Klik hier om te printen

Anthonie Donker

Profiel

Achternaam: Donker
Roepnaam: Anthonie
Geboren: 08-09-1902
Te: Rotterdam
Overleden: 26-12-1965
Te: Amsterdam
Pseudoniem(en): Anthonie Donker was het pseudoniem van Nicolaas Anthonie Donkersloot. Hij gebruikte ook de pseudoniemen Aart van der Alm, Siem de Maat en Maarten de Rijk.

Er blijft niets over...

Wij sterven allen, tusschen U en mij
Is er ternauwernood verschil, want menschen -
Landlooper, dichter en koopman - zijn wij,
Wij dwalen allen, wij reeknen en wenschen.

Er blijft niets over, alles gaat voorbij,
Om 't even het mislukken of bereiken.
Heb lief! Heb lief! Eens, ergens zullen zij,
Die liefhadden, gerust de zeilen strijken.

(Anthonie Donker, De draad van Ariadne, blz. 33)

Voor tweedehands boeken Ook van Anthonie Donker
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

De draad van Ariadne

Poëzie

Proza

Schaduw der bergen Schaduw der bergen

Brieven

Toneel

Overige non-fictie

De episode van de vernieuwing onzer poëzie (1880-1894) De schichtige Pegasus

Vertalingen/bewerkingen


Vertaald:

Anthonie Donker schreef een inleiding voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Anthonie Donker

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen

Werk van Anthonie Donker geciteerd in overlijdensberichten

rouwadvertentie met tekst Anthonie Donker

Volkskrant, 25-02-1985

Opmerkingen

Handschrift Anthonie Donker
Handschrift Anthonie Donker (uit 'Tweeërlei schriftuur')

Anderen over Anthonie Donker

Mijn favoriete citaat

De dood en ik rennen samen
rondom het blonde perk.
Ik heb de eerste ronde gewonnen
maar de tijd die ik won is geronnen
in tweestrijd en zorgen en werk.

En nogmaals rennen wij samen
zij aan zij, en dan nek aan nek,
tot vlak bij de eindstreep. Ik strek
de hand een handbreed voor de zijne.
Hij, juist voor ik juichen kan, raakt
met één vingertop, ijskoud, de mijne.
(Anthonie Donker, Wedren, Poëtisch akkoord, bklz. 48)

Bronnen o.a.