Terug naar februari 2007

 

1 maart 2007

Al jaren kopen we af en toe een helleborus, maar die leken het tot nu toe bij ons in de tuin niet te willen doen. Ze kwijnden weg en kwamen het jaar daarop niet meer terug. Nu staat echter in de voortuin het exemplaar dat we vorig jaar kochten fraai te bloeien!

   

De Helleborus wordt ook wel kerstroos genoemd. Dat is een beetje vreemd, want de bloem heeft niets van een roos. De officiële Nederlandse naam is nieskruid of nieswortel.

Gisteren kreeg ik een mailtje van een mevrouw van wie de moeder op sterven ligt. Die moeder wil graag dat op de begrafenis het nummer 'Plant een roos' van Cobi Schreijer wordt gedraaid. De LP waar dat nummer op staat zijn ze helaas kwijt. Al zoekend op internet komen ze op dit weblog terecht (November 2005 - vijfde verwijzing in google als je 'Cobi Schreijer Plant een roos' intikt). Ik zal dat nummer voor haar digitaliseren. Ze hebben ook Paul de Leeuw gemaild. Dan ben ik hem toch mooi voor.

2 maart 2007

Martijn is jarig vandaag. 26 alweer.

Er bestaat een Havank-fanclub of -genootschap. Een bestuurslid ervan schrijft een artikel over de misdaadromans van F.R. Eckmar (= Jan de Hartog). Hij wil graag - met bronvermelding - de gegevens van mijn Jan de Hartog-bladzijde gebruiken. Het is netjes dat hij dat eerst vraagt en het is uiteraard geen probleem.

Martijn bracht van een collega een doos of vier met boeken mee. Prachtige boeken, veel literatuur en zo mooi dat ik dat niet gratis accepteren kan. Ik denk dat ik haar maarde eerste twee jaar op fifty/fifty-basis aanbied.

Lidy is met Suzanne vanmiddag naar trouwjurken wezen kijken (en ook passen). Het is niet te geloven wat ze daar voor durven vragen. En dat voor één dag dragen!

3 maart 2007

Vandaag heb ik de dozen die Martijn gisteren meebracht gesorteerd. Behoorlijk wat literatuur: C. Buddingh', Ischa Meijer en Antjie Krog (om maar wat te noemen), ook veel vertaalde literatuur en nogal wat feministische boeken van uitgeverij Sara.

De lp's van Cobi Schreijer heb ik vandaag gedigitaliseerd. Een interessante vrouw. Ze schreef zelf nummers, maar vertaalde ook Amerikaanse folknummers, bijv. van Pete Seeger en Phil Ochs. 'Kleine doosjes' is haar bewerking van 'Little boxes' van Pete Seeger. Ze zong ook door anderen (Jaap van de Merwe bijv.) vertaalde nummers. Hier komt Joe Hill weer om de hoek kijken. Ook Dick Poons en Miel Cools vertaalden werk voor haar. 'Liefde is plagen' is ongetwijfeld Dick Poons' vertaling van 'Love is teasing'. Ik ga die nummers nog eens rustig beluisteren.

4 maart 2007

Martijn heeft gekookt vandaag. Als de kinderen klein zijn, dan kook je hun favoriete maaltijd op hun verjaardag. Als ze ouder worden koken ze zelf voor je.

Op de literaire tentoonstelling op de Hoge Veluwe waren veel gedichten te lezen van Bouke G. Broersma uit zijn bundel 'De Hoge Veluwe en andere toponiemen'. Ik beschreef dat bezoek op 15 februari. Bouke G. Broersma heeft dat ook op dit weblog gelezen en stuurt me een mailtje. Hij was zijn dichtwerk van ruim dertig jaar geleden min of meer vergeten toen de makers hem om toestemming voor het opnemen van zijn gedichten in de tentoonstelling vroegen. Het bundeltje heeft destijds weinig gedaan en hij kocht zelf de resten van de uitgever, toen deze ze wilde vernietigen. Hij stuurt me deze week zo'n bundel op. Dat zijn leuke gevolgen van zo'n weblog! Eigenlijk zou het bundeltje in de winkel op de Hoge Veluwe te koop moeten zijn. Ik heb ernaar gezocht toen we de tentoonstelling gezien hadden!

5 maart 2007

Groot literair nieuws! Jaap Harskamp en Reinier Salverda tonen in 'Trouw' aan dat Geerten Gossaert wel degelijk meer dichtbundels dan alleen 'Experimenten' heeft gepubliceerd. De bundels 'Langs den weg' (1928) en 'Melati en rotan' (1948) van J.F. Kunst zijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid ook van Gossaert afkomstig. Als bewijsvoering komen ze met tal van stilistische argumenten, vergelijken ze de gedichten met essayistisch werk én vergelijken ze het handschrift van een opdracht in een boek met dat van Gossaert. De argumentatie komt op mij zeer overtuigend over.


Gossaert, geschilderd door Karel van Veen

 

Gisteren had ik het over de folksong 'Little boxes' van Pete Seeger. Dat was een foutje. Dat nummer is niet geschreven door Pete Seeger, maar door Malvina Reynolds. Het is wel bekend geworden door de vertolking van Seegers. Op de lp 'Bread and roses' klaagt Malvine Reynolds daar in de aankondiging van het nummer over: "Now that I sing it, people say 'that's not the way it goes', but it's my song!" Het is een prachtig nummer over de manier waarop de mensen zich in hun leven in keurslijven en verwachtingspatronen laten duwen, waardoor ze er uiteindelijk allemaal hetzelfde uitzien:

 1. Little boxes on the hillside,
Little boxes made of ticky-tacky,
Little boxes, little boxes,
Little boxes, all the same.
There's a green one and a pink one
And a blue one and a yellow one
And they're all made out of ticky-tacky
And they all look just the same.
 2. And the people in the houses
All go to the university,
And they all get put in boxes,
Little boxes, all the same.
And there's doctors and there's lawyers
And business executives,
And they're all made out of ticky-tacky
And they all look just the same.
3. And they all play on the golf-course,
And drink their Martini dry,
And they all have pretty children,
And the children go to school.
And the children go to summer camp
And then to the university,
And they all get put in boxes
And they all come out the same.
 4. And the boys go into business,
And marry, and raise a family,
And they all get put in boxes,
Little boxes, all the same.
There's a green one and a pink one
And a blue one and a yellow one
And they're all made out of ticky-tacky
And they all look just the same.

