Klik hier om te printen

Willem de Mérode

Profiel

Achternaam: de Mérode
Roepnaam: Willem
Geboren: 02-09-1887
Te: Spijk (gem. Bierum)
Overleden: 22-05-1939
Te: Eerbeek
Pseudoniem(en): Willem de Mérode was het pseudoniem van Willem Eduard Keuning. Onder een ander pseudoniem (Ôl) Jan Bos schreef hij 'Mooi volk' en ''n Poar dorpsgenooten' in Gronings dialect. Onder het pseudoniem Joost van Keppel publiceerde hij o.a. de bundel prozagedichten 'Claghen'. Verder gebruikte hij de pseudoniemen J. Nooitgedagt, Beo Grinniker ('Zes mooie liederen'), Guillaume, Henri Hoogland (voor kinderboeken) en Piet Suf.

Hij koos in 1911 het pseudoniem De Mérode, naar de toen beroemde balletdanseres Cléo de Mérode. In een brief aan een vriend schreef hij over het gebruik van een pseudoniem: '...daar hebben de lui niet mee noodig. Op een dorp is alles zo gauw rond en wordt er zooveel over gepraat.' (Wim Hazeu, Het literair pseudoniemenboek, blz. 11) Overigens geeft Van Dale aan dat merode (= marode) bargoens is voor narigheid, armoede, gebrek.

Voor tweedehands boeken Ook van Willem de Mérode
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Ganymedes

Verzamelde Gedichten

Proza


Voor kinderen:

Brieven

Toneel

Vertalingen/bewerkingen

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Willem de Mérode

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Waardering

In het najaar van 1936 kreeg hij een ere-tentoonstelling in Utrecht.

De Mérode werd bij Koninklijk Besluit in 1936 tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd.

Werk van Willem de Mérode geciteerd in een overlijdensbericht

rouwadvertentie met tekst Willem de Merode

Trouw, 09-10-1986

Opmerkingen

Anderen over Willem de Mérode

Mijn favoriete citaat

De hemel is zachtgrijs
als de as van een sigaret.
Er is niemand die op ons let
dan de speelman met de zeis.
(Willem de Mérode, De minnenden (fragm.),
De spiegel van de Ned. poëzie, blz. 61)

Handtekening Willem de Mérode

Bronnen o.a.