Klik hier om te printen

Jaap Kroonenburg

Profiel

Achternaam: Kroonenburg
Roepnaam: Jaap
Voornaam:
Geboren: 1901
Te: Overleek
Overleden: 20-02-1938
Te:
Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Jaap Kroonenburg niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Voor tweedehands boeken Ook van Jaap Kroonenburg
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Mensch en nood

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Jaap Kroonenburg

Opmerkingen

Anderen over Jaap Kroonenburg

Mijn favoriete citaat

Vrees voor den dood

Zoo diep-verdoken blijft het pijnlijk denken
aan dood en eeuwigheid,
dat tot het laatst het hart blijft aandacht schenken
aan de geluiden van den tijd;
zóó, dat de liefde tot het leven
verraadt, het heimelijke beven
voor 't laatste tikken van den tijd:
het ondergaan in d'eeuwigheid.

(Jaap Kroonenburg, Mensch en nood, blz. 16)

Bronnen o.a.