Als u het ook wilt horen: Klik hier voor een versie op YouTube.

6 maart 2007

Alleen op vakantie slaag ik erin veel boeken achter elkaar te lezen. Omdat ik al lezende mooie zinnen noteer om ze op mijn citaten-site over te nemen, zit ik na de vakantie met een probleem: een stapel nog te verwerken boeken. Dat verwerken lukt al jaren niet. Eenmaal thuis nemen de dagelijkse beslommeringen je weer in hun greep en de stapels blijven liggen. Slechts zo af en toe pak ik zo'n boek op om de citaten te verwerken. Het voordeel is dan wel dat je door de écht mooie citaten voor een tweede keer bij de strot gegrepen wordt. Vandaag is dat door blz. 168/196 van 'Een schitterend gebrek'. Arthur Japin laat daar zijn hoofdpersoon de Hollandse tolerantie analyseren:

Het is een klein land, waar de mensen dicht opeen wonen.
Om niet in de massa te verdrinken wil ieder zich er graag van zijn buurman onderscheiden.
Aangezien de inwoners zo aan hun individualiteit hechten worden verschillen niet uit beleefdheid bedekt
maar juist benadrukt, vooral bij vreemden en nieuwkomers.
Andermans eigenaardigheden kunnen het beeld dat je van je eigen volmaaktheid hebt immers enorm verhelderen.
Men tolereert dat iemand anders is, zoalng dit maar duidelijk zichtbaar gebeurt.

en even verder:

Hierdoor duurde het even voor ik doorzag wat de Hollanders zelf allang wisten,
dat tolerantie iets anders is dan acceptatie, ja eerder het tegenovergestelde,
en dat zulke verdraagzaamheid tegelijk een slim middel tot onderdrukking is.
Iemand die je als gelijke aanneemt, omarm je onvoorwaardelijk, voor eens en altijd.
Maar door iemand te laten weten dat je hem verdraagt, suggereer je in dezelfde adem dat hij eigenlijk een last is,
als een zeurende pijn of een onaangename stank waarover je bereid bent tijdelijk heen te stappen.
Onder tolerantie schuilt dreiging:de stemming kan ieder moment omslaan.

7 maart 2007

Verkiezingsdag voor de Provinciale Staten vandaag. een lange dag: om 6.00 uur op, stemkoffer en catering ophalen op het gemeentehuis. Voor 7.00 uur op het stembureau zijn om e.e.a. voor 7.30 uur te installeren. Dan binnendruppelende kiezers tot 21.00 uur. Daarna een computeruitdraai maken, de boel opruimen, proces-verbaal opmaken en alles weer terugbrengen naar het gemeentehuis. Tegen die die tijd is he bijna 22.00 uur. Gelukkig is er tussendoor een pauze van zo'n drie uur. We zijn met vier mensen op een stembureau, waarvan er steeds drie aanwezig moeten zijn. De opkomst was maar heel matig. Je weet geen percentage, omdat de mensen op elk stembureau in Veenendaal mogen gaan stemmen. Wij hadden 661 stemmen (dat zijn minder stemmers i.v.m. de volmachten). Op andere stembureau's waren 1100 of 1200 stemmen uigebracht. Misschien moet er over die indeling nog maar eens na worden gedacht.

8 maart 2007

Eergisteren voerde ik alsnog citaten uit 'Een schitterend gebrek' in. Het boek had ik in de zomervakantie gelezen. Vandaag voerde ik citaten in uit 'Zuiderkruis' van Pauline Slot. Dat boek had ik minstens drie zomervakanties geleden gelezen! Maar de citaten zijn er niet minder om:

'Is het niet merkwaardig dat je de toekomstige ouderwetsheid van kleren en kapsels en meubels in het heden nooit kunt zien?' zei ik.
'Ik probeer mijn kleren wel eens te bekijken met de blik die ik over tien jaar zal hebben, maar het lukt me nooit.'
'Je kunt gedateerdheid niet betrappen voordat die is opgetreden,' zei Gert.
(Pauline Slot, Zuiderkruis, blz. 109)

Deze zomer gaan we twee weken naar Ameland. Toen we net getrouwd waren zijn we daar een paar keer geweest, maar toen had ik het - letterlijk - ook wel gezien (de oudheidkamer drie keer, geloof ik). Maar nu is dat decennia geleden en gaan we er nog maar eens kijken. Bij de stormen in de afgelopen herfst zijn er hele stukken duin weggeslagen. Rijkswaterstaat heeft van de gevolgen van die storm een prachtige serie luchtfoto's op internet staan: http://www.kustfoto.nl/wadden-foto/images/ameland/index.htm.

9 maart 2007

De papieren man is een weblog over literatuur met als ondertitel 'Literaire berichten voor 'gevorderden' ~ door DIRK LEYMAN'. Een aanrader. Maar vandaag slaat hij de plank toch mis. Dirk meldt dat het eerste nummer van het herrezen tijdschrift 'Hollands Diep' d.m.v. niet eerder gepubliceerde brieven aantoont dat Gerard Reve en Willem Frederik Hermans het plan hebben gehad om samen een boek te publiceren. Maar dat is geen nieuws. Bubb Kuyper veilde op 02-12-1998 een brief van Hermans aan Reve gedateerd op 24-01-1950, waarin al over een gezamenlijk (brieven)boek gesproken wordt.

Al jaren knip ik advertenties voor boeken uit kranten en tijdschriften, als ik toch bezig ben artikelen uit te knippen. De bedoeling is om zo'n advertentie op een schrijversbladzijde te zetten (ter illustratie). Tegen het overnemen van een advertentie zal een uitgever toch geen bezwaar hebben. Dit zijn advertenties van vele jaren oud, maar ik hoop dan in een later stadium uitgevers te interesseren om betaalde - actuele - advertenties op schrijversinfo te plaatsen.

Dat het lente begint te worden, blijkt ook uit de forse toename van draadalg in de vijver en de beekloop. Bij het verwijderen van alg uit de beekloop had ik ook een paar keer een bloedzuiger in de hand. Dat worden er steeds meer. Ik heb de indruk dat die zich vermenigvuldigen in de filter.

Een klant uit Veenendaal komt een bulkboek (klaaglied om Agnes) aan de deur afhalen (dat scheelt weer de verzendkosten). Even doorpratend blijken we allebei leraar Nederlands te zijn en allebei daarvoor een jaar of 15 op een basisschool gewerkt te hebben. Grappig.

Als minister leek Henk Kamp een heer te zijn. Als woordvoerder in de Tweede Kamer valt hij van dat voetstuk. Hij meet met twee maten en één van die maten heet Wilders.

10 maart 2007

Lenteweer! Vanmiddag ga ik de auto maar eens wassen.

Vanochtend zijn we naar de boekenmarkt van de harmonie in Amerongen gegaan. Een redelijk aanbod, maar ze worden wel iets duurder. Voor rommelmarkten en dit soort boekenmarkten geldt intussen wel dat de euro gewoon de plaats van de gulden heeft ingenomen. Men vraagt 1 of 2 euro voor een boek en voor pockets misschien nog 50 eurocent. Dat maakt de marge steeds kleiner, want door het enorme aanbod van boeken op internet (van handelaren, maar ook op Marktplaats e.d.) zijn de prijzen van boeken eerder gedaald dan gestegen. Hier speelt ook mee dat internet het aanbod en de prijs voor iederen inzichtelijk heeft gemaakt. Was je vroeger al blij als je ergens een bepaald boek vond, nu tik je het in op internet en zie je direct diverse aanbieders én de laagste prijs! Maar al met al hebben we vanochtend toch redelijk ingekocht. Ik heb speciaal gelet op boeken van schrijvers waarvan ik een bladzijde op schrijversinfo heb staan. Daar heb ik immers bij staan "Op zoek naar tweedehands boeken van deze schrijver? Klik hier!". Dan moet ik natuurlijk wel zorgen dat ik van die schrijvers ook wat aan te bieden heb.
Een dwarsdoorsnede:
- Willem Frederik Hermans, Kussen door een rag van woorden
- Jos Ruting, Romeinse slaafjes
- Carolijn Visser, Brandend zout
- Wim de Bie, Meneer Foppe over de rooie
- J.A. Deelder, Jazz
- Marijke Boon, Vandaar dat ik ween
- Bertus Aafjes, In het atrium der vestalinnen (met krantenknipsel uit 1945)
- Godfried Bomans, Het doosje
- J.M.A. Biesheuvel, Brommer op zee
- Nelleke Noordervliet, Het oog van de engel
En wat kinderboeken, vooral uit series als Vroege lijsters e.d.
- Thea Beckman, De verloren schat
- Willem van Toorn, Heer Doos
- Sjoerd Kuyper, Schoolstrijd
- Carry Slee, Spijt!
- Ingrid Kortooms, Dik Doruske en Dun Drieske, de wondersigaar
- Carry Slee, Ridder Schijtebroek
- Guus Kuijer, Tin toeval in de onderwereld
- Paul van Loon, De allesdief
- Lydia Rood, Ridder gezocht

11 maart 2007

De vissen in de vijver laten zich weer goed zien. Van alle jonkies van vorig jaar zijn er drie hele oranje, twee oranje-zwarte en een stuk of vijf hele zwarte overgebleven. Vooral die compleet zwarte exemplaren laten zich lastig tellen, omdat je ze nauwelijks ziet. Alleen bij een bepaald soort lichtval zie je ze duidelijk, maar de volgende seconde ben je ze alweer kwijt.

 

 

Vanavond was 'de avond van het boek' op televisie. Een kwisachtig programma, waarbij de top-tien van beste Nederlandstalige boeken aller tijden bekend werd gemaakt:

 Auteur  Titel Stemmen
Totaal
Stemmen
Man
Stemmen
Vrouw
Stemmen
Gemotiveerd
Aantal
punten
 1  Harry Mulisch De ontdekking van de hemel 1292 51% 49% 76% 2269
 2  Kader Abdollah Het huis van de moskee 1223 26% 74% 79% 2194
 3  Multatuli Max Havelaar 1047 64% 36% 80% 1881
 4  Bernlef Hersenschimmen 967 24% 76% 81% 1755
 5  Willem Frederik Hermans De donkere kamer van Damokles 993 65% 35% 75% 1734
 6  Willem Frederik Hermans Nooit meer slapen 954 59% 41% 74% 1663
 7  J.J. Voskuil Het Bureau 836 48% 52% 83% 1531
 8  Nescio De uitvreter; Titaantjes; Dichtertje 840 70% 30% 81% 1517
 9  Gerard Reve De avonden 814 65% 35% 78% 1448
 10  Thomas Rosenboom Publieke werken 669 48% 52% 80% 1203

Het meest verrassend vind ik de hoge plaats van 'Het huis van de moskee' en de betrekkelijk lage plaatsen van 'De avonden' en 'Max Havelaar'. Het is wel aardig om te zien dat er echte vrouwenboeken zijn ('Het huis van de moskee' en 'Hersenschimmen') en echte mannenboeken ('Max Havelaar' en 'De uitvreter enz.'). Later op de avond was er nog een compilatie van Koot & Bie, waarin ze alles wat met literatuur en boeken te maken had uit hun programma's bij elkaar hadden gezocht. Prachtig én heel bruikbaar tijdens lessen literatuur.

12 maart 2007

Er blijkt gisterenavond ook een documentaire over Elsschot geweest te zijn. Die heb ik dus gemist. Ik heb de tv-gids doorgebladerd: hij wordt vrijdag herhaald. Nu direct de opname programmeren.

Ik heb de prijsstelling van de knipsels veranderd. Wat ik had was de knipsels vanaf 2000 voor een bepaalde prijs, de knipsels van 1990 - 2000 voor een bepaalde prijs enz. Dan zou ik eigenlijk de prijzen om de zoveel tijd aan moeten passen. Nu heb ik de prijzen op ouderdom gezet. Knipsels tot vijf jaar oud voor een bepaalde prijs, van vijf tot tien jaar oud enz. Nu hoef ik het nooit meer aan te passen en de knipsels vallen op een gegeven moment vanzelf in een hogere prijsklasse.

Dit weekend heb ik de (achterstallige) toetsen van B2 na zitten kijken. Ik zou dat eigenlijk op school doen, maar het bleek vorige week dat ik dan meer bijpraat dan nakijk. Vanochtend heb ik de cijfers op de administratie in zitten voeren. Nu H3c nog.

13 maart 2007

Tussen de meestal brave karakterisitieken van auteurs in het Lexicon van de jeugdliteratuur sprong deze omschrijving van Piet Prins er uit. Pins is vooral bekend door zijn jongensboeken over Snuf de hond:

De boeken van Piet Prins zijn op gereformeerde leest geschoeid, de christelijke levensovertuiging van de auteur vormt de motor van zijn schrijverschap. De hoofdpersonen in zijn verhalen, meest jongens, zijn welopgevoed en stellen op zondag het boevenvangen uit om twee keer naar de kerk te gaan. (Kitty Nooy, Lexicon jeugdliteratuur, februari 2003)

Vanmiddag ben ik voor het eerst sinds weken weer wezen fitnessen.

Met de post kwam 'Als een kinderhemd' van Kristien Hemmerechts. Mijn kwartaalbestelling bij de ECI. Ik heb iets met haar boeken. Ze fascineren me en ik weet niet goed waarom. Afgelopen zomervakantie las ik 'De tuin der onschuldigen'. In één adem uit. Het is meer de toon en het taalgebruik dan de inhoud vermoed ik. Ook het aantal citeerbare zinnen valt trouwens tegen. Het is één van de weinige auteurs waarvan ik gewoon alles gelezen wil hebben. Een prachtige foto op de stofomslag: een vanuit kikkerstandpunt gefotografeerde winterse boom, waarbij het lijkt of het aanwezige, wat mysterieuze licht de bladerkroon vormt. En nog een pluspuntje: het boek heeft een leeslint.

In de Gelderlander van vandaag staat een uitgebreid artikel: 'Help! Mijn baas is een psychopaat.' een verhelderend verhaal.

14 maart 2007

Het is boekenweek. Dat kan - ook door de journaaluitzendingen van gisteren en vandaag - niemand zijn ontgaan. Ik ben vanmiddag met Suzanne naar Van Kooten gefietst. Ik kocht 'Het wezen van de wolk' van Guus Middag. Prachtige beschouwingen over en rond poëzie. Ik kocht van hem al eerder 'Vrolijk als een vergelijking' en 'Het mooiste gedicht'. Dit is dé manier om mensen enthousiast te maken voor poëzie én om te laten zien dat poëzie op een heel normale en niet hoogdravende manier onderdeel van je leven kan zijn. Daarnaast kocht ik het boekenweekessay 'Op weg naar het schavot' van Kees Fens en kreeg uiteraard het boekenweekgeschenk 'De brug' van Geert Mak. Dat boekenweekgeschenk is, omdat het over Istanbul gaat, ook - in Nederland - in het Turks verschenen!

 

 

Toon Kortooms blijft de mensen bezighouden. Van zijn boek 'Parochie in de Peel' is een toneelstuk gemaakt. Toneelvereniging Setovera brengt het in november van dit jaar vier keer op de planken in cultureel centrum de Wingerd in Sevenum.

Op 2 maart schreef ik al dat een bestuurslid van het Havank-genootschap bezig is aan een artikel over F.R. Eckmar (= Verrek maar = Jan de Hartog). In een mailtje vraagt hij mij of ik handtekeningen van de Hartog kan verifiëren. Ze staan in boeken die hij een jaar of tien geleden op de Dam kocht. De verkoper beweerde bij hoog en laag dat de handtekeningen origineel zijn. De boeken zouden bij de familie wegkomen. Het zijn de eerste twee scans hieronder. De derde handtekening heb ik op mijn De Hartog-bladzijde staan. Deze komt uit mijn exemplaar van 'Het ziekenhuis'. Dat is lastig vergelijken: er zit 25 jaar tussen de handtekeningen. De krullen van de 'J' lijken me wel vergelijkbaar en ook de beweging in de 'n' van Jan is wel vergelijkbaar. Maar dat is onderwijzerspraat, ik ben geen handschriftdeskundige.

Wie heeft gesigneerde boeken uit dezelfde periode en kan ze vergelijken?

     

15 maart 2007

Van allerlei struiken en bomen barsten de knoppen open. Hier en daar bloeit al de magnolia. Krentenboompjes staan wit te wezen en ook de forsythia bloeit hier en daar. Ik heb de indruk dat bijvoorbeeld de magnolia vroeg is, maar dat de forsythia in andere jaren ook al wel bloeide. Een magnolia zou ik nog wel in de tuin willen hebben. Al geeft die na de bloei wel veel rotzooi.

Vanavond ben ik weer eens naar een gemeenteraadsvergadering wezen kijken. Je beleeft het wel heel anders als je de commissievergaderingen en fractievergaderingen niet hebt meegemaakt. Een discussie over het groenbeheer en straatmeubilair werd vooruitgeschoven naar de behandeling van de kadernota in de volgende maand, om het in het gehele financiële plaatje te kunnen bekijken. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Als je die beweging doorzet, kun je straks in de pakweg drie maanden voor de behandeling van de kadernota geen enkele beslissing meer nemen, omdat je de financiële afweging in een groter geheel wilt zien. Bovendien zijn dit soort argumenten al snel een uitvlucht voor wie niet durft te discussiëren, of voor wie eigenlijk tegen wil zijn, maar daar geen argumenten voor heeft.

16 maart 2007

Vanochtend ben ik weer voor een gesprek naar Leuvenheim geweest. Ik moest er al om negen uur zijn, dus dat was bijtijds opstaan. Ik was er ruim op tijd en heb eerst nog bij een weiland met een stuk of tien jonge, zwarte lammetjes een boterham staan eten. Een prachtig gezicht. Je rook bovendien de lente (al schijnt het de komende dagen weer winter te worden - inclusief sneeuw). Hij nam in ieder geval de tijd voor me. We hebben ruim anderhalf uur gesproken.

Vanuit Leuvenheim ben ik via Bredevoort naar Henk in Bocholt gereden. Ik heb alles gevonden, maar het wordt toch tijd voor een Tomtom. Met name in Bocholt was ik de weg behoorlijk kwijt. Door Doetinchem heen ging het op de gok net goed. Henk maakt goede vorderingen met zijn internetreisbureau Tijd voor ons.

Bredevoort viel zo op een doordeweekse dag behoorlijk tegen. Stil en meer dan de helft van de tweedehands boekwinkels was nog dicht. Ook stonden er twee winkels leeg en te koop. Het is dus maar de vraag of het goed gaat met dat boekenstadje. Op het pleintje (waar op tweede paasdag een grote markt is) stond een bloemenkraam. Daarmee was het pleintje zo goed als vol. In m'n herinnering was dat plein veel groter. Eingenlijk vond ik maar één behoorlijke winkel, waar ik wat poëzie kocht en waarvan de eigenaar tenminste ook echt een boekenkenner is. Hij is lid van het Louis Paul Boongenootschap, wist er het één en ander van en had ook heel wat Buddingh' staan (een kavel op een veiling gekocht, misschien wel een kavel waar ik ook - en dus te weinig - op geboden had). Ik kocht:
- Hein de Bruin, Het ingekimde land en andere gedichten
- Jacob Israël de Haan, Besliste volzinnen
- Joh. C.P. Alberts, Retraite
- A. den Doolaard, De partisanen
- J. van Schagen, Onderaardsch
- L. Th. Lehmann, Een steen voor Hermes
- Eric van der Steen, In het huis van den dichter
- Henk van Kerkwijk, de vriendschap van kauwen en kraaien

17 maart 2007

De naam Gilbert Grauws zegt weinig mensen meer iets. Hij debuteerde in 1988 met de verhalenbundel 'De papegaaienschommel' en die werd uitstekend ontvangen. Hij kreeg er de Vlaamse debuutprijs 1988 en de NCR-prijs 1988 voor. In 'NRC Handelsblad' schreef Eric Rinckhout op 22-07-1988: De verhalen van Gilbert Grauws grijpen naar de keel. Grauws toont een verhevigd, felbelicht beeld van verscheurde levens en hopeloze mensen, zonder daarbij in pathetiek of melodrama te vervallen. Hij registreert, beknopt, koel en vaak filmisch. Zijn deprimerende verhalen zijn een sterk tegengif voor het modieuze, het oppervlakkige optimisme en de schone schijn, waarmee tegenwoordig al te vaak geflirt wordt. Het boek werd het jaar daarop al in het Frans vertaald: 'Le Perroquet et autres nouvelles'. Na zo'n debuut verwacht je nog wel iets. In 1992 verscheen de roman 'Dronken droom, verloren strand' en daarna werd het oorverdovend stil. Uitgeschreven? Een ander beroep gekozen? Verder gegaan onder een ander pseudoniem? (hij heet eigenlijk Gilbert André Marie Roox), Dood?

Ik kocht vanmiddag twee boekentijdschriften: 'Boek' (maart/april 2007) en het herrezen 'Hollands Diep' (maart 2007). Beide glossy, maar met een indrukwekkende lijst medewerkers. Ik overweeg om een abonnement op 'Hollands Diep' te nemen. Het levert ook nog eens een gesigneerd exemplaar van 'Lucifer' op (of 'De ontdekking van de hemel', 'Joe Speedboot' of 'Stadse affaires'). Ik wilde voor 'Lucifer' gaan, maar nu komt Martijn net met dat boek binnen (niet gesigneerd, maar toch).

1 bestelling: Bruce Chatwin, ' In Patagonië'.

18 maart 2007

De opmerking die ik vorige maand maakte over de literaire tentoonstelling op de Hoge Veluwe krijgt nog een vervolg (behalve de dichtbundel 'De Hoge Veluwe en andere toponiemen' die ik al kreeg toegestuurd). De makers ervan werken ook aan en literaire wandeling op de Hoge Veluwe en vragen me nu of ik de wandeling een keer 'proef wil lopen'. Dat lijkt me leuk. Bovendien is deze schrijver bezig aan een artikel over Sibylle van Griethuysen. Zij is in Veenendaal overleden. Hij vraagt of ik er al eens wat over verzameld heb. Dat heb ik, al is het niet veel. In het gemeentearchief zou nog wat informatie aanwezig zijn. Ik heb toevallig met Gert Groenleer afgesproken dat ik daar eens naar zou komen kijken.

Vandaag ben ik een paar keer wezen wandelen, omdat de hond van Suzanne dit weekend hier is. Het is niet echt wandelweer, wind, hagel en regen. Bij een flat aan de Nijhofflaan staat een bord met 'Verkocht' er op . Het hangt aan twee kettinnkjes, normaal verticaal, maar nu bij vlagen (letterlijk) bijna horizontaal.

Voor de tweede keer deze maand vraagt iemand per mail of ik kan helpen met een muziekstuk voor een begrafenis. Deze keer gaat het om 'Drie eskadrons' van Jaap van de Merwe. Een prachtig nummer, maar voor een begrafenis moet het dan haast betekenen dat de overledene aan het begin van de Tweede Wereldoorlog soldaat is geweest in de Gelderse Vallei.

2 bestellingen: 2 boekenweekgeschenken: Jan Wolkers, 'Zomerhitte' en Anna Enquist 'De ijsdrager', 4 x Carmiggelt.

19 maart 2007

Vorig jaar zag ik één boomklever in onze achtertuin. Nu zijn het er zonder twijfel twee. Dat zou een nestje kunnen worden. De vogels zijn toch actief. De duiven koeren hard en krijgen antwoord uit de verte. De eenden lopen alweer paarsgewijs verder van het water weg, op zoek naar nestelgelegenheid. Zelfs de vlaamse gaaien zitten twee aan twee in de bomen. De vogelhormonen gieren door de lucht.

Vanavond een vergadering i.v.m. de Lampegietersweek 2007. Er is nu een bestuur en men zet e.e.a. groots op. De eerste keer is de organisatie va zo'n evenement lastig, zeker waar het sponsorwerving betreft, maar de presentatie ziet er goed uit en ik heb er alle vertrouwen in.

1 bestelling: Ds. J.M. Spier, Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee.

20 maart 2007

Martijn bracht van dezelfde collega als vorige keer drie dozen boeken mee. En weer kwalitatief heel behoorlijk. De dozen staan in de kamer en ik wil ze eigenlijk direct invoeren. Als ik de boel uit het zicht zet, komen er weer allerlei andere dingen eerst aan de beurt.

Vandaag ben ik weer begonnen met lesgeven. Deze week V2a en als dat goed gaat volgende week H3c erbij. Dat zijn de twee klassen waarvoor geen vervanging gevonden was. Het begin is lastig, omdat de kinderen al die weken geen les hebben gehad. Sommigen hebben wel wat doorgewerkt, anderen niet. Ik wil eigenlijk wat zaken overslaan, maar dat kan ik niet maken voor de leerlingen die juist die lessen braaf hebben zitten maken.

21 maart 2007

De lente is begonnen, maar het is vanochtend meer winter dan het de hele winter geweest is. Een enorme hagelbui, die ook nog eens behoorlijk lang aanhield, maakte de tuin wit. Op het deksel van de kliko lag een dikke laag hagel:

   

Vandaag weer les gegeven. Het contact met de kinderen, ook buiten de lessen om, doet me goed.

Vanavond was Gerrit Komrij te gast bij boekhandel Van Kooten. Een microfoon heeft hij niet nodig, met zijn bulderende, ietwat nasale stem bestrijkt hij de ruimte zo ook wel. Hij hield een verhaal rond het thema (humor) van de boekenweek. Het woord 'humor' zelf krijgt hij zowat zijn strot niet uit, maar het verschijnsel 'humor' weet hij van diverse kanten te belichten. Daarbij puttend uit zijn eigen gedichtenbundels ('Onherstelbaar verbeterd' en 'De os op de klokketoren') en uit zijn recente bloemlezingen ('Kakafonie - De Encyclopedie van de stront' en 'Perplexicon - Het abc van de nonsens'). E.e.a. had een redelijk hoog poep-en-pies- en seksgehalte en ik verdenk hem er van dat hij daar - de achtergrond en samenstelling van Veenendaal kennend - heimelijk plezier in heeft. Komrij vroeg om vragen voor na de pauze op een papiertje in te leveren. Er werd niets ingeleverd, waarna hij de vrijheid nam om het na de pauze kort te houden. Wat opviel was het betrekkelijk hoge aantal mannelijke bezoekers. Lezers zijn vrouwen en meestal bestaat het publiek bij dergelijke lezingen voor pakweg 90 % uit vrouwen. Vandaag zal dat niet veel meer dan 70 % geweest zijn. In de pauze kocht ik zijn 'Perplexicon'.

     

1 bestelling: Jo van Dorp-Ypma, 'Geliefde zoon'.

22 maart 2007

De dagelijkse emailkrant van het Coster-project vraagt vandaag aandacht voor Bikkelhard - Poëzie in steen. De site is een onderdeel van Cultureel Brabant en beschrijft allerlei (vooral) Brabantse plaatsen waar op de één of andere manier gedichten, vaak in steen, te lezen zijn. En dat blijken er heel wat te zijn! Ook C. Buddingh' bijvoorbeeld is in Tilburg te lezen te zijn (twee keer zelfs):

Ik zou wel een nieuwe literaire reisgids voor Nederland willen maken, waarin al dit soort stenen te vinden zijn, per plaats en per auteur (in Veenendaal is er iets dergelijks van Driek van Wissen). Daarnaast dan ook muurgedichten, geboorte-, woon- en sterfhuizen, liefst met een aanduiding op de gevel, monumenten, herkenbare plekken uit romans (de heg van het kerkhof van Siebelink) en tenslotte schrijversgraven. Het kan natuurlijk ook op een site, maar dit is een boek dat ik zelf zou willen hebben, als boek dus, mee op dagtrips en Nederlandse vakanties.

V2a is, ondanks mijn afwezigheid, vrijwel bij met het werk. Dit is te danken aan de mentoren. Zij hebben de leerlingen door laten werken en ook gezorgd voor antwoordbladen. Hulde!

4 bestellingen: 4 knipsels Van Oorschot, 11 boeken Herman Pieter de Boer, single 'Ja zuster, nee zuster', Harry Boting, 'Wie geeft me jatmous?'.

23 maart 2007

Een bladzijde over Victor Varangot aan Schrijversinfo toegevoegd. De bladzijde is niet zo uitgebreid, maar er is in handboeken en op internet nauwelijks iets over hem te vinden, dus het voegt wel iets toe. Zijn naam zal de meeste lezers ook niets zeggen, maar hij speelde in de jaren '30 een rol in de literatuurgeschiedenis. Varangot was persoonlijk secretaris van Jan Greshoff. Hij schreef het verhaal 'Virginia' en Greshoff stuurde het in 1935 naar de Nederlandse redactie van het tijdschrift Forum. Ter Braak, Vestdijk en Van Vriesland wilde het publiceren, maar Marnix Gijsen (van het Vlaamse deel van de redactie) sprak schande over dit, naar zijn mening, blasfemische verhaal. De Noord-Nederlandse redactie drukte haar zin door en het verhaal werd in Forum gepubliceerd, waarmee de ruzie compleet was en het tijdschrift opgeheven werd. Ongetwijfeld waren er al meer spanningen binnen de redactie (en ook was er een veel te laag aantal abonnees), maar toch ging Victor Varangot de literatuurgeschiedenis in als de man door wie het tijdschrift Forum aan zijn eind kwam.

Ik had op één plek gelezen dat Jacobus van Looy ooit het pseudoniem Adriaan Brouwer gebruikte. Verder kwam ik dit nergens tegen. Ik plaatste de vermelding daarom onder voorbehoud op de bladzijde over Van Looy. George Slieker werkt aan een wandeling door o.a. Haarlem langs locaties uit de 'Jaapje'-boeken van Jac. van Looy. Hij mailt dat Van Looy dat pseudoniem inderdaad gebruikt heeft, en wel voor het gedicht 'Herfst' in 'De Nieuwe Gids', toen hij zelf op studiereis was. Slieker mailt ook nog een toevoeging voor de Hildebrand-bladzijde.

24 maart 2007

Het leek overtuigend, het verhaal dat Geerten Gossaert tóch meer dichtbundels heeft gepubliceerd en wel onder het pseudoniem J.F. Kunst. Ik noemde het verhaal uit 'Trouw' op 5 maart. Vandaag trekken Jaap Harskamp en Reinier Salverda hun bewering weer in. Ze konden geen bewijzen vinden voor het bestaan van J.F. Kunst, maar na de publicatie zijn die bewijzen toch opgedoken. De bewijzen kwamen o.a. boven tafel via de kleinkinderen van J.F. Kunst. Het gaat om mr. Jan Frederik Kunst, geboren op 13 december 1879 te Salatiga en overleden te Hilversum op 13 juni 1948. Harald, één van die kleinkinderen; mailt mij vandaag om me op dit gewijzigde standpunt te wijzen. Ik had e.e.a. namelijk ook opgenomen op mijn Gossaert-bladzijde.


J.F. Kunst (1879-1948)

Vanmiddag haalden we eieren bij de boerderijwinkel. Ik bracht er ook een fles kruisbessenwijn mee. Die gaan we vanavond eens proberen. Ik ben er heel benieuwd naar.

Gisterenavond kocht ik via Marktplaats ruim 100 cabaret-lp's. Volgende week zondag viert pa zijn verjaardag in Culemborg. De verkoper zit ook in Culemborg, dus dan kan ik ze mooi even ophalen.

25 maart 2007

Helaas, de kruisbessenwijn is niet te drinken. Die zeven euro beschouwen we dan maar als leergeld.

De gedachte van 22 maart over een nieuwe literaire reisgids ben ik verder aan het uitwerken. Het betekent in eerste instantie veel voorbereidend werk. In feite moet ik een overzicht maken van alle Nederlandse gemeenten, om vervolgens op die manier een inventarisatie van graven, geboorteplaatsen, plaquettes enz. te kunnen maken. Daar gaan heel wat uren in zitten. Bij elke gemeente zou dan ook een gedicht, citaat of fragment over die gemeente moeten staan. Dat wordt veel lezen en bladeren. Ik pakte vandaag 'Kaleidoscopisch' van Jan H. de Groot (je moet ergens mee beginnen). Hij woonde vanaf 1948 in Arnhem. Daar gaan ook wat gedichten over (stadhuis, Velperplein, Sonsbeek). Het volgende prachtige gedicht heeft niets met Arnhem te maken, maar viel me bijzonder op:

De zwanen

De zwanen op de vijver zijn gestorven.
Het water was tot op de grond bedorven.
Men vond ze ver uiteen aan d'overkant
door pijn gejaagd en van elkaar verzworven.

Hun vikingschepen zullen niet meer varen,
hun tulpenlijf met toegesloten blâren
zal niet meer doodstil op het water staan
als zij, de kop omlaag, hun voer vergaren.

De Gemini kapsuul kan mij niets schelen;
de maan mag rood aanlopen of vergelen,
maar dat mijn tweeling krimpend is vergaan,
dat is mijn wond die nimmermeer zal helen.

Mijn zwanen op de vijver zijn gestorven,
door pijn gejaagd ver van elkaar verzworven,
wanneer zul jij, wanneer zal ik vergaan?
Al 't water van de wereld is bedorven.

 

Over zwanen had ik al meer citaten genoteerd:

 Zwanen zien er altijd zo nieuw uit
Zo zondags, zo pas in bad geweest.
Maar spelen of spetteren in het water,
Dat doen zij niet. Zwanen zijn niet vrolijk.
(Armand van Assche, Zwanen (fragm.),
Het Dierbaarst, blz. 13)

 Zwanen.
Je wilt op veren met ze mee
En je besluit ze brood te geven.

(Chr. J. van Geel, Enkele gedichten)

 Er is een zwaan gestorven.
Zo wit, zo weerloos, net een sneeuwvlok.
Tot op het laatst heeft hij zijn kop op zijn rug gehouden.
Toen de vleugels opzij zakten is hij in het water gegleden.
Verdronken?
(Koos van Zomeren, Een vederlichte wanhoop, blz. 15)

Het was Theo van Baaren ook al opgevallen, dat er veel op zwanen gedicht wordt:

Ik heb de zwanen vaak benijd.
Niet om hun dobbren op de vijver,
maar om de onvermoeide ijver
waarmee men ze gedichten wijdt.
(Theo van Baaren, Hoe-korter-hoe-liever, blz. 53)

 

 

Even zeuren over het foldertje hiernaast. Ik kreeg het gisterenmiddag in de Hoofdstraat in de handen gedrukt. Door een oud-leerling en ook nog eens de dochter van een oud-collega. Dan weiger je niet het aan te pakken.
Eerst maar eens het logo: 'Chinees-Indische en snacks'. Wat verkopen ze nu? Chinees-Indische snacks? Dan moet het woordje 'en' er niet tussen. Of is er een woord vergeten achter 'Indische'? Ik gok dat het had moeten zijn: 'Chinees-Indische gerechten en snacks'. Dat zou in ieder geval kloppen met de inhoud van de folder.
Daaronder: 'Afhaalcentrum'. Goed geschreven, als één woord. Maar de woorden daarachter: 'Catering bedrijf ' lijken me ten onrechte los van elkaar geschreven. Dat is ook één woord: 'Cateringbedrijf'.
Hetzelfde geldt voor 'Super Mini gerechten'. De hoofdletter 'M' lijkt me niet op z'n plaats. En ik denk ook niet dat het drie woorden moeten zijn.
Daaronder: 'met nasi, bami of witte rijst naar keuze'. Als ik het goed begrijp moet ik de rijstkorrels die ik mee naar huis wil nemen één voor één aanwijzen.
De duidelijkste taalfout is 'geldigt niet op feestdagen'. Dat ga ik niet uitleggen.
'Afhaal kortings coupon': Ten onrechte met drie woorden geschreven.
Frikandelen. Mijn woordenboek vindt echt dat het frikadellen moeten zijn, dus zonder 'n' en twee keer een 'l'.

Dit lijkt me een nieuw Veenendaals record 'fouten per vierkante centimeter'.

Dit weekend 2 bestellingen: Loes Wouterson, 'Foppe' en 6 staf- en bodemkaarten.

26 maart 2007

Madeliefjes bloeien, ook de bomen langs de Jan Steenlaan bloeien al bijna en jonge kinderen lopen met knikkerzakken over straat: Lente!

3 bestellingen: 6 kaarten over de Veluwe, knipsels Drs. P en Clare Lennart, 'Toverlantaarn'.

27 maart 2007

Vanochtend fietste ik samen met Lidy naar school. Zij naar de Oranjeschool, ik in feite maar een steenworp verder.

Vandaag besprak ik in mijn klassen de folder van Bali Express. Een jongen uit H3c gaf aan dit thuis te zullen bespreken: zijn zusje had zaterdag die folder ook uit lopen delen!

Vorige week had ik het met Piet over de DVD-box met werk van Ko van Dijk, die verschenen is i.v.m. de zoveelste verjaardag van Joop v.d. Ende. Piet hoopte dat de tv-bewerking van 'Karakter' er ook op zou staan en dat blijkt zo te zijn. In totaal staat er 35 uur televisie, toneel en film op. Dit weekend zag hij de box in de winkel liggen en heeft hem ook gelijk maar gekocht. 35 euro voor 35 uur!

3 bestellingen: 3 stafkaarten, Louis Couperus: 'Metamorfoze' en Joop van den Broek: 'Hier is Spanje' en een spellingwerkboek. Vanmiddag tijdens het fitnessen zei Piet dat hij nog regelmatig Couperus herleest. "Dan ben je één van de weinigen, want van Couperus verkoop ik nooit iets," zei ik, en onmiddellijk is daar een bestelling Couperus!

28 maart 2007

Lidy is hard aan het werk in de tuin. Viooltjes poten, een stenen muurtje opruimen, stoelen en tafel weer neerzetten enz.

Voor V2a heb ik vandaag een CT gemaakt. Ze maken één toets over twee clusters. Vraag 1 t/m 8 gaan over cluster 2 en vraag 9 t/m 16 gaan over cluster 3. Ik geef er ook twee cijfers voor, dan zijn we in één klap bij. Om het voor de leerlingen behapbaar te maken heb ik wel wat leerstof voor ze geschrapt.

Eergisteren bloeiden de bomen aan de Jan Steenlaan bijna. Nu staan ze al in bloei. Vorig jaar meldde ik dat op 19 april. Het is dit jaar allemaal drie weken vroeger.

We zijn allemaal weer kortgeknipt.

29 maart 2007

Met de hulp van zijn kleinzoon Harald heb ik de bladzijde over J.F. Kunst afgemaakt. Mét foto, handschrift en twee gedichten.

Vanavond kwam Wim op bezoek. Hij schiet behoorlijk op met het Blauwbilgorgel-boek. Tussen mijn Buddingh'-knipsels zat nog een Gorgelrijmen-recensie die hij graag wilde zien. De Blauwbilgorgel is enkele keren op muziek gezet. In 1955 door Mathieu Geelen en later door W. ter Burg. De versie van W. ter Burg is te vinden in 'Hoy een lied' en in 'Eigen-wijs', twee veel gebruikte liedbundels voor de basisschool. Maar die versie van Mathieu Geelen is nergens te vinden.
Ook het Hay-on-Wye boek is zo goed als klaar. Dat lijkt me een interessant boek geworden. Samen hebben we wat dingen op een rijtje gezet voor een eventuele 'literaire reisgids'. Het lijkt een haalbaar (maar bewerkelijk) project. Voorlopig ga ik daar maar eens flink wat tijd insteken, om te zorgen dat er een ruime hoeveelheid basisgegevens voorhanden is. We kregen het ook nog even over Theo van Baaren. Morgen gaat Wim op bezoek bij Dick Leutscher, die de literaire nalatenschap beheert. Toevallig mailde ik deze dagen met Dick Ronner van de Triona-pers. Hij had een aanvulling voor mijn Van Baaren-bladzijde en is bezig met een bloemlezing van Theo van Baarens Ephemeriden. Ook in dat mailverkeer kwam Dick Leutscher ter sprake.

3 bestellingen: Nescio (grote lijster), 2 x Tjalie Robinson en een Heemschut.

30 maart 2007

Vanmiddag zijn we met Suzanne naar Intratuin in Barneveld geweest. Wat tuinplantjes halen en planten voor het balkon van pa, als cadeautje voor zijn verjaardag morgen. Er stond een prachtige tuin-ligstoel, die zo lekker lag, dat ik hem ook gekocht heb! Thuisgekomen blijkt daar dan wel enig knutselwerk aan te pas te komen. Zo levert een dorp als Barneveld dan toch weer gevloek in Veenendaal op.

     

Menno ter Braak werd op 26-01-1902 geboren in Eibergen. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wilde hij - vanwege zijn anti-fascistische opstelling in de tijd daarvoor - naar Engeland vluchten. Dit misluke en hij nam op 14-05-1940 in het huis van zijn broer aan het Statenplein een overdosis Veronal. Waar zijn geboortehuis stond, staat nu een bibliotheek. Een uitgelezen plek om aandacht aan zo'n schrijver te besteden. Een plaquette aan de muur, een kleine vaste tentoonstelling. Maar niets van dat alles. Hoe is het mogelijk? Er is in Eibergen wel een basisschool naar hem genoemd.

1 bestelling: Hans Faverey, Springvossen.

31 maart 2007

Vanmorgen hebben we de voortuin op orde gebracht. Wat struiken verplaatst, zodat het geheel er harmonieuzer uitziet (rood op beide hoeken bijvoorbeeld). Dit mede op advies van de overbuurvrouw, die er in twee betekenissen kijk op heeft.

Een verrassend telefoontje aan het eind van de middag. Iemand wil activeiten op internet ontplooien m.b.t. literatuur en vraagt of Schrijversinfo.nl te koop is, of in ieder geval de sitenaam. Daar moet ik over nadenken, maar in eerste instantie heb ik er niet veel zin in.

2 bestellingen: Nel Verschoor-van der Vlis, 'Wind in de zeilen' en een LP van Ton Lebbink, 'Luchtkastelen'. Daar was al vaker naar geïnformeerd, maar hij was daarna steeds niet verkocht. Waarschijnlijk te duur gevonden. Ik vraag er € 35,00 voor. De grap is nu dat ik morgen ruim 100 cabaret-lp's op ga halen. Die koop ik allemaal samen voor € 35,00!

 

Door naar april

 Terug naar Weblog

Door naar Raban Internet Antiquariaat
Terug naar de eerste pagina /homepage

Citaten zoeken op trefwoord
Overzicht van trefwoorden
Citaten zoeken op auteur
Overzicht van auteurs
Overzicht van bibliografieën
Andere interessante internet-bladzijden


©2007 Mats Beek, Veenendaal

Schrijf Webmaster


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker