Klik hier om te printen

Helga Ruebsamen

Profiel

Achternaam: Ruebsamen
Roepnaam: Helga
Voornamen: Helga Margot Erika
Geboren: 04-09-1934
Te: Batavia (Weltevreden)
Overleden: 08-11-2016
Te: Den Haag

Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Helga Ruebsamen niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Voor tweedehands boeken Ook van Helga Ruebsamen
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Proza

Het lied en de waarheid

Jonge liefde en oud zeer 1

Overige non-fictie:

Alleen met intenret

Vertalingen/bewerkingen

Vertaald:

Helga Ruebsamen schreef een inleiding voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Helga Ruebsamen

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen


Helga Ruebsamen was lid van de jury voor:
Max Pam telde voor HP/De Tijd de juryleden van 14 Vlaamse en 163 Nederlandse prijzen tussen januari 1986 tot oktober 2001. Hij maakte een top 60 van juryleden. Helga Ruebsamen stond op nummer 38. Zij zat in die periode 8 keer in een jury.

Opmerkingen

handtekening Helga Ruebsamen

handtekening Helga Ruebsamen

Anderen over Helga Ruebsamen

Oom Daan begint na zonsondergang te drinken, niet heftig en spectaculair, maar behoedzaam en veel. Als de nacht valt, dan valt ook oom Daan langaam om op de divan waar hij uren heeft zitten nippen aan een glaasje dat steeds geruisloos wordt volgeschonken, door hemzelf natuurlijk, maar alsof zijn hand die van iemand anders is die elke keer op het juiste ogenblik vanuit het duister te voorschijn schiet om hem te bedienen. (Helga Ruebsamen, Jonge liefde en oud zeer, blz. 148)

Links

Bronnen o.a.