen, maar ik ga mijn best doen om het waar te maken.

2 bestellingen: Willem Wilmink, 'Ik snap het. Liedjes voor jonge kinderen', Bernlef, 'De pianoman', Willem Frederik Hermans, 'De donkere kamer van Damokles', Jacoba van Velde, 'De grote zaal'.

22 december 2012

Rust! Uitgeslapen en daarna een beetje opgeruimd (her en der liggen stapeltjes kranten en tijdschriften) en wat rekeningen betaald.

Ik hoest weer slijm op. Dat was in de herfstvakantie ook al het geval. Vermoeidheid (zo richting vakantie) en daardoor een verminderde weerstand. Vervolgens een paar uur bij het hek in de kou staan tijdens het schoolfeest. Ik ben geen dokter, maar dit lijkt een redelijke verklaring van mijn terugkerende kortademigheid tijdens vakanties. Misschien moet ik maar eens vragen om een andere taak tijdens schoolfeesten (binnen = uit de kou, maar in de herrie).

Gisteren kochten we een kalkoen van twee kilo. Lidy was daarvoor al langs wat winkels geweest, maar die blijken ze niet overal standaard te hebben liggen. Waarschijnlijk kun je die het beste bestellen bij een poelier. Wij vonden hem uiteindelijk bij de AH XL in Ede.

Vanmiddag haalden we wat zakken haardhout bij Karwei. Aanmaakhoutjes heb ik zat, maar de wat dikkere stukken zijn bijna op. Een geklooi bij het afrekenen! Stickers plakken voor korting (maar niet op artikelen met een vaste lagere prijs), een Karweipasje laten zien en dan ook nog eens kortingsbonnen meekrijgen voor bij een volgend bezoek. Wat is dit voor een flauwekul. Ik wil gewoon iets kopen, daar een normale prijs voor betalen en geen gezeur met stickers, pasjes en kortingsbonnetjes!

Padden verhuizen niet graag Het schaap in de luie stoel Bolletje Allemaal bedrog

Nieuw op Schrijversinfo: Gerard Brands.
In de nieuwe Layout op Schrijversinfo: Jan Hanlo.

1 bestelling: Michel van der Plas, 'Vaderland'.

23 december 2012

Bladzijden over schrijvers op internet leveren regelmatig vragen over die schrijvers op. Mensen gaan ervan uit dat je een 'kenner' bent. Vandaag kreeg ik deze vraag: ''Mevrouw/Mijnheer, Ik heb een verzoek aan u. Er is mij verzocht een vertaling Ned.-Engels te verzorgen, waar het eerste vers van gezang 293 (Wat de toekomst brengen moge..) in voorkomt. Het is mij niet geheel duidelijk of het lied geschreven of vertaald is door Jacqueline van der Waals. Gezien het feit dat het een zgn "Beecher" is, van John Zundel, dacht ik dat het wellicht vertaald is vanuit het Engels. Mocht dat zo zijn,  weet u dan waar ik mogelijk de oorspronkelijke Engelse tekst kan vinden van Vers 1 van dit gezang? Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Van Jacqueline van der Waals heb ik wel wat bundeltjes staan (elf zelfs.... kopen?). En ik heb op zo'n kerstvakantiezondag ook wel tijd om het even na te kijken. Ik antwoordde: 'Ik ga ervan uit dat het geen vertaling is. Het gedicht staat o.a. in het bundeltje 'Wat de toekomst brengen moge' (1982). Daarin staat bij enkele andere verzen vermeld dat het een vertaling is. Bij 'Wat de toekomst...' staat niets vermeld, dat moet wel betekenen dat het eigen werk is.'

Vandaag maakte ik 'het balansen' af. De boekhouder wil weten hoe groot de voorraad boeken, tijdschriften en knipsels van Raban is. Dat is elk jaar weer een dag of twee rekenarij, waar ik niets mee opschiet. Maar ook die klus is weer geklaard.

1 nieuwe Veense schrijver: Jaap van Manen.

1 bestelling: knipsels Louis Ferron en Willem G. van Maanen.

24 december 2012

Tussen de bedrijven door denk ik na over de invulling van mijn pakweg vijfenveertig te vullen minuten op het Cultureel Café van 9 januari. Het worden twaalf items/gedichten; één voor elke maand van 2012. Bij het Cultuurbal was het cabaret wat we deden. Nu moet het meer een dichtersoptreden worden. Toch blijft het dicht bij elkaar, want ik ga rond elk gedicht een verhaal houden, zoals ik dat ook in de klas aan het begin van een les doe. Een beetje vrijblijvend, ze hoeven het niet te leren of te onthouden, maar het gáát wel ergens over.
Een ander verschil met het Cultuurbal wordt het gegeven dat ik 'de zaal' nu nadrukkelijk bij het geheel wil betrekken. Ik ga ze vragen stellen, reacties uitlokken en waarschijnlijk zelfs opdrachten geven.

Voor het Cultuutrbal 'bewerkte' ik 'Ode aan Dordrecht' van Buddingh' tot een ode aan Veenendaal. Ik zal in ieder geval met een eigen ode moeten komen. Het begin is er:

Ode aan Veenendaal

Veenendaal, Veenendaal:
Sigaren, turf en wol
stuwden je op, maar lang
bleef je een gat.

Nu zijn we straks met z'n
zeventigduizenden.
Like it or not, maar dan
zijn we een stad!

In de komende tijd wil ik de 'Canon van Veenendaal' (of in ieder geval onderdelen daaruit) tot ollekebollekes omwerken. Dat zou dan mijn vorm van een ode moeten zijn.

De post bracht mijn kerstpakket van school. Of eigenlijk wat ik ervan bestelde. Het pakket was een blikken lunchtrommeltje met crackers, boter, jam, hagelslag én een cadeaukaart van Bol.com. Daarvoor bestelde ik:
- The Amazing Stroopwafels, Gewoon gebleven (hun nieuwste cd, net uit)
- Lambert Wierenga, Zo werkt poëzie! Techniek en thematiek in 60 moderne Nederlandse gedichten
- Van Oorschot Poëziekalender 2013, samengesteld door Esther Naomi Perquin en Menno Hartman

Vanavond zijn er - bij toeval - twee theaterprogramma's op televisie die ik vorig seizoen in de Lampegiet heb gezien: Herman van Veen én Erik van Muiswinkel.

3 bestellingen: Rudy Kousbroek, 'Begrafenis van een keerkring', B.J.W. Beunders, 'Kleed U goed! (Is er oorlogswinst behaald bij onze kelding?)', Martin Koomen, 'Parijs (als hoofdstad van Engelstalige literatuur)', Vrij Nederland themabijlage 26-09-1981.

25 december 2012

Nou, dit was bepaald niet de soepelst verlopen eerste kerstdag van de afgelopen jaren! Martijns bovenburen hebben lekkage in hun meterkast. Al dat water loopt rechtstreeks Martijns meterkast in. Het rook al een paar dagen wat muffig! De houten acherplaat is helemaal nat, de verf aan de binnenkant van de deur bobbelt, de plank van het houten plafond in de kast is doorweekt. Er kwam een monteur die het stoppenkastje openschroefde. Het water liep eruit! Hij moet de stroom een paar dagen afsluiten en zo snel mogelijk de boel laten vervangen. De spullen uit zijn koelkast en vriezer zitten tijdelijk bij ons in de vriezer en in de extra koelkast op zolder. Er zit zelfs het één en ander in de vriezer van onze buren.
Over onze buren gesproken. De buurvrouw kwam vanmorgen vragen of we gisteranavond rond elf uur iets gehoord hadden. De ruiten van hun auto, die langs de weg stond, zijn kapot geslagen. Er blijkt een spoor van kapotte autoruiten door de wijk te lopen. Een vredige kerst!

Vanmiddag speelden we met Martijn '30 seconds'. Een aardig bordspel, waarbij het aantal stappen dat je verder mag niet afhankelijk is van het aantal ogen op de dobbelsteen, maar van het aantal goed geraden omschrijvingen van een woord, naam, plaats enz.. Er wordt wel bij gedobbeld: je gooit 0, 1 of 2 en dat is het aantal stappen dat weer van je goede antwoorden wordt afgetrokken (al hoef je nooit achteruit). Een prettig kersttijdverdrijf.

De kalkoen was smakelijk, misschien ietsje te droog.

Nadat Martijn naar huis was (en Lidy naar bed) heb ik nog tot pakweg 1.30 uur naar 'Zorro' (op televisie) zitten kijken. Voorspelbaar allemaal, maar als je eenmaal kijkt, wil je toch weten hoe het verder gaat.

26 december 2012

Het nieuwe nummer van 'Boekenpost' heeft een andere layout en de nieuwe uitgever voert ook wat andere vaste artikelen op, zoals het Winkeldagboek van René Hesselink (van Hinderickx & Winderickx). Ik begrijp uit het dagboek dat hij de winkel in Utrecht tegenwoordig in zijn eentje drijft. Een opmerking van een klant op 16 augustus:

'Ik zie daar in de etalage een boek, Datumloze dagen van Jeroen Brouwers. Is dat die nieuwslezer van vroeger?'

Zijn observaties en opmerkingen over klanten lezen prettig. Eerdere dagboekaantekeningen zijn al twee keer in boekvorm verschenen. Hij mag wat mij betreft wat vaker zaken noteren. Deze ene bladzijde in 'Boekenpost' beslaat 12 juli t/m 16 oktober.

Ik bedacht dat uit mijn opmerkingen op dit weblog over mijn leerlingen makkelijk een vergelijkbaar 'Schooldagboek' valt samen te stellen. Ik heb de redactie van het Aob-blad gemaild met een aanbod daarvoor.

Ook Diederik van Vleuten schrijft nu een column voor 'Boekwinkeltjes'. Hij slaat wat door deze keer, maar dat komt vast de volgende keren wel goed.

Vincent van de Vrede gaat in elk nummer een antiquariaat of een schrijver langs voor zijn rubriek 'Het bureau & zo'. Deze keer is hij op bezoek bij Fokas Holthuis en Paul Snijders in Den Haag. Hij vertelt over de keuken (waar Lidy en ik een paar weken geleden ook een kop koffie dronken) en over de huiskamer (waar wij ook de kast met items Hugo Claus zagen. Vooral een compleet handschrift van 'Het jaar van de kreeft' maakte veel indruk op me - de prijs die ze ervoor bleken te vragen deed dat ook: € 15,000,00!). Op een foto van de werktafel in de keuken is Nick ter Wal te zien. Hij werkt drie dagen per week bij ze. Voor mij veel interessanter op die foto is de stapel boeken, rechtsonderaan op de grond (in de rode cirkel). Dát is de stapel van tweehonderd boeken uit de bibliotheek van D.A.M. Binnendijk die we op 1 december bij ze ophaalden.

Stapel D.A.M. Binnendijk bij Fokas Holthuis

1 bestelling: Rudy Kousbroek, 'Hoger honing'.

27 december 2012

Gisteren schreef ik over het Winkeldagboek in 'Boekenpost'. Wim mailt me dat de Hans Engberts (de compagnon van René Hesselink) enige tijd geleden overleden is. Dat plaatst de laatste opmerking (van dinsdag 16 oktober) in het Winkeldagboek in een ander licht:

Het is 16.30 uur en ik heb € 59,50 omgezet. Een wel erg stille dag, terwijl het, na de regen in de ochtend, toch nog heel aardig herfstweer is geworden. Ik zou een biertje willen drinken met Hans.

De gedichten uit 'Van Oorschot Poëziekalender 2013' en de analyses uit 'Zo werkt poëzie' van Lambert Wierenga heb ik vandaag vermeld op de diverse bladzijden van Schrijversinfo. Dat is één zin, maar verschillende uren werk.
Deze poëziekalender valt wat tegen, vooral door zijn eenzijdigheid. Er staan alleen dichters in uit het fonds van Van Oorschot zelf en dat maakt het een beetje veel van hetzelfde. Mooie gedichten hoor, maar een beetje weinig afwisseling.

Vanmiddag hadden we Erich en Ria 'op de koffie'. Lekker bijgepraat.

Bij de Bruna kocht ik 'Groen is geen kleur' van Joost Zwagerman (in de serie 'Literaire juweeltjes'). Deze verhalen verschenen eerder in 'Kroondomein' (1987)

2 bestellingen: Willem Frederik Hermans, 'De donkere kamer van Damokles', Elly de Waard, (red.), 'Chr.J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie', J. Bernlef, 'Wolftoon'.

28 december 2012

Vanochtend om 10.00 uur moesten we bij de notaris zijn i.v.m. de nieuwe hypotheek. Bij het binnenkomen zei de notaris: 'Hé, de stadsdichter!' Ze blijkt bij het Cultuurbal ook in de zaal gezeten te hebben. Zij had vooral de licht kritische toon gewaardeerd.

Lidy en Suzanne waren vanmiddag even naar Intratuin in Barneveld. Ik paste op Dylano en Tygo. Dat was een makkie, want Dylano sliep. Met Tygo legde ik een puzzel van 150 stukjes. Het was een tekening van Jan van Haasteren en die zijn zo druk dat het je gaat duizelen:

Puzzel Jan van Haasteren

Tygo vond het uitzoeken en leggen van de randjes (nog) leuk. Daarna had hij het vrij snel gezien. Ik kreeg er zowaar zelf schik in en heb de puzzel toen maar zelf afgemaakt.

Eén van de kleine genoegens - tussen kerst en oud en nieuw - die ik mezelf gun is het kopen van een stapeltje boeken in de eindejaarsopruiming bij Van Kooten. De stapels die ik koop worden wel met het jaar kleiner. Ik word kritischer (en mijn huis voller):
- Herman Koch, Zomerhuis met zwembad (nu al in de opruiming!)
- A. Koolhaas, Alles kits, Acht dierenverhalen (met illustraties van Nicolde de Cock, Gerda Dendooven, Harrie Geelen, Thé Tjong-Khing, Thomas Koolhaas, Joke van Leeuwen, Mance Post, Peter van Straaten)
- K. Schippers, Stil maar
- Margot Vanderstraeten, Schrijvers gaan niet dood
- J.J. Voskuil, Jeugdherinneringen

1 bestelling: Jurriaan Andriessen, 'Eldorica'. Dit is het tweehonderdvijftigste boek dat ik (in een kleine twee jaar) verkoop via Bol.com. Van die tweehondervijftig mensen hebben er zesennegentig een beoordeling op de site van Bol.com achtergelaten. Gelukkig zijn die positief. Het gemiddelde ziet er zo uit:

beoordelingen op Bol.com

29 december 2012

Het is weer eindejaars-puzzel-en-quiz-tijd! Het internet is bij de puzzelaars een dankbare bron van informatie. In de laatste dagen van december word ik al jaren bestookt met vragen. Dit jaar is het vooral de Brabant quiz van het 'Dagblad van Brabant' die me vragen oplevert. In de quiz staat deze vraag:

Vier creatievelingen

Ik krijg mailtjes n.a.v. de Schrijversinfobladzijden over Joost Prinsen en Ted van Lieshout. Men vermoedt dat foto 1 Joost Prinsen is en foto 2 Ted van Lieshout. Als ik moest gokken, zou ik dat ook zeggen. De brutaalste 'mailers' vragen mij hun mail door te sturen aan Prinsen en Van Lieshout, maar op zo goede voet ben ik niet met de heren en bovendien voel ik weinig voor zo'n rol als intermediair.

Beeldend kunstenaar Frans Mous liet zich in 2012 inspireren door het gedicht 'Pluk de dag' van C. Buddingh'. Hij maakte er illustraties bij, een ex libris voor Buddingh', een postzegel met het gedicht erop enz. Het geheel is in een mapje bij hem te koop. Hij maakte vijftig van die mapjes. Met de post kwam vandaag het door mij bij hem bestelde mapje (nr. 8 van 50). Een prachtige aanvulling voor mijn Buddingh'-verzameling.

Pluk de dag Pluk de dag Pluk de dag Pluk de dag

Een prettige televisie-avond: eerst de laatste show van Theo Maassen en daarna Michael van Gerwen die in een adembenemend gevecht wint van Adrian Lewis en zo de halve finale haalt van het Ladbrokes World Darts Championship.

Nieuw op Schrijversinfo: Anton Koolhaas.

30 december 2012

Het samenstellen van mijn oudejaarsconference vordert. Ik kan wat ollekebollekes gebruiken die ik dit jaar al gemaakt had, maar er moet toch ook wat nieuw werk tussen. Ik zal bijvoorbeeld wat over Koninginnedag in Veenendaal (en Rhenen) moeten zeggen. Daarvoor neem ik o.a. deze foto:

Annette in 'De witte bruid'.

Klaagzang van prinses Annette (met een happy end)

O, ik kan die Maxima wel schieten:
Staat altijd met die brede smile vooraan.
Zij krijgt steeds de hoofdprijs, wij de nieten.
Zij krijgt de zon, wij mogen in háár schaduw staan.

Als zij gaat trouwen, stromen de waterlanders.
Ook die van haar, op bandoneonmuziek.
Zij is de lieveling van alle Nederlanders.
Die brede smile van haar, die maakt me ziek.

Ik leg me erbij neer (dat moet van Beatrix).
Trouwens: in één aspect ben ik de kampioen!
Ik heb die knappe Bernhard en dat is niet niks.
Zij moet het met die 'beetje domme' Alex doen.

Ik wist dat ook mijn dag een keer zou komen.
Op Koninginnedag in Veenendaal kreeg ik mijn zin.
In 'De witte bruid' was het moment van al mijn dromen.
Want ik zat voor- en Max zat achterin!

Ali mailt me (als organisator van het Cultureel Café) de tekst van de uitnodiging die naar de pers en naar de bekende mailadressen is gegaan. Ik heb er zelf een 'evenement' voor mijn facebook'vrienden' van gemaakt:

Mats Beek in het cultureel café van 9 januari.

Iedereen die bij het cultuurbal van september 2012 aanwezig was, zal het beamen:
De verrassing van de avond was het optreden van Mats Beek en zijn broer Jan.
We zijn er daarom ontzettend trots op dat Mats het nieuwe jaar gaat inluiden met een oudejaarsconference in de vorm van zijn bekende “Olleke Bollekes”, gedichten over actuele situaties en gebeurtenissen.

Bij de opening van “De Kunstroute” heeft Mats ook een bijdrage geleverd door
een gedicht te maken over het werk van drie exposerende kunstenaars van die kunstroute. Linette Dijk, één van die kunstenaars ,zal iets komen vertellen over haar werk.


Voor iedereen die Mats al eens gehoord heeft: Een kans om hem nogmaals te horen.
Voor degenen die er niet bij waren: grijp uw kans!!

Het cultureel café wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand
Lokatie: De Plantage ( achterin)
Tijd: 20.00 uur ( inloop vanaf 19.30)

 

2 bestellingen: Nilgun Yerli, 'De garnalenpelster', Maeve Binchy, 'En vergeet niet te leven'.

31 december 2012

Een rustige maandagmorgen. Op de radio wordt de situatie in Griekenland besproken met iemand die er een deel van het jaar woont. Dat moet bijjna (de Dordtse dichter) Kees Klok wel zijn. Hij is het inderdaad. Rustig en genuanceerd en prettig om naar te luisteren doet hij verslag 'van binnnuit'.

Oudjaarsdag. In de gietijzeren braadpan (op de wokbrander) sta ik appelflappen te bakken. Terijl ik dat doe, sta ik hard mee te zingen met Passe Partout: 'De doodgewoonste dingen' (die brengen mij tot zingen). Inderdaad! En welja: daarna Barend Servet met 'Waar moet dat heen?' Ik haak af bij 'Het soldaatje' van de Zangeres zonder naam.

Appelflappen

De afzuigkap haalt de olielucht niet helemaal weg, daarom zetten we het raam open. Dat maakt het niet echt beter, want nu komt de vuurwerklucht naar binnen.

Vanavond haalden we Martijn, Gert en Mersiha op van Schiphol. Ze zijn een paar dagen naar Adri in Spanje geweest en hebben het goed naar hun zin gehad. Schiphol was uitgestorven op Oudejaarsavond. Vrijwel alle winkels dicht, nauwelijks mensen in de hallen. Vanaf een uur of acht reden er ook al geen treinen meer. Bij de gate waar we moesten wachten, kwam ik zowaar twee leerlingen uit mijn V3-klas tegen (heel Nederland is een groot dorp). Eén van de twee was een paar dagen naar een vriend in Engeland geweest.

Omdat Schiphol aardig richting Oostzaan is, gingen we aan het eind van de middag eerst naar Anne Marie en Huub. We dronken er wat, kletsten bij en aten heerlijke gevulde paprika's uit de oven.

In de nieuwe layout op Schrijversinfo: G.L. Durlacher.

 

Door naar januari 2013

 

 

eXTReMe Tracker