Voor tweedehands boeken

Ook van deze schrijvers

Raban Internet Antiquariaat

Klik hier !

Economie

'Ik voor mij beschouw de economische wetenschap als dé zwendel van deze eeuw.
Ik sla economen ongeveer net zo hoog aan als meteorologen
en meteorologen vertrouw ik alleen maar als ze het weer van gisteren voorspellen.'
(Koos van Zomeren, De hangende man, blz. 23)

Eenvoud

Eenvoud is geen teken van het ware, maar product van vereenvoudiging.
(C.D. Andriesse, Een boudoir op Terschelling, in: De Wadden, blz. 23)

Eenzaamheid

Asyl
Veel hondjes hebben baasjes,
veel mannen wel een vrouw.
Ik heb alleen maar niemand
waar ik zoveel van hou.
(Lévi weemoedt, Van harte beterschap, blz. 74)

 

Maar het is waar wat Nietzsche zegt: 'dat verfijnde gevoel, dat eenzaamheid heet.'
(Maarten 't Hart, De kroongetuige, blz. 148)

 

De vreesachtige weet niet wat alleen zijn is:
achter zijn stoel staat altijd een vijand.
- O, als toch eens iemand ons de geschiedenis kon verhalen
van dat verfijnde gevoel, dat eenzaamheid heet!
( Friedrich Nietzsche, Morgenrood, blz. 177, Wie is er nu ooit alleen!)

 

Eenzaamheid
Dat is alleen zijn met je bloed
Ik wil nooit meer alleen zijn
Ik ken mijzelf daarvoor te goed
(Freek de Jonge, Iets rijmt op niets, De blues (fragm.), blz. 44)

 

Er gaan heel wat meer mensen geestelijk ten onder aan een opgewekt onderling verkeer,
dan aan de eenzaamheid en de stilte.
(J. Greshoff, 444 aforismen, blz. 97)

 

'Als je alleen bent, heb je voor het grootste deel met je fantasie te maken.
De werkelijkheid valt tegen'.
(Simon Vestdijk,, in John Muller, Het literair anekdotenboek, blz. 12)

 

Mijn moeder vroeg wat er was en ik zei:
"Iedereen liep daar maar, iedereen was met iemand."
En ik beschreef hoe ik me totaal alleen had gevoeld.
Toen keek ze mij aan en zei: "Ten eerste lijkt dat maar zo,
want een heleboel mensen die daar zo vrolijk lopen, kunnen heel eenzaam zijn.
Maar je moet ook weten dat je uiteindelijk eenzaam bént in je leven. "
(Vonne van der Meer, geciteerd door Elisabeth Lockhorn, Geletterde vrouwen, blz. 210)

 

Ik houd van ontvangsten en feesten
omdat ik mij bij zulke gelegenheden het weldadigst bewust wordt van mijn eenzaamheid.
(J. Greshoff, Nachtschade, blz. 32)

 

Als 's avonds de bel gaat.
dan doe ik een baby na
die huilt in zijn bedje,
en daarna de stem van pa.
Ik loop de trap af,
ik ben niet alleen.
't Gezin biedt bescherming,
vandaar dat ik ween.
(Marijke Boon, Vandaar dat ik ween, blz. 3)

 

In gezelschap leert men eenzaamheid kennen.
(Jacob Israël de Haan, Belsiste volzinnen, blz. 24)

 

Eenzaamheid deel je zwijgend,
er komt een zeker berusting bij kijken.
Je weet dat je isolement niet verder kan worden opengebroken dan deze paar scheuren,
je hebt de grenzen van wat 'ontmoeting' genoemd kan worden bereikt,
dichterbij zal de ander nooit komen.
Dichterbij is een illusie, nog dichterbij is gevaarlijk.
(Arnon Grunberg, De asielzoeker, blz. 10)

 

Het grote probleem om 'praktisch' op te lossen:
Kan men gelukkig zijn en eenzaam.
(Albert Camus, Dagboek, blz. 117)

