Klik hier om te printen

Gerrit Achterberg

 

Profiel

Achternaam: Achterberg
Voornaam: Gerrit
Geboren: 20-05-1905
Te: Neerlangbroek
Overleden: 17-01-1962
Te: Oud-Leusden
Gerrit Achterberg
(uit: Vloedlijn (1954)

Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Gerrit Achterberg niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Van dood in dood gegaan, totdat hij stierf.
De namen afgelegd, die hij verwierf.
Behoudens deze steen, waarop geschreven:
de dichter van het vers, dat niet bedierf.
(Gerrit Achterberg, Osmose)

Voor tweedehands boeken Ook van Gerrit Achterberg
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Reiziger doet Golgotha Spel van de wilde jacht

Poëzie

 

In memoriam Gerrit Achterberg I

Afvaart. Eiland der Ziel. Dead end. Osmose.
Huis. Thebe. Existentie. Energie.
Euridyce. Morendo. Sintels. Meisje.
Sphinx. Radar. Cryptogrammen. Stof. Limiet.

Titels als pijlen: nu 'k ze opschrijf, voel 'k ze
nog zinderend natrillen in mijn hart.
Nadien heb ik je weinig meer gelezen:
't was niet mijn land, voorbij die laatste stad.

Maar je bleef wel altijd in mij aanwezig,
zo ongeveer als de tb-bacillen
die in mijn rechterlong zijn ingekaasd.

En nu kruipt ook bij mij soms plots een beest
van vrees door aderen en ingewanden.
Word ik dan toch nog naar je teruggekaatst?

(C. Buddingh', De eerste zestig, bz. 12)

Proza

Van Gerrit Achterberg is bekend dat hij zijn uitgever jaren in de waan heeft gelaten dat hij een roman zou schrijven - zijn uitgever drong daar op aan, omdat poëzie nu eenmaal aan de straatstenen niet te slijten is. Maar Achterberg schreef nooit proza. (Willem Kuipers, Volkskrant, 10-04-1992)

Brieven

Vertalingen/bewerkingen

Matière

Vertaald:

Breve antologia

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Gerrit Achterberg

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen

Werk van Gerrit Achterberg geciteerd in overlijdensberichten:

Rouwadvertentie met tekst Gerrit Achterberg

Trouw, 09-10-1999

Rouwadvertentie met tekst Gerrit Achterberg

NRC Handelsblad, 01-10-1999

Rouwadvertentie met tekst Gerrit Achterberg

Volkskrant, 29-08-1997

rouwadvertentie met tekst Achterberg

Volkskrant, 02-07-2022

Opmerkingen

Uit mijn weblog van 27 juli 2007:

Rusthof is een fraaie begraafplaats in een bosrijke omgeving. Naar sommige graven is het er wel even zoeken, want de graven liggen in sommige gedeelten wat verspreid door het bos en de nummering is daar niet altijd consequent. Wellicht zijn er graven geruimd en zijn er op die plekken nieuwe graven gekomen - met nieuwe nummers. Bij de ingang hangt een plattegrond en het verdient in ieder geval aanbeveling om daar eerst even goed op te kijken.

Gerrit Achterberg ligt in vak 22. Dat is vanaf de ingang rechts achteraan. Met name in dit vak liggen de graven kris-kras door elkaar en het graf van Achterberg is al helemaal niet te vinden. We hebben er - op de vrij kleine oppervlakte van vak 22 - ruim een uur naar lopen zoeken. Je loopt er langs, want het graf ligt midden in een enorme rododendronstruik. Als je vak 22 inloopt is het een klein paadje links en dan direct weer links de rododendrons in.

 

 Graf Achterberg  Graf Achterberg  Graf Achterberg

Als in mei de rododendrons bloeien, moet het hier prachtig zijn! Op het graf (vak 22, graf 506) staat een forse zwerfkei (afkomstig uit Donderen). Gerrit Achterberg is hier in 1962 begraven. Zijn vrouw is in 1989 overleden en bij hem begraven. Het schijnt dat Achterberg direct na zijn begrafenis weer is opgegraven, omdat ze hem in de verkeerde kuil hadden gelegd. Op de zwerfkei staat in bronzen letters het kwatrijn 'grafschrift' uit 'Osmose':

Van dood in dood gegaan, totdat hij stierf.
De namen afgelegd, die hij verwierf.
Behoudens deze steen, waarop geschreven:
de dichter van het vers, dat niet bedierf.

 Graf Achterberg  Graf Achterberg  Graf Achterberg
Uit mijn weblog van 23 december 2009:
Stof (Arabische vertaling)
Een bijzondere vondst in de doos van de veiling! Een boekje met Arabische teksten. In eerste instantie had ik het apart gelegd, omdat ik geen idee had wat het was. Vandaag bekijk ik het nog eens goed. Achterin (wat bij een Arabisch boek voorin is) staan een paar voor mij leesbare woorden: 'Matière Poèmes Gerrit Achterberg'. Het zal toch niet? Jazeker: dat is het wel. Het is de bundel 'Stof' van Gerrit Achterberg, die in 1961 - via het Frans - in het Arabisch is vertaald. Op internet vind ik (bij DBNL):

 

1961: In Damascus verschijnt de door Saad Saëb uit het Frans (Matière, 1952) in het Arabisch vertaalde bundel Stof (1946) onder de titel Hayūlā. De bundel bereikt Nederland eerst na de dood van de dichter.

Een voorbeeld van zo'n vertaald gedicht, met daarnaast het origineel uit 'Stof':

Brons (Arabische vertaling) Brons


Nergens op internet wordt deze bundel aangeboden. Ik wil hem wel te koop zetten, maar wat kan ik er dan voor vragen? Blijkbaar is hij nogal zeldzaam. Met een beetje mazzel beur ik voor dit boekje terug wat ik voor het hele kavel bij Bubb Kuyper betaald heb.

Anderen over Gerrit Achterberg

Mijn favoriete citaat

Des morgens kruipt een beest van vrees
door aderen en ingewanden
en maakt mij weder tot een ander,
dan die ik slapend ben geweest.
(Gerrit Achterberg, Ontwaken (fragm.),
Twee recht twee averecht, A. Bosman/C. Buddingh', blz. 27)

Naar een overzicht van citaten van Gerrit Achterberg

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker