Klik hier om te printen

Victor Varangot

Profiel

Achternaam: Varangot
Voornaam: Victor
Geboren: 18-02-1912
Te: Amsterdam
Overleden: 03-08-1992
Te: 't Joppe
Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Victor Varangot niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Voor tweedehands boeken Ook van Victor Varangot
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Proza

Vertalingen/bewerkingen

Varangot heeft zich, na het stoppen van Forum, een tijdlang in leven gehouden met het vertalen van boeken.

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Victor Varangot

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Opmerkingen

Anderen over Victor Varangot

Mijn favoriete citaat

‘Weet u dat er bij den burgemeester een nichtje in huis is komen wonen?’‘Nee,’ zei de barbier, ‘nee, dat wist ik niet.’ ‘Ja,’ vervolgde de gemeentesecretaris, ‘verleden week is zij gekomen. En wat het bijzondere is, zij is..., ja hoe zal ik het zeggen, zij is nog nooit door een man aangeraakt, zij is nog geheel en al wat men noemt maagdelijk, terwijl ze toch al een jaar of twintig moet zijn.’ Op het gezicht van den barbier vertoonde zich een ongeloovige glimlach, totdat hij plotseling uitbarstte: ‘Hahaha, dat is een verdomd goeie mop, die moet ik verder vertellen.’ Maar de gemeentesecretaris kwam verontwaardigd overeind en zei: ‘Op mijn woord mijnheer, het is geen mop. Het is de waarheid. Gisteren was ik bij den burgemeester op bezoek en toen vertelde zijn vrouw het mij zelf, onder vier oogen natuurlijk. Op mijn woord mijnheer.’ De barbier haalde zijn schouders op en veronderstelde: ‘Maar dan is ze zeker zoo leelijk als de nacht.’ ‘Integendeel, mijnheer, het is het mooiste meisje van de wereld. Maar ik heb u dit alles onder de striktste geheimhouding verteld. U zegt het aan niemand, nietwaar?’
(Victor Varangot, Virginia, in Forum)

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker