Klik hier om te printen

J.J. Voskuil

Profiel

Achternaam:Voskuil
Roepnaam: Han
Voornamen: Johannes Jacobus
Geboren: 01-07-1926
Te: Den Haag
Overleden: 01-05-2008
Te: Amsterdam
Pseudoniem(en): J.J. Voskuil schreef recensies van Duitse en Franse literatuur voor de'Nieuwe Rotterdamse Courant' en 'Litterair Paspoort' onder het pseudoniem Johan Jacob.

Voor tweedehands boeken Ook van J.J. Voskuil
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Proza

 

 

 

 

 

Brieven

 

 

 

Dagboeken

Toneel

Wetenschappelijk werk

Overige non-fictie

Ik ben ik niet

Vertalingen/bewerkingen

Vertaald

J.J. Voskuil schreef een voorwoord voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

 

 

Over J.J. Voskuil

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Prijzen

Opmerkingen

Advertentie


(NRC 20-11-1998)

Anderen over J.J. Voskuil

Uit mijn weblog 6 januari 2007

Bij de boeken die ik vorige week bij Van Kooten kocht zat 'Het Bureau 7'. Daarbij zat als bijlage het boekje 'Ingang tot Het Bureau van J.J. Voskuil'. Ik heb ergens genoteerd dat het gemaakt is door Arjan Peters, maar in het boekje zelf kom ik dat niet tegen. Het geeft de verkorte inhoud van alle zeven delen en een compleet personenregister. Het personenregister is misschien wel handig, omdat er nogal wat personen optreden. Soms denk je: 'Had ik over die man nou al eerder gelezen?' Dat is dus na te zoeken. Het was pas echt een leuk boekje geweest, als de échte namen erbij hadden gestaan. Er staat bijvoorbeeld: HAAN, Dé (hoofd van de afdeling Volkstaal): 1/770. 2/581. 3/825. 4/982. 5/922. 6/705. De echte naam van Dé Haan was Jo Daan. Die weet ik toevallig, maar ik zou dat van veel anderen ook wel willen weten. Je zou dan bijvoorbeeld ook kunnen bekijken of er een systeem zit in de andere namen die hij verzonnen heeft. Bij Dé Haan is de eerste letter van de verzonnen voornaam dezelfde letter als de eerste van de échte achternaam. Deed hij dat altijd, of is dit toeval? De verkorte inhoud is onzinnig. Als er één boek is, waarbij het níét om de inhoud gaat, dan is het wel 'Het Bureau'. Er gebeurt niets, of nauwelijks iets. Het gaat om de sfeer, om de beschrijvingen van personen, om de woordkeus en niet om wat er eigenlijk gebeurt. De omslag van het boekje is wel aardig. Er is een kaartenbaksysteem te zien. Ongetwijfeld het trefwoordenregister van Maarten Koning. Bij het lezen heb je een beeld van zo'n kaartenbak in je hoofd. Bij mij waren dat houten kastjes met plastic laden (had de bibliotheek in Veenendaal die vroeger en komt daar mijn beeld vandaan?). Maar deze zien er heel anders uit.

 

Er blijkt een overzicht te beestaan van 'Wie wie is in Het Bureau'!
- Wie is wie in Het Bureau 1-3
- Wie is wie in Het Bureau 4
- Wie is wie in Het Bureau 6 en 7

Mijn favoriete citaat

Zittend op de divan, luisterend naar de muziek, dwaalden zijn gedachten weg.
Hij vroeg zich af wat er vergeleken bij vroeger veranderd was.
Wanneer en waarom had alles zijn glans verloren?
En vervolgens kwam hij als zo vaak tot de slotsom
dat hij in tegenstelling tot vroeger geen grein geloof meer had
in de beheersbaarheid van de mens en de maakbaarheid van het leven.
Wat hij vroeger, toen hij er nog wel in geloofde, trouwens ook al zei.
De mens is een beest. Maar het was veel erger dan hij toen al wist.
Toen zag hij nog niet hoe de hele troep door een mateloos egoïsme naar de verdommenis ging
en dat dat egoïsme zo groot was dat ieder ander volstrekt onbereikbaar bleek te zijn.
In plaats van veiliger, voelde hij zich steeds bedreigder en wantrouwender worden.
Lopend over straat zag hij zich omringd door misdadigers.
En hij begreep dat dat was omdat hij ouder werd en begon te zien dat zijn tijd eindig was.
(J.J. Voskuil, Het Bureau, deel 6, blz. 646)

Bronnen o.a.