Klik hier om te printen

Frank Westerman

Profiel

Achternaam: Westerman
Roepnaam: Frank
Voornamen: Frank Martin
Geboren: 13-11-1964
Te: Emmen :
Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Frank Westerman niet onder pseudoniem gepubliceerd.

De turfsteker keek me taxerend aan, alsof hij mij de maat nam, en vroeg: 'Waar komt u vandaan?'
'Het Westen' was niet wat je noemt een aanbeveling. 'Ik ben dertig jaar geleden geboren in Emmen,' zei ik naar waarheid en zag hem denken: hmm, de Hondsrujg, de rand van zand en veen, dat moet een arme sloeber zijn. Misschien hebben zijn grootouders nog in een plaggenhut gewoond. Maar toen ik erbij vertelde dat mijn familie van de Zuid-Hollandse eilanden naar het noorden was getrokken vanwege de Drentse olie en het Groningse gas, eerst nadat de Nederlandse Aardolie Maatschappij een zwembad had laten bouwen in Schoonebeek, snoof hij van misnoegen.
(Frank Westerman, De graanrepubliek, blz. 11)

Voor tweedehands boeken Ook van Frank Westerman
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Boeken

De brug over de Tara De graanrepubliek El Negro en ik Ararat Dier, bovendier

Ingenieurs van de ziel

Voor kinderen

Vertalingen/bewerkingen

Vertaald

Frank Westerman schreef een nawoord voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Frank Westerman

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen


Frank Westerman was lid van de jury voor volgende prijzen:

Opmerkingen

Anderen over Frank Westerman

Mijn favoriete citaat

Welbeschouwd waren wij, studenten in Wageningen, stuk voor stuk marxisten van de koude grond. Kwam er een uit Chili gevluchte hoogleraar een lezing houden over de landhervormingen van Salvador Allende, dan zaten wij tot in de vensterbanken van Hotel de Wereld aandachtig te luisteren. Op het pleintje buiten stond onbewogen op een stenen sokkel Naakte Gerrit, het oorlogsmonument waar Prins Bernhard iedere vijfde mei een krans kwam leggen. Ofschoon we ons op historische grond bevonden, en al noemden we gebeurtenissen en bijeenkomsten al gauw historisch, de Duitse capitulatie kon ons gestolen worden.
(Frank Westerman, De graanrepubliek, blz. 22)

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker