Klik hier om te printen

Jopie Breemer

Profiel

Achternaam: Breemer
Roepnaam: Jopie
Voornaam: Joseph
Geboren: 08-12-1875
Te: Amsterdam
Overleden: 06-02-1957
Te: Den Haag

Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Jopie Breemer niet onder pseusoniem gepubliceerd..

Voor tweedehands boeken Ook van Jopie Breemer
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer
De groote beer in 't luchtruim

Diversen

Bloemlezingen

Tonen

Opmerkingen

Anderen over Jopie Breemer

Mijn favoriete citaat

Het gapen

De groote beer in 't luchtruim
De late maneschijn
Een juffrouw met een breikous
Een transparant gordijn
Een lang vervlogen reek'ning
Een durend carillon
Een stukgetrapte otter
Een kop gebruikt bouillon
Die geven al te samen
Den tandeloozen mond
Een hartverscheurend knagen.
De Rijn stroomt teugloos rond.

 

Jopie Breemer (1875-1957)
uit: De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer (1913)

Links

Bronnen o.a.