Klik hier om te printen

Willem Walraven

Profiel

Achternaam: Walraven
Voornaam: Willem
Geboren: 07-06-1887
Te: Dirksland
Overleden: 13-02-1943
Te: Kesilir (Concentratiekamp, Oost-Java)
Pseudoniem(en): Willem Walraven gebruikte het pseudoniem Maarten Cornelis, later M.C.. (Dit waren de voornamen van zijn jongste zoon) in de Indische Courant. Later (nadat hij gevangen had gezeten) verschenen zijn bijdragen anoniem in deze krant.

Het is altijd een nadeel als je in Dirksland geboren bent;
dat kom je nooit meer heelemaal te boven.
(W. Walraven, Brieven, blz. 59, 24-01-1920)

Voor tweedehands boeken Ook van Willem Walraven
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Proza

Brieven

Brieven

Vertalingen/bewerkingen

Vertaald

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Willem Walraven

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Opmerkingen

Anderen over Willem Walraven

Mijn favoriete citaat

Wij allen hebben iets te koop en het is maar de vraag of datgene,
wat wij te koop aanbieden, gewild is bij het publiek,
dat verschijnt voor onze toonbank.
Zelfs de man, die zware arbeid verricht, heeft te ondervinden,
dat de koper van zijn werkkracht terdege let op de prestaties zijner spieren.
En toch is hij, naar mijn mening, nog een benijdenswaardig man.
Want hij verkoopt immers slechts zijn fysieke kracht,
terwijl zovelen van ons hun geestelijke kracht,
hun overtuiging, hun ziel moeten verkopen.
(W Walraven, De Indische Courant, 18-12-1926,
opgenomen in Tirade 121, januari 1967, blz. 39)

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker