Klik hier om te printen

Nienke van Hichtum

Profiel

Achternaam: van Hichtum
Roepnaam: Nienke
Geboren: 13-02-1860
Te: Nes-Westdongeradeel
Overleden: 09-01-1939
Te: Hilversum
Pseudoniem(en): Nienke van Hichtum was het pseudoniem van Sjoukje Maria Diederika Troelstra-Bokma de Boer. In haar jeugd kende ze twee 'Nienkes' die goed konden vertellen (Nynke fan Foudgum en Nynke van Syds), vandaar haar pseudoniem Nienke. Het 'van Hichtum' is toevallig gekozen. Hichtum is een dorpje vlak bij Bolsward. In Friesland: Nynke fan Hichtum.

Nienke van Hichtum - 1860-1939
(Bij haar overlijden 9 jan. 1939)

Zij zag als jonge vrouw de stenen over tafel scheren,
toen zij naast Pieter Jelles voor 't geluk van anderen streed.
Zij groeide in die strijd en in het felst ontberen
zag men hoe zij met sterke lach op 't kinderland toeschreed.

De zon kwam jaar op jaar tot haar door glazen wanden,
de wijde verten werden haar herinnering,
maar heller dan de zon stond haar warm hart te branden
in 't simpel huis, dat haar krank lijf omving.

De kleine kinderen kwamen tot haar en de grote
voor 'acht tot tachtig' maakte zij de lasten licht,
haar heeft een 'kracht, uit Hoger Kracht ontsproten'
tot op het laatst de trouw pen gericht.

Nu blies God in haar lamp, als Afke eens in de hare,
zij ging ter rust. 'Us Mem' zei goedenacht.
maar kindskinderen van ons zullen na vele jaren
nog luisteren naar haar. Hun ogen glanzen zacht.
(Cor Bruijn, door hem voorgelezen op de crematie)

Voor tweedehands boeken Ook van Nienke van Hichtum
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Proza

Voor kinderen:

In het Fries

Schoolboeken

Brieven

Hoorspelen

Overige non-fictie

Vertalingen/bewerkingen


Vertaald

Nienke van Hichtum schreef een voorwoord voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Nienke van Hichtum

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen

In 1964 stelde de Jan Campert-Stichting de 'Nienke van Hichtum-prijs' in ter bekroning van kinderboeken voor 13 jaar en ouder. Gertie Evenhuis was de eerste prijswinares met haar boek 'Wij waren er ook bij'.

De film 'Nynke' kreeg het Gouden Kalf 2001 voor de beste film. De hoofdrolspeelster Monic Hendrickx kreeg een Gouden Kalf voor de beste actrice.

De film 'Nynke' was ook genomineerd voor een Oscar.

In de Vinkenburgstraat in Utrecht zijn - midden in de straat - koperen plaquettes aangebracht, een soort walk of fame van bekende Nederlandse filmsterren die in een bepaald jaar tot beste acteur of actrice zijn uitgeroepen. De onthulling van de bronzen tegels gebeurt tijdens het jaarlijkse Nederlands Film Festival dat gehouden wordt in Utrecht. Het ene jaar wordt een acteur of actrice winnaar van een gouden kalf, het andere jaar onthullen ze zelf de tegel met hun handafdruk en handtekening:

xx

Opmerkingen

Anderen over Nienke van Hichtum

Uit mijn weblog, 30 april 2009

Nienke van Hichtum werd in 1860 geboren in de hervormde pastorie in Nes-Westdongeradeel in Friesland. Haar vader was daar dominee van de kerkelijke gemeentes in Nes, Moddergat en Wierum. Aan de Hoofdstraat in Nes staat sinds 1997 een bronzen buste van Nynke van Hichtum, gemaakt door Hans Jouta. Het is een interessant monumentje. Het is 'anders dan anders' en je blijft er naar kijken. Het hoofd is fraai gemodelleerd en ik herken het gezicht van foto's die ik ooit gezien heb. De schrijvende hand zit los van het lichaam en lijkt te zweven. Wat schrijft ze? Een brief zo te zien. Ze heeft hem net af en zet haar handtekening (ze heeft ondertekend met S. Troelstra, het lijkt erop dat ze er N. v. Hichtum boven zet). Ik probeer de brief te lezen (dat moet een raar gezicht zijn voor passerende fietsers), maar dat lukt niet. Er staan wel echt letters in een handschrift. Vermoedelijk heeft de kunstenaar een echte brief van haar in brons over laten zetten.

Bronnen o.a.