 

Hoewel ik in gezelschap kan functioneren - wat voor mij een vorm van theater is -
voel ik me alleen in eenzaamheid mezelf,
en mijn eigen fantasie, mijn dromen, zijn oneindig veel dankbaarder materiaal
voor mij dan andermans aanwezigheid.
(J. Rentes de Carvalho, Er is hier niemand, blz. 71, 05-07-1999)

 

Ik kan je niet uit mijn leven wegdenken.
Maar respecteer mijn eenzaamheid.
Eenzaamheid is het grootste recht, het hoogste goed van elk individu.
(Leonard Nolens, Dagboek van een dichter, 06-01-1980, blz. 15)

Eerlijkheid

Eerlijkheid duurt mij te lang.
(Willem Hietbrink, Kwispelen met taal, blz. 7)

 

Wie twijfelt aan zijn eigen eerlijkheid
begint eerlijk te zijn.
(Ive Silloc, ps. Lode van den Heuvel), Citaten,
aangehaald in Gerd de Ley, Aforistisch bestek 1944-1974, blz. 141)

 

Ik weet eigenlijk niet goed wat eerlijkheid is.
De voorbeelden, die ik ervan gezien heb, vond ik nogal saai.
Ik ben een speels iemand.
Het is leuk en ik kan het ook niet laten om het leven uit te proberen in verschillende varianten,
net als in het schaakspel, en niet met één opening te volstaan.
Er is zelden iets wat ik zeg of denk, of het tegenovergestelde gaat ook door mijn gedachten.
(Godfried Bomans, Werken I, blz. 776, Dagboek van Rottumerplaat,
Maandag 12 juli 1971)

 

"Om eerlijk te hebben geleefd," stelde Gerrit Komrij eens vast,
"dient men in de wieg te zijn gestorven.
" Het begint al met het 'prettig weekend!' van de kruidenier
en het 'alles goed?' van de kennis aan de telefoon.
Het zal de grutter een zorg zijn of ons weekeinde prettig wordt
en de opbeller zou hoogst verbaasd zijn als we zijn vraag beantwoordden
met een opsomming van de belastingtegenvallers, parkeerbonnen,
echtelijke twisten en eksterogen die ons zoal plagen.
En als we de middenstander een beleefd 'insgelijks' toevoegen
en de opbeller verzekeren dat ons inderdaad álles meezit,
dan komen we evenmin met de volle waarheid,
maar met de rituele clichés.
(Matt Dings, Eerlijk duurt het kortst, HP/De Tijd, 13-02-1998, blz. 36)

 

Mensen waarderen eerlijkheid meestal alleen als die positief voor henzelf is.
(Marjet van Zuijlen, Retour Nijmegen-Den Haag, 24 augustus 1998, blz. 7)

 

De mensen denken vaak dat alles interessant is als zij maar eerlijk zijn.
Maar "eerlijkheid" is net zo'n kunstvorm als alle andere.
Hoe intelligenter de schrijver is, hoe interessanter zijn eerlijkheid.
(Renate Rubinstein, Overgangscursus)

 

Je leert dat eerlijkheid het langst duurt
en je ervaart dat je daardoor het eerst naar de bliksem gaat.
Daar klopt iets niet
en niemand is daarvoor verantwoordelijk.
(J.J. Voskuil, Capitulatie. Dagboeken 1955-1965, 06-10-1959, blz. 292)

Eeuwen

Wij zitten in de staart van de eeuw,
en de manier waarop we heen en weer worden geslingerd
wijst er niet op dat hij vrolijk kwispelt.
(Kees Stip, Geen punt, blz. 9)

Eeuwigheid

Dante had gelijk: er zijn drie soorten eeuwigheid:
die van de hel, die van het vagevuur, die van de hemel.
Je vindt ze, als minuten, door het leven van elk mens gestrooid.
(C. Buddingh', Dagboeknotities 1977-1985, blz. 267, 06-06-1978)

 

het leven onderbreekt de eeuwigheid / de dood neemt de draad weer op
(Saul van Messel, het eeuwige leven, blz. 31)

Egels

Sinds kort steekt hij de dijkweg over,
steeds in hetzelfde avonduur,
de bus is niet voorbij.
Hij valt de tuin in, langs de glooiing,
Verdwijnt tussen savooiekolen
in een duistere poort.

