Klik hier om te printen

Rink van der Velde

Profiel

Achternaam: van der Velde
Voornaam: Rink
Geboren: 18-06-1932
Te: Aalzum
Overleden: 17-02-2001
Te: Drachten
Pseudoniem(en): Rink van der Velde gebruikte het pseudoniem Wabbe Wisses Rzn. voor 'Bokwerder Belang' in de 'Leeuwarder Courant'.
Voor tweedehands boeken Ook van Rink van der Velde
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Proza (Fries)

 

 

Toneel

(Vertaald) in het Nederlands


Vertaald (in andere talen)

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Rink van der Velde

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen


De gemeente Smallingerland en de Friese Pers Boekerij BV riepen de tweejaarlijkse Rink van der Velde-prijs in het leven. Met deze prijs willen de initiatiefnemers de nagedachtenis aan Rink van der Velde levend houden en diens betekenis voor het Friestalig proza onderstrepen. De prijs is dan ook bestemd voor de auteur die - in navolging van Rink van der Velde - het Friese proza toegankelijk maakt voor een breed publiek. De prijs ging in 2004 naar Koos Tiemersma en in 2006 naar Harmen Wind.

Opmerkingen

Handtekenig Rink van der Velde op titelpagina 'Berenburgse vertellingen'.
De pagina daarachter schijnt door.

Anderen over Rink van der Velde

Mijn favoriete citaat

Van Foroaring fan lucht zijn evenveel exemplaren in omloop
als van de Friese statenbijbel,
daar ben ik toch wel trots op.

(Rink van der Velde, HP/De Tijd, 06-10-1995)

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker