Klik hier om te printen

Gerbrand Bakker

Profiel

Achternaam: Bakker
Voornaam: Gerbrand
Geboren: 28-04-1962
Te: Wieringerwaard
Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Gerbrand Bakker niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Voor tweedehands boeken Ook van Gerbrand Bakker
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Boven is het stil

Proza

Juni

Voor kinderen:

Perenbomen bloeien wit

Dagboeken

Populierensap

Brieven

Overige non-fictie

Naslagwerken

WAB

Vertalingen/bewerkingen


Vertaald

Gerbrand Bakker schreef een voorwoord/nawoord voor:

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Gerbrand Bakker

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen


Gerbrand Bakker was lid van de jury voor volgende prijzen:

Opmerkingen

Anderen over Gerbrand Bakker

Mijn favoriete citaat

Gerard kreeg in het voorjaar altijd een beetje heimwee naar de plek waar hij geboren was.
Dan hing er iets in de lucht, een geur, herinneringen, kleuren in de zon, wat hem weemoedig maakte.
Niet treurig, maar weemoedig, de positieve kant van treurigheid, zoals hij het zelf altijd noemde.

(Gerbrand Bakker, Perenbomen bloeien wit, blz. 21)

Bronnen o.a.