Klik hier om te printen

Ad den Besten

Profiel

Achternaam: den Besten
Roepnaam: Ad
Voornamen: Adrianus Cornelis
Geboren: 11-03-1923
Te: Utrecht
Overleden: 31-03-2015
Te: Amstelveen


Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Ad den Besten niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Ad den Besten
Uit: Vloedlijn (1954)

Zo is het goed ...

Wanneer ik eeuwen in de grond verbljf,
zal bij mijn graf een jonge boer zich vesten
en koppig stoten op de stenen resten
van wat de scène was in 't slotbedrijf.

Ik glimlach, als ik deze woorden schrijf:
Hoe zou hij weten: hier ligt Ad den Besten?
Want ik zal aarde zijn ten langen leste,
éen met de grond, mijn laatste tijdverdrijf.

Zo is het goed, al doet het wellicht pijn:
de zerk aan puin, het inschrift weggesleten,
mijn as verstoven langs de losse spleten,
waar rog zal rijpen tot een ruig festijn.

Want waar een dichter rust, hoeft géen te weten.
Eerst zo zal ik rijp om te oogsten zijn.

(Ad den Besten, Dubbel leven, blz. 13)

Voor tweedehands boeken Ook van Ad den Besten
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Dubbelleven

Brieven

Overige non-fictie

Wilhelmus

Vertalingen

Ad den Besten schreef een inleiding voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Ad den Besten

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen


Ad den Besten was lid van de jury voor volgende prijzen:

Opmerkingen

Handtekening Ad den Besten
Handtekening Ad den Besten

Anderen over Ad den Besten

Mijn favoriete citaat

Het bloed stroomt traag als een bevoren wed.
Men gaat zich vroeger tot de slaap bereiden.
Dan is er éen, die niet van 't vuur kan scheiden,
maar zich nog even met wat verzen redt.

(Ad den Besten, Winter (fragment), Dubbel leven, blz. 16)

Bronnen o.a.