Klik hier om te printen

Mink van Rijsdijk

Profiel

Achternaam: van Rijsdijk
Voornaam: Mink
Geboren: 04-06-1922
Te: Wijk en Aalburg
Overleden: 23-02-2000
Te: Rotterdam

Pseudoniem(en): Mink van Rijsdijk was het pseudoniem van Miep (Wilhelmina Helena) Wielenga-Quelle. Mink, omdat haar man haar zo noemde. Rijsdijk was de straat waar ze in Rhoon woonden.

Voor tweedehands boeken Ook van Mink van Rijsdijk
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Proza

Voetamgels en rozen Angst was mijn gast
Loontjes en Boontjes Lang gekeken, toch gezien

Voor kinderen

Dagboeken:

Brieven:

Wat ik zeggen wou ... Terug-zien

Hoorspel

Overig non fictie:

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Mink van Rijsdijk

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Vlammen aan de horizon

Opmerkingen:

Handtekening Mink van Rijsdijk
Handtekening Mink van Rijsdijk

Mijn favoriete citaat

Komt loontje nou om zijn boontje, dacht ik vlak voor het slapen gaan, of komt loontje om zijn boontje?
Aangezien de complete werken van de heer Stoett niet iedere nacht onder mijn bed liggen
kon ik het niet even snel nakijken.
Natuurlijk is de liefde tot de taal ook mij aangeboren, maar die liefde stond op dat uur allang op de waakvlam.
Zodoende gaf ik mij aan Klaas Vaak over en niet aan F.A. Stoett.
Maar wat leerde de grote spreekwoordenkenner mij de volgende morgen?
Boontje komt om zijn loontje. Doch - loontje komt ook om zijn boontje.
Boontjes en loontjes verdringen elkaar om het mensdom duidelijk te maken dat het kwaad de meester straft.
Eigen schuld dikke bult.

(Mink van Rijsdijk, Loontjes en Boontjes, blz. 7)

Bronnen o.a.