(Ed Leeflang, De egel (fragm.), Bezoek aan het vrachtschip, blz. 20)

Egoïsme

Egoïstische wereld! Iedereen denkt aan zichzelf.
Ik ben de enige die nog weleens aan mij denkt.
(Wim Kan, Soms denk ik wel eens bij mezelf..., blz. 27)

 

Het tegenovergestelde van egoïsme is niet altruïsme, maar verstand.
(Alexander Pola, Nou èn...? Handleiding voor optimisten, blz. 55)

 

Egoïsme wordt als een verfoeilijke ondeugd voorgesteld,
maar is eigenlijk onontbeerlijk om te overleven.
Of anders gezegd: Je moet in de eerste plaats voor jezelf zorgen.
En van jezelf houden.
Er wordt in een opvoeding gehamerd op het belang van altruïsme, naastenliefde en empathie,
maar misschien hebben sommige mensen eigenlijk de tegenovergestelde boodschap nodig.
(Kristien Hemmerechts, De dood heeft mij een aanzoek gedaan, blz. 155)

Eieren

Met een ei kan men tóch geen stenen breken.
(Bertus Aafjes, Morgen bloeien de abrikozen, De ogen van de cholera, blz. 76)

Eigenzinnigheid

Oom Jan, de broer van mijn vader, was verreweg de meest eigenzinnige man op dit halfrond.
Hij deed uitsluitend wat hij zelf wilde en luisterde naar niemand,
Deze eigenschap had hij met de meeste genieën gemeen,
maar verder hield de overeenkomst op.
(Simon Carmiggelt, Zelfportret in stukjes, blz. 17)

Eikels

Maar dan ben je haar al lang vergeten, want het is eikel-tijd!
Eikels zijn gewoner, meer ordinair, je hebt er wel zes, zeven, aan één takje.
Zij hebben een hoedje op, of zij zitten in een badkuipje, het is maar hoe je hem houdt.
Met eikels moet je niet gooien; want er zit een puntje aan,
en als je dat in je oog krijgt, kun je wel naar huis gaan.
(Godfried Bomans, Werken 1, Memoires van Pieter Bas: Kinderjaren, blz. 19)


Eilanden

Eilanden zijn ook broedplaatsen van krankzinnigheid.
Schrijvers kunnen voor de inspiratie het best op een eiland gaan wonen,
als chimpansees in een bananenboom.
De beste verhalenvertellers die ik in mijn lange leven ben tegengekomen,
waren Ieren - eilanders.
(Bert Wagendorp, Phoenix, blz. 68)

Eksters

Hij liep uitsloverig rond
met zijn wit-zwarte jas
zoekend over de kiezels
met grote stappen
en af en toe een hip
(Remco Ekkers, Eksters (fragment), Vreemd lezen, blz. 35)

Elite

1000 jaar terug klaagde een Japanse verteller al over de toenemende vulgariteit in zijn tijd.
Vulgaire mensen klagen tegenwoordig over elitaire mensen.
Bijzonder verontrustend.
(Alfred Birney, Niemand bleef. Dagboek van Meneer B. 2005-2011, blz. 115, 16-09-2006)

Emancipatie

We zouden er voor moeten oppassen dat de emancipatie niet ontaardt in een bewijs
dat vrouwen óók al die afschuwelijke mannelijke eigenschappen bezitten.
(Alexander Pola, Nou èn...? Handleiding voor optimisten, blz. 77)

Emigratie

Wie emigreert snijdt veel banden door.
Hij begint in zijn nieuwe land aan een nieuwe toekomst,
maar eigenlijk begint hij te bouwen aan een nieuw verleden,
want het oude heeft hij achter zich gelaten.
(Bert Wagendorp, Phoenix, blz. 35)

Emoties

.., maar dit soort zaken moet je natuurlijk niet emotioneel bekijken.
Je moet waarschijnlijk zelfs niets emotioneel bekijken.
(C. Buddingh', Dagboeknotities 1977-1985, blz. 398, 20-1-1980)

 

Emoties, ach, mevrouw, emoties
Zijn zo vies: vis die niet kan zwemmen
In mijn uitgekookte zee van ironie.

(Leonard Nolens, Zelfportret van Hugo Claus 65 (3) fragm.,
in De 100 beste gedichten van 1996, blz. 84)

Energie

Een van de vele teekenen der menschelijke domheid
is de bewonderin voor energie.
Op zich zelf is energie een volkomen neutrale eigenschap,
die pas bewonderenswaardig wordt als het doel,
waarop zij zich richt, dat is.
(J.C. Bloem, Aphorismen, XIV)

Engagement

Maar ook ben ik, wat met een modewoord heet: geëngageerd.
Als schrijver moet je allereerst mens zijn,
en als mens leef je maar half wanneer er niet een onderwerp is waar je je druk over maakt:
religieus, sociaal-politiek, filosofisch, ethisch, noem maar op.
(Jan Gerhard Toonder, Interview met mijzelf, Bijenkorf boekengids boekenweek 1970)

Engeland

Wie heeft ook al weer van wie gezegd:
"He's every other inch a gentleman,"
Het is nu eens niet van Oscar Wilde, dacht ik.
Maar het had van hem kunnen zijn.
Zoals: "one of those typically Britisch faces, which, once seen, are never remembered".
(C. Buddingh', Dagboeknotities 1977-1985, blz.306 (ged.), 8-8-1978)

 

Het is sowieso een feest om te wandelen tussen de Engelsen en vooral omdat het geen volk is, maar een ras.
Een heel goed ras. Humorvol, beleefd, behulpzaam en verschrikkelijk aardig.
(Youp van 't Hek, En het bleef nog lang onrustig in m'n hoofd, blz. 114, Beatles)

Engelen

Willen mensen kunnen vliegen, omdat engelen vleugels hebben,
of hebben engelen vleugels, omdat het de droom van de mens is, te kunnen vliegen?
(C. Buddingh', Dagboeknotities 1977-1985, blz. 248, 11-05-1978)

Enthousiasme

Echt enthousiasme van een ander heeft iets ontroerends,
zeker als je niet in het enthousiasme deelt maar het wel kunt begrijpen
en de ander wel graag mag.
(Maarten 't Hart, Laatste zomernacht, blz. 49)

Ergernis

Dat astma schrijf ik hoofdzakelijk toe aan morele oorzaken.
Ik heb opgemerkt dat het in verband staat met ergernis
en daaraan heb ik geen gebrek.
(Willem Frederik Hermans, De raadselachtige Multatuli,
blz. 182, brief aan Haspels, 18 juni 1883 )

 

Er is nogal veel waar je je aan kunt ergeren.
Natuurlijk heeft dat geen zin, en zou je je tijd beter kunnen besteden, maar er is niets aan te doen.
Wel is het mogelijk, naarmate je ouder en wat wijzer wordt, de aanleidingen tot ergernis te beperken.
Ik kijk bijvoorbeeld geen televisie, dat scheelt enorm,
al brengt het wel mee dat ik in gesprekken soms mijn mond moet houden, wat me niet gemakkelijk valt.
(Jean Pierre Rawie, Vroeger was alles beter, behalve de tandarts, blz. 10/11)

Erkenning

Erkenning is voor iedereen goed: het geeft rust.
(Nicolien Mizee, Een licht bewoond eiland, 01-04-2000, blz. 121)

Ervaring

Ervaring is het archief van onze stommiteiten.
(Leopold Koch, 't Periodiekske, 3-1-1970, , aangehaald in Gerd de Ley, Aforistisch bestek 1944-1974, blz. 127)

 

Het tegenovergestelde van hoop is niet wanhoop, maar ervaring.
(Alexander Pola, Nou èn...? Handleiding voor optimisten, blz. 37)

 

De ervarig maakt niet wijs, ze maakt deskundig.
Maar waarin?
(Albert Camus, Dagboek, blz. 8)

Essays

Nooit van mijn leven heb ik een essay geschreven.
Proza-oefeningen zijn het.
Als iets niet rijmt en ook geen verhaaltje is over twee mensen
die scheiden en weer bij elkaar komen, heet het een essay.
In oorsprong betekent het 'poging tot iets te komen',
maar het staat voor alles wat academisch en onleesbaar is.
(Gerrit Komrij, t.g.v. het krijgen van de P.C. Hooftprijs voor zijn essays, Volkskrant, 15-03-1993)

Eten

Een Turks spreekwoord luidt als volgt:
Wie zijn buik vol eet, graaft zijn graf met zijn tanden.
(Dr. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet, deel 1, blz. 75)

 

'Ik graaf me mijn graf met mijn vork,' zei Maurice Edmund Sailand Curnonsky,
de grootste gastronoom die Frankrijk in deze eeuw gekend heeft.
Het bleek een gezonde bezigheid, deze grafgraverij.
Toen hij tachtig werd boden tachtig eethuizen van Parijs hem hun meest verfijnde maaltijd aan.
Hij is ze alle tachtig gaan gebruiken.
Op tachtig verschillende dagen natuurlijk.
(Bertus Aafjes, De Italiaanse postkoets, blz. 71/72)

 

De wijze, waarop de man at had iets onzedelijks
- veel beter kan ik het niet onder woorden brengen.
Tafelmanieren werden ons thuis niet bijgebracht,
en ik kan dan ook nog steeds niet,
tenzij ik mijzelf een overdreven zware tucht opleg,
anders dan grommend, blazend en schrokkend eten.
(Een zwelger of een ontbeerder, nooit een genieter
- zo zou ik mijzelf met betrekking tot het dagelijks voedsel willen tiperen,)
Het was dan ook niet een smakkend of te haastig eten
- al zal hij dat zeker hebben gedaan -
dat mij angst (alsof ik een ontucht bedrijvend wezen bespiedde)
en haat (die ik mijzelf niet dorst bekennen) inboezemde,
maar iets heel anders.
Uit de man zijn gezicht spraken verachting, wantrouwen en, vooral,
haat jegens alles in het algemeen en jegens het voedsel in het bizonder:
de gulzoge tegenzin (alweer kan ik het niet anders zeggen)
waarmee hij het gerecht noch naar binnen wierp,
noch met de lippen pakte, maar veeleer de mondholte binnenschepte;
het dreigend tot stilstand komen van de kaken
als hij in de spijs iets onbekends meende te voelen,
en het suizen - een honend, bijna onhoorbaar fluiten - van de adem.
Hij at niet als een hond of een kat, want die eten heel keurig,
noch met de kalme drift van een vogel,
maar als een onbekend dier, dat zijn gedode prooi nog bij het opeten blijft haten.
(G.K. van het Reve, Nader tot u, blz. 16/17, Brief uit het verleden (over Paul de Groot))

 

Er zijn geen betere antipasti dan gesprekken over eten.
(Dimitri Verhulst, De zomer hou je ook niet tegen, blz. 68)Etiquette

Etiquette is de kunst om met gesloten mond te geeuwen.
(Dr. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet, deel 1, blz. 44)

Europa

Dat Europa belangrijk is, is er afdoende bij je ingehamerd,
maar het idee van een verenigd Europa wil in je hoofd maar geen vaste vorm aannemen.
Het blijft een vage abstractie, zoiets als de ouderdom
- onvermijdelijk, maar je hebt er het liefst zo lang mogelijk niets mee te maken.
(Bas Heijne, De wijde wereld, blz. 105)

Evolutie

Volgens Arthur Koestler is de mens een bedrijfsongeval van de evolutie;
volgens mij soms een perversie van de evolutie.
Maar ja, volgens Howard Bloome van The Lucifer Principle,
van huis uit oncoloog en nu tevens PR-man van Michael Jackson ,
is Gods werkelijke naam Lucifer.
Dat zou ook meer in overeenstemming zijn met de evenbeeldgedachte.
(W.L. Brugsma, Verzoening maakt vrij, HP/De Tijd, 16-05-1997, blz. 52)

Ex

De Ex is een persoon die de volgende aankondigt en de vorige verving,
meer valt er over een Ex niet te zeggen.
Iedere Ex wordt zowel voorafgegaan als opgevolgd door een andere,
en hoe men ook probeert om een nieuwe verhouding te verheffen tot de enige ware,
de zuiverste introductie op feesten, partijen en recepties zou toch eigenlijk moeten luiden:
'Mag ik u even voorstellen aan mijn aanstaande Ex?'
(L.H. Wiener, Eindelijk volstrek alleen, blz. 205)

Examen

We hebben ons eindexamen in het gymnastieklokaal gedaan,
waar de ringen tegen het plafond waren getrokken,
en Alexander zei dat de geest tenslotte dus ook hier over het lichaam triomfeerde.
(Benno Barnard, Van school, blz. 30)

Executies

In het huis van de literatuur is een speciaal zolderkamertje gestoffeerd met executieverhalen.
Het ligt pal naast dat van de pornografie.
Het hoort niet. Je weet dat het niet hoort.
Je kunt er je ogen niet van afhouden.
(Koos van Zomeren, 1946 Verkenning van een geboortejaar, blz. 56)

Extravert

Het gaat hem niet goed, vind ik, de laatste tijd,
maar een oester is vergeleken met hem een hoogst extravert wezen.
(C. Buddingh', Dagboeknotities 1977-1985, blz. 425/426, 28-7-1982)

Ezels

Ik moest vechten - met God en mensen zou ik worstelen,
en ik zou overwinnen, zag ik nu.
Neen, o neen, ik mocht nimmer de hoop opgeven
dat ik eenmaal datgene zou schrijven wat geschreven moest worden,
maar dat nog niemand, ooit, op schrift had gesteld:
het boek, alweer, dat alle boeken overbodig zou maken,
en na welks voltooiing geen enkele schrijver zich meer zou behoeven af te tobben,
omdat gans het mensdom, ja zelfs de gehele, thans nog in haat en angst gekluisterde natuur, verlost zou zijn.
Dan zouden de kinderen der mensen een zonsopgang zien als nimmer gezien was,
en een muziek zou klinken, ruisend als van verre,
die ik nooit gehoord had, maar toch kende.
En God Zelf zou bij mij langs komen in de gedaante van een éénjarige, muisgrijze Ezel
en voor de deur staan en aanbellen en zeggen:
'Gerard, dat boek van je - weet je dat Ik bij sommige stukken gehuild heb?'
(G.K. van het Reve, Nader tot u, blz. 112, Brief uit het huis genaamd 'Het Gras')

 

Dat is ook zo raar aan dat spreekwoord met die ezel.
Een domkop wordt een ezel genoemd,
maar in dat spreekwoord stoot de ezel zich juist niet voor de tweede keer aan dezelfde steen.
Ik vraag me af wat voor een ezel ik eigenlijk ben.
(A.L. Snijders, Tat Tvam Asi, blz. 92)

Terug naar de eerste pagina /homepage
Citaten zoeken op trefwoord
Overzicht van trefwoorden
Citaten zoeken op auteur
Overzicht van auteurs
Overzicht van bibliografieën
Andere interessante internet-bladzijden


Vanaf 17-10-1998


©2024 Mats Beek, Veenendaal

Schrijf Webmaster