Klik hier om te printen

Atte Jongstra

Profiel

Achternaam: Jongstra
Roepnaam: Atte
Geboren: 13-08-1956
Te: Terwispel
Pseudoniem(en): Atte Jongstra gebruikte het pseudoniem Arno Breekveld voor zijn gedichten. Hij gebruikte ook de pseudoniemen Agna Eygenraam, Maria Reinhoudt, J. Noordewind en Arno II van Brechelhain

Dominee H.M. van Terwispel schreef een voorwoord voor Jongstra's 'De hele santenkraam: nieuw christelijk lexicon'. H.M. Terwispel was een pseudoniem van Jongstra zelf, hij is er geboren.

Het is verschrikkelijk een naam als de mijne te moeten dragen,
terwijl ik denk dat iemand als Harry Mulisch altijd verrukt is geweest van zijn naam.
Het beeld van een boekwinkel met in de etalage De Werken van Atte Jongstra is eenvoudig lachwekkend.
Verzamelde gedichten van Atte Jongstra? Ondenkbaar. Wie wil zulke gedichten lezen?
Met pseudoniemen goochelen heb ik heus gedaan, ik ben echter altijd weer bij Jongstra teruggekomen.
Macht der gewoonte? De kracht van dat ene, ellendige feit dat ik Jongstra heet?
Ik kon er hoe dan ook niet tegenop.
(Atte Jongsta, Klinkende ikken, blz. 8)

Voor tweedehands boeken Ook van Atte Jongstra
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

           

Proza

Worst

Voor kinderen

Hoorspelen

Brieven

Naslagwerken

Overige non-fictie

Vertalingen/bewerkingen


Vertaald:

Atte Jongstra schreef een voorwoord/nawoord voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Atte Jongstra

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen


Atte Jongstra was lid van de jury voor:

Opmerkingen

Handtekening Atte Jongstra

Handtekening Atte Jongstra in 'De psychologie van de zwavel'

Anderen over Atte Jongstra

Mijn favoriete citaat

Als ik iets wil begrijpen, heb ik boeken nodig.
Als het wijsheid over mezelf betreft, blijk ik zelfs in de beste boeken
helaas hardnekkig over de essentie heen te lezen.

(Atte Jongstra, Klinkende ikken, blz. 66)

Uit mijn weblog: 17 mei 2010

Van Kooten sloot vanavond de literaire avonden van dit seizoen af met een lezing van Atte Jongstra. Daar wilde ik graag naartoe omdat zijn manier van schrijven mij bijzonder goed bevalt. Geen afgerond verhaal langs één lijn, maar een dunne verhaallijn, een gedachte, die via allerlei zijpaden, gedachtesprongen en een uitgebreid notenapparaat tot een slot leidt en daarom ook niet na te vertellen is. Hij is een liefhebber van Multatuli en die schreef op een vergelijkbare manier. Mijn enthousiasme voor Atte Jongstra blijkt in Veenendaal niet gedeeld te worden. Er zaten vijf betalende bezoekers en drie winkelmedewerkers. Het werd een aardige avond waarbij hij uitgebreid inging op zijn laatste twee romans 'De Heldeninspecteur' (2010) en 'De avonturen van Henri II Fix' (2007). In deze boeken volgt hij wel een duidelijke verhaallijn overigens, maar hij voorziet ook zijn romans van een flinke hoeveel noten en fotomateriaal. Op mijn bladzijde over Jongstra op Schrijversinfo schreef ik dat ik vermoed dat H.M. van Terwispel een pseudoniem van hem is (hij is in Terwispel geboren). Dat vroeg ik hem vanavond en hij gaf toe dat pseudoniem twee keer gebruikt te hebben. Ik kocht vanavond geen boek van hem, maar vroeg hem mijn exemplaar van 'De tak van Salzburg' te signeren. Hij schreef er per abuis 'april 2010' boven.

Atte Jongstra Atte Jongstra en Albert van Kooten
Atte Jongstra leest voor. Atte (links) en Albert van Kooten (rechts).

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker