Klik hier om te printen

Alice Nahon

Profiel

Achternaam: Nahon
Voornaam: Alice
Geboren: 16-08-1896
Te: Antwerpen
Overleden: 21-05-1933
Te: Antwerpen
Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Alice Nahon niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Onder m'n voeten reuz'len stil
Verdroogd' en bruin' Oktoberblaân;
Neem Gij m'n handen, God, ik kàn,
Ik durf er haast niet overgaan...
M'n zwier'ge tred is niet gewend
Te trappen op illuzie-scherven...
Gij, die me "leven" hebt geleerd,
God, leer me sterven.
(Alice Nahon, Stervens-pijn, Vondelingskens, blz. 21)

Voor tweedehands boeken Ook van Alice Nahon
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

 

 

Portret in 'Verzamelde gedichten'

Werk

Poëzie

 

 Vondelingskens  Zachte vooizekens  Keurgedichten  Verzamelde gedichten  De mooiste gedichten
Vondelingskens, 22e druk, 1948 Op zachte vooizeken, 21e druk, 1952 Keurgedichten, 1e druk, 1926 Verzamelde gedichten, uitg. Sijthoff, 1936/1939. De mooiste gedichten van alice Nahon, uitg. Kok, verz. Door Sipke van der Land, 2e druk

Op muziek gezette teksten van Alice Nahon

Bloemlezingen

Tonen

Over Alice Nahon

Werk van Alice Nahon geciteerd in een overlijdensbericht:

rouwadvertentie met tekst Alice Nahon

Volkskrant, 24-04-1993

rouwadvertentie met tekst Alice Nahon

Gelderlander, 24-06-2023

Opmerkingen

Anderen over Alice Nahon

Mijn favoriete citaat

Want, door elk geluk moet schreien,
Schemering van droefenis...
Als een liefde,
Die door bei geweten,
Nog onuitgesproken is...
(Alice Nahon, Rozenknop ((fragm.), Vondelingskens, blz. 16)

Uit mijn weblog

18 juni 2007

Af en toe krijg ik n.a.v. mijn site en dit weblog aparte en/of onverwachte mailtjes. Vandaag geldt dat voor een mailtje uit België. Iemand heeft het gipsen (plaasteren zeggen ze in Vlaanderen) dodenmasker van Alice Nahon te koop en ik mag er op bieden. Het is literair natuurlijk wel een 'hebbedingetje'. Maar wat zou je er voor moeten bieden? En hoe weet je dat het het originele dodenmasker is?

 

 doodsmasker  doodsmasker  doodsmasker

8 december 2008

Vandaag reageert iemand per mail op dat masker: 'Beste ! Ik las en zag toevallig het dodenmasker op jouw blog op internet van Alice Nahon. Je stelt je daar vragen over en terecht. Bij mijn weten (ik bouwde al sinds dertig jaar een collectie op rond de dichteres). Zopas verscheen ook de nieuwste biografie over Alice. Nergens werd ooit melding gemaakt dat van de dichteres een dodenmasker werd gemaakt. Men gebruikt daarvoor was, dat op het gezicht wordt gelegd. Nadien afgegoten in gips. Dan heb je voorhoofd mond ogen etc... Maar met die was heb je geen haren erbij zoals hier... ook dat is hier wat gefantaseerd. En gekleurd, met een blos op de wangen etc. Ook dat is mij vreemd. Dit is zeker een poging postuum op basis van een afbeelding ??? En niet genomen op het ware gelaat., en dan is het ook geen dodenmasker. Hartelijke groeten !'

handtekening Alice Nahon
Handtekening onder handschrift 'Der menschen school'
in Verzamelde gedichten

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker