Klik hier om te printen

Hein de Bruin

Profiel

 

Achternaam: de Bruin
Voornaam: Hein
Geboren: 22-03-1899
Te: IJlst
Overleden: 10-06-1947
Te: Amsterdam
Pseudoniem(en): Hein de Bruin gebruikte het pseudoniem H. van Drielst.
Hein de Bruin

 

De dag in Friesland dat ik werd geboren,
vermoed ik, had als kleur: blauw, wit met rood,
en als geluid: de hese Sneker boot
afwisselend met de gulle schippershoren.

(Hein de Bruin)

Voor tweedehands boeken Ook van Hein de Bruin
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

 
Ebben en ivoor

 
Job

Poëzie

Proza

Brieven

Toneel

Vertalingen

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Hein de Bruin

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen

Opmerkingen

Op begraafplaats Zorgvlied ligt, direct achter het hek, sinds 2003 een monument voor de hier begraven schrijvers. Het monument bestaat uit een 'gebroken kolom' (een veel gebruikt symbool voor het afgebroken leven) en een 'geblokte vloer' waarin op kleine witte, vierkante tegeltjes de namen van de op Zorgvlied begraven schrijvers staan. Aan de open plekken in de vloer te zien, ontbreken er nog schrijvers, of men houdt nu al rekening met toekomstige begrafenissen.

   

 

Anderen over Hein de Bruin

 

 Opdracht in 'Burgers in nood' van Henk van Randwijk voor zijn vriend Hein de Bruin:

Voor Hein! ...., en ik moet aanstonds naar de stad vertrekken" Van je vriend Henk. Maart 36.

Mijn favoriete citaat

Het is avond en de vensters zijn beslagen.
De buitenwereld schemert met wat gloed.
Herinnering waakt nauwelijks op. De dagen
zijn, ondereenvermengd, zuiver en zoet.

Alles is zo goed; een klein bezit aan boeken,
- ze hebben hart en zinnen eens gemoeid -
één blik omvat ze nu, de ogen zoeken
even naar een kleur die 't helderst gloeit.

(H. de Bruin, Een avond in januari (fragm.), Opwaartse wegen (bloeml.), bz. 62)

Naar een overzicht van citaten van Hein de Bruin

Uit mijn weblog

24-02-2009

Vandaag mailde ik met een dochter van de dichter Hein de Bruin. Met een andere dochter had ik al eens eerder contact. Die woonde hier in Veenendaal en haar dochter (de kleindochter van De Bruin) was een collega van me op mijn basisschool. In het mailverkeer vroeg ik:

Vorig jaar was ik op Zorgvlied en zocht daar o.a. het graf van uw vader. We konden dat toen niet vinden (maar het was een regenachtige dag en we zochten niet heel fanatiek). Klopt het grafnummer dat ik op mijn site vermeld? (graf 13-III-203)
Wat ik voor mijn internetbladzijde nog leuk zou vinden als aanvulling is een stukje handschrift (een strofe van een gedicht o.i.d.). Is dat bij de familie nog in bezit en heeft iemand de mogelijkheid daar een scan van te maken?

Op die vragen kwam al heel snel antwoord:

1.GRAF
Het grafnummer dat U vermeldde is / was het juiste nummer. Toen in 1997 mijn vader 50 jaar was begraven en mijn moeder 25 jaar, hebben wij de grafrechten opgezegd om te voorkomen dat de jaarlijkse kosten niet meer voor onze (hun 5 dochters), maar voor rekening van de kleinkinderen zouden komen. Het graf is toen echter niet geruimd,maar men heeft het (voorkennis?) laten bestaan tot kort na 16 maart 2003. Toen vond in het kader van de boekenweek 2003 (thema “Leven en dood in de letteren”) een rondgang plaats langs alle “literaire” graven, w.o. die van mijn vader. Kort daarna is het graf geruimd en zijn de (ook door U getoonde) gedenkstenen geplaatst. Dat U dus het graf van mijn vader niet kon vinden ligt zeer waarschijnlijk niet aan Uw zoekinspanning. Van de hierboven beschreven happening op Zorgvlied is een boekje uitgekomen,waarvan ik U in bijlage een afbeelding toezend.

zorgvlied

2.HANDSCHRIFT.
Van het handschrift van mijn vader hebben wij nog vele (vaak indringende/zeer private) voorbeelden in ons bezit. Wat ik U in bijlage toezend is de voorste pagina van zijn kleine zakagenda van 1944. Op de rechterzijde door hem zelf geschreven : naam/adres/ en handtekening. Op de linkerzijde een (waarschijnlijk te memoreren) strofe van de schrijver/dichter (?) D.H.Lawrence uit diens werk “The Man Who Died”.A sermon is so much more to cake into mud and to close the fountains than is a psalm or a song. Wat hij daarmee heeft bedoeld te weten/zeggen/of doen is mij niet duidelijk.

agenda

3.EX-LIBRIS
Wat ik U in de derde bijlage toezend is een afbeelding van het ex-libris van mijn vader met daarbij zijn gedicht “VUURTOREN” waarvan een afbeelding is terug te vinden in zijn ex-libris.

ex libris

13-04-2009

rad geboorte

Dit is zo'n bijzonder boek (waar ik vanmiddag tegenaan liep):
Hein de Bruin. 't Rad der Geboorte (1941)
Boeken van Hein de Bruin zie je maar heel zelden en al helemaal niet genummerd en gesigneerd. Van dit boek zijn er 300 gedrukt. Ze zijn allemaal genummerd en de eerste 25 nummers zijn bovendien gesigneerd door de schrijver én door de illustrator (Henk Krijger).
Helaas is de stofomslag op de rug beschadigd, maar het boek zelf is gaaf (je kunt niet alles hebben).
Voor zo'n vondst rijd ik graag heen en weer naar Bredevoort!

handtekening

Want elk mens, ook op de weg afzijds van het domme eigengerief,
heeft zichzelf en de medemens tegen.

(Hein de Bruin, Werk, bloemlezing, 1936)

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker