Klik hier om te printen

Nico van Suchtelen

Profiel

Achternaam: van Suchtelen
Roepnaam: Nico
Voornamen: (Jonkheer) Nicolaas Johannes
Geboren: 25-10-1878
Te:Amsterdam
Overleden: 27-08-1949
Te: Ermelo
Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Nico van Suchtelen niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Voor mijzelf hebben al de kleine feitjes en draadjes van mijn levensloop
wel elk hun bijzondere waarde;
mijn herinnering koestert ze alle in een zachten glans van verteedering,
ook de eens droeve en smartelijke.
(Nico van Suchtelen, De stille lach, blz.1)

Voor tweedehands boeken Ook van Nico van Suchtelen
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Proza

Eva's jeugd

Brieven

Toneel

Overig non fictie

Vertalingen/bewerkingen


Vertaald:

Nico van Suchtelen schreef een voorwoord voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Nico van Suchtelen

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen

Nico van Suchtelen was voorzitter van de jury van de Reina Prinsen Geerligs-prijs die de prijs toekende aan Gerard (toen nog Simon van het) Reve. Later bleek uit een brief aan P.H. Ritter dat Van Suchtelen 'De avonden' een 'bedenkelijk symptoom vond en slechts een zwakke herhaling van beter en nobeler werk van 50 jaar geleden'.

Opmerkingen

Handschrift Nico van Suchtelen

Handschrift Nico van Suchtelen

Anderen over Nico van Suchtelen

Mijn favoriete citaat

Maar in vriendschap wil ik nooit iets doen,
omdat ik weet, dat de ander het graag heeft,
maar altijd omdat ik 't zèlf graag doe.
Er mag geen element van meelij
of van geestelijken hoogmoed in de verhouding zijn:
beiden moeten elkààr noodig hebben.
(Nico van Suchtelen, De stille lach, blz. 157)

Handtekening in goudopdruk op 'De stille lach',
31e druk in 'verzameld werk, deel 3'.

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker