Klik hier om te printen

Bernard ter Haar

Profiel

Achternaam: ter Haar
Voornaam: Bernard
Geboren: 13-06-1806
Te: Amsterdam
Overleden: 19-11-1880
Te: Velp

Pseudoniem(en): Bernard ter Haar publiceerde soms omder zijn initialen B.t.H. (o.a. 'Zangen bij het vijf-en-twintigjarig bestaan van het Nederlandsche Genootschap: Tot zedelijke verbetering der gevangenen').

Voor tweedehands boeken Ook van Bernard ter Haar
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

St Paulus rots
Dichtwerken

Proza

Brieven

Overig non-fictie

Vertalingen

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Bernard ter Haar

Willems over Ter Haar

Diversen

Opmerkingen


 graf Ter Haar  graf Ter Haar  graf Ter Haar  graf Ter Haar

 Bernard ter Haar (1806-1880)

Van Vereerders. Op welk modern schrijvers- graf staat dat nog?
 

 De letters bemost en de steen gebarsten

Anderen over Bernard ter Haar

Mijn favoriete citaat

Wees gegroet,
Heilge grafsteê aan mijn voet!
Die mij wijst, en strekt ten bode,
Waar mijn stof eens sluimren moet;
Waar uw stof rust, Lieve Doode!
Om wier dood mij 't harte bloedt.
'k Druk uw grafzerk met den voet,
Dierbre Gade, wees gegroet!
(Bernard ter Haar, Grafbezoek, fragment)

Bronnen o.a.