Klik hier om te printen

Jean Pierre Rawie

Profiel

Achternaam: Rawie
Voornamen: Jean Pierre
Geboren: 20-04-1951
Te: Scheveningen

Ik gruw van het voorbijgaan van de tijd,
maar wat ik liefheb en waaraan ik lijd
- het hangt nu eenmaal met elkander samen -
eindigt tenslotte in oneindigheid.
(Jean Pierre Rawie, De Tweede Ronde, lente 1987)

Pseudoniem(en): Jean Pierre Rawie schreef in 'De Nieuwe Clercke' samen met Driek van Wissen onder het pseudoniem Albert Zondervan. Hij gebruikte ook het pseudoniem Luppo Klapp.

De culinair journalist Johannes van Dam gebruikte in een column een sonnet in de stijl van Jean Pierre Rawie. Hij ondertekende het met Jean Paul Rawie.

Voor tweedehands boeken Ook van Jean Pierre Rawie
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Ofschoon ik waarschijnlijk in mijn leven meer tijd besteed heb
aan cafébezoek en geslachtsverkeer,
dan aan het schrijven van poëzie,
zie ik mijzelf toch vooral als dichter,
zij het niet zonder schroom.
(Jean Pierre Rawie, Vroeger was alles beter, behalve de tandarts, blz. 97)

Poëzie

De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag

Adriaan Roland Holst werd wel eens aangesproken met de vraag:
'Bent u nou de beroemde dichter?'
En dan antwoordde hij 'Soms mevrouw, soms'.
En zo is het ook. Je geeft in zo'n poëem natuurlijk slechts een bepaalde kant
en misschien wel de béste kant van je wezen weer.
Maar er zijn verder natuurlijk ook een heleboel flapdrollerige kanten aan mij,
die zich niet verdragen met dat soort vragen van mensen.
(Jean Pierre Rawie, Gelders Dagblad, 18-09-1999)

Proza

Vroeger was alles beter, behalve de tandarts

Overig non-fictie

Vertalingen

Jean Pierre Rawie vertaalde veel gedichten. Aan zijn dichtbundels voegt hij vaak een afdeling 'vertalingen' toe.

Een luchtbel in een vluchtige rivier


Vertaald

Jean Pierre Rawie schreef een voorwoord voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Jean Pierre Rawie

Bzzlletin - Rawie

Diversen

Literaire prijzen

Opmerkingen

handtekening Jean Pierre Rawie

handtekening Jean Pierre Rawie

Anderen over Jean Pierre Rawie

Werk van Jean Pierre Rawie geciteerd in overlijdensberichten

rouwadvertentie met tekst Jean Pierre Rawie

Volkksrant, 17-09-1991

rouwadvertentie met tekst Jean Pierre Rawie

Volkskrant, 12-06-1993

rouwadvertentie met tekst Jean Pierre Rawie

Volkskrant, 10-10-1995

rouwadvertentie met tekst Jean Pierre Rawie

NRC Handelsblad, 17-01-1997

Mijn favoriete citaat

Het hek hangt scheef in het scharnier.
De struiken groeien door het schroot.
Het stilstaand water in de sloot
symboliseert de doodsrivier.

(Jean Pierre Rawie, Kerkhof (fragm.), Geleende tijd, blz. 11)

Bronnen o.a.