Klik hier om te printen

Dolf Verspoor

Profiel

Achternaam: Verspoor
Roepnaam: Dolf
Voornaam: Adolf
Geboren: 20-03-1917
Te: Den Haag
Overleden: 03-12-1994
Te: Amsterdam

Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Dolf Verspoor niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Voor tweedehands boeken Ook van Dolf Verspoor
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Brieven

Overig non fictie

Vertalingen

Gimignano

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Diversen

Literaire prijzen


Dolf Verspoor was lid van de jury voor

Opmerkingen


handschrift Dolf Verspoor

Anderen over Dolf Verspoor

Mijn favoriete citaat

Het Nederlands neemt bij het vertalen een aparte plaats in, en nog wel een ondankbare aparte plaats. De vertaler in of uit het Nederlands is op twee manieren gehandicapt. Ten eerste: door een nationaal vooroordeel dat met de paplepel ? dus nog vóór enig onderwijs ? wordt ingegoten: namelijk als zou de Nederlander zijn vreemde talen zo makkelijk leren. Het resultaat is daardoor meestal het omgekeerde. Ten tweede: door het eigenaardige feit dat het Nederlands niet wordt onderwezen als een kunst die men moet leren beheersen en verfijnd toepassen, zulks in tegenstelling met name tot het Frans, het Engels, het Spaans en andere talen. Het resultaat is onder meer dat niet alleen iedereen meent te kunnen schrijven, maar ook dat iedereen denkt te kunnen vertalen. Zolang deze situatie blijft bestaan kunnen we stellen dat het Nederlands een veel te belangrijke zaak is om nog langer te worden overgelaten aan uitsluitend neerlandici.
(Dolf Verspoor, toespraak, 26-01-1972)

Links

Bronnen o.a.