Klik hier om te printen

P.J. Andriessen

Profiel

Achternaam: Andriessen
Initialen: P.J.
Voornamen: Pieter Jacob
Geboren: 17-12-1815
Te: 's-Gravenhage
Overleden: 19-03-1877
Te: Amsterdam
Pseudoniem(en): Als naamsvariant komt Pieter Jacobsz. voor, gebruikt voor zijn eerste drie boeken.
P.J. Andriessen


Voor tweedehands boeken Ook van P.J. Andriessen
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poƫzie

Voor kinderen:

Proza

Eva

Voor kinderen:

Uit ons dorp

Overige non-fictie


Voor kinderen

Vertalingen/bewerkingen


Vertaald/bewerkt

P.J. Andriessen schreef een voorwoord voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over P.J. Andriessen

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen

Opmerkingen

Anderen over P.J. Andriessen

Mijn favoriete citaat

De Prins en Johan de Witt
Toen onze Willem Hendrik nu zijn achtste jaar bereikt had, begreep zijne moeder, dat het tijd werd, hem hooger onderwijs te geven. De magistraat van Leiden, dit vernomen hebbende, bood der Prinses niet alleen hare stad en Hoogeschool aan, maar ook het Princenhof, reeds vroeger door zijne voorouders bewoond, zoolang zij te Leiden studeerden; terwijl zij verklaarde het reeds te dien einde te hebben gemeubileerd en nog verder te zullen meubileeren. De prinses nam dat aanbod aan en benoemde tot goeverneur over haren zoon Frederik van Nassau, Heer van Zuijlestein, natuurlijken zoon van Prins Frederik Hendrik en te dien tijde kolonel van een regiment voetvolk, welken rang en post hij bij zijne aanstelling behield. Tot zijn leermeester koos zij den Hoogleeraar Borneus. Het was eerst na eenigen tijd, dat Prinses Amalia en de Keurvorst in dezen maatregel toestemden. (P.J. Andriessen, De Prins en Johan de Witt, Of Ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering, blz. 8)

Bronnen o.a.