Voor tweedehands boeken

Ook van deze schrijvers

Raban Internet Antiquariaat

Klik hier !

Faalangst

Te land, ter zee maar het meest nog in de lucht heb ik faalangst.
Het vervelende is dat ik ondanks die angst nog voortdurend fouten blijf maken.
Wat heeft men aan complexen als het geen ingebeelde ziektes zijn
maar een exacte afspiegeling van de werkelijheid?
(Lévi Weemoedt, Halte tranendal, blz. 7/8)

Familie

Een slang baart altijd een slang.
(Bertus Aafjes, Morgen bloeien de abrikozen, Een slang baart altijd een slang, blz. 80)

 

Als je vader een ui is en je moeder knoflook,
kun je ook niet helpen dat je stinkt.
(Bertus Aafjes, Morgen bloeien de abrikozen, De charmeur der slangen, blz. 167)

 

De oude Alvin Straight vertelt haar de parabel van het twijgje.
Eén twijgje breek je zo doormidden,
maar bindt een heleboel twijgjes samen met een touw
en je kunt kracht zetten wat je wilt,
breken doen ze niet.
Dat, zegt Alvin, is familie.
(Bas Heijne, De wijde wereld, blz. 168)

 

Familieleden zijn - zoals een vriendin van ons het uitdrukt -
kennissen die je niet zelf hebt mogen uitzoeken.
(S. Carmiggelt, Ik mag niet mopperen/Elke ochtend opstaan, blz. 30)

Fanatisme

Een fanaticus is meestal een weifelaar, die een besluit genomen heeft.
(Godfried Bomans, Korte berichten)

 

Winston Churchill zei:
een fanaticus is iemand die niet van gedachten kan veranderen
en niet van onderwerp wil veranderen.
(Dr. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet, deel 1, blz. 106/107)

 

Fanatisme is vaak evenredig aan iemands gebrek aan deugdelijke argumenten.
(Louis Hoyack, Gedachten en aphorismen, blz. 61)

 

Fanatisme komt té algemeen voor om het zonder meer te veroordelen.
Ieder, die waarheid meent te bezitten,
staat nl. uit dien hoofde afwijzend tegenover wat hij als onwaarheid beschouwt,
tenzij hij inziet, dat iedereen recht heeft te denken zoals hem dat goed dunkt.
(Louis Hoyack, Gedachten en aphorismen, blz. 62)

Fantasie

Fantasie is een luxe.
Fantasie is voor mensen met hoop,
voor mensen die werkelijk, en met alle realiteit van dien,
hopen dat ze datgene waarover ze fantaseren, ooit zullen krijgen.
(Connie Palmen, I.M., blz. 300)


Fascisme

De Amerikanen hebben geholpen het fascisme te verslaan.
En nu dreigt het fascisme uit Amerika te komen.
(C. Buddingh', Dagboeknotities 1977-1985, blz. 414, 29-01-1982)

Fatsoen

'Dat heb ik dan ook niet gedaan,' gaf Royer-Collard glimlachend ten antwoord.
'Maar ik neem het niemand kwalijk als hij anders heeft gehandeld dan ik.
Iedereen heeft zijn eigen geweten,
en in de politiek zijn er veel manieren om fatsoenlijk te zijn.
Iedereen heeft het fatsoen dat uit zijn eigen inzichten voortvloeit.'
(Victor Hugo, Zelf gezien, blz. 8, 16 juni 1843)

Fazanten

Op dit punt schiet me een vriend uit Nijmegen te binnen,
een jongen die agogie had gestudeerd
en na een leerzame periode van werkloosheid een motorzaak zou beginnen.
Hij zei een keer dat hij fazanten had gezien.
Hij vond fazanten schiterend.
Hij kon zich niet voorstellen dat mij de schitterendheid van fazanten nooit was opgevallen.
Maar zo was het: fazanten deden mij net zo weinig als krielkippen of postduiven.
Fazanten werden door jagers gefokt om door jagers te worden geschoten.
Er zou best eens een fazant doorglippen
die zijn bestaan in de eerste plaats aan zijn eige volharding te danken had,
maar dat kon je aan de buitenkant niet zien,
aan de buitenkant kon je fazanten alleen maar wantrouwen.
Je ziet nu eenmaal niet alleen wat je ziet,
je ziet ook wat je weet.
(Koos van Zomeren, De bewoonde wereld, blz. 265, Onze maakbare natuur)

Februari

In zilverpapier heeft het zonlicht de knopjes verstoken.
De meisjes aan 't springtouw zingen een vruchtbaarheidsrite.
Een jongen vol zaad knettert steeds maar voorbij op zijn brommer.
Wat wordt van het groen als de winter zich toch nog zal wreken?
(Willem Wilmink, Ernstig genoeg, blz. 10)

 

februari, als de dagen
Langer worden, mooier ook
Als je al na weinig weken
Stuit op je salarisstrook
(Ivo de Wijs, Februari, Vroege vogels verzen, blz. 18)

 

Wie op 29 februari geboren is
blijft minder jarig.
(Wim Meyles, Spelen met woorden, blz. 70)

Feest

Het eigenlijke van een feest zit in de voorbereiding.
(Godfried Bomans, Korte berichten)

 

Het verschijnsel doet zich ook voor bij een feestje, dat lang en grondig is voorbereid.
Zulke feestjes vallen tegen.
Zij vallen tegen zoals een saldo tegenvalt, waarop tevoren al een wissel getrokken is.
Een feest, waarop wij ons innig verheugen, heeft zijn vreugde al gegeven.
Het is reeds gevierd als de gasten aanbellen; zij komen te laat, het is voorbij.
Zij zijn er wel, maar op het nafeestje,
dat een zwakke afspiegeling is van het feest, dat we in gedachten hadden.
(Godfried Bomans, Gedachten achter een bord spaghetti, blz. 15/16, De ideale toerist)

 

Aan het feestmaal zaten zij bijeen.
Zij wisten niet wat zij vierden,
maar wel wat zij aten.
(Toon Tellegen, Er ging geen dag voorbij, blz. 12)

 

Het leven is één feest.
Alleen ik hou niet zo van feestjes.
Als ik de uitnodiging voor een feestje krijg, dan zie ik aan de uitnodiging al:
oh, oh, dit wordt weer een herfstpartij.
Oftewel, veel eikels.
(Youp van 't Hek, Ergens in de verte, blz. 38)

 

Feestvieren is een weerzinwekkende bezigheid met veel kwellingen:
naar optochten kijken, aan optochten deelnemen,
naar openluchtspelen kijken, deelnemen aan zaklopen,
koekhappen, ringsteken, appels eten uit een teil water, vlaggetjessteken en klootschieten,
een aubade bijwonen, in rokerige ruimten eten zonder iets te proeven,
luisteren naar de verschaalde moppen van de lolligste uit de familie,
met feestartikelen de polonaise opvrolijken,
de kroeg leegzuipen, kleding, meubilair en plee bevuilen,
plechtige gevoelens uitzitten op ongemakkelijke stoelen
en vruchteloos een uitweg zoeken uit de verstikkende menigte.
Is het leven een feest, dan valt er niets te vieren,
zo niet dan is er nog minder reden toe.
(Bergman, De tijd te lijf, blz. 118)

Een goed feest
is gauw verpest
met een plaat
van Albert West

(Geertjan Spanheim, Ik ben een kip, Goed feest)

 

Feestkleding knelt, alsof de mens zichzelf dat feestplezier niet gunt.
(Leonard Nolens, Dagboek van een dichter 1979-2007, blz. 11, 04-01-1980)

Feiten

De antieke filosoof Epictetus zei het al:
niet de feiten zijn interessant,
maar de wijze waarop wij ertegen aan kijken.
(Thijs Wöltgens, Wetenschappelijk optimisme, NG, blz. 7, 31-01-1997)

Feliciteren

U weet dat er een onderscheid bestaat tussen iemand feliciteren en iemand gelukwensen.
Feliciteren slaat op het verleden,
gelukwensen op de toekomst.
(Dr. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet, deel 1, blz. 147)

Feminisme

Een echte feminist
blijft staan als zij pist.
(Koot & Bie, Het groot bescheurboek, blz. 24, 1975)

 

In de tweede helft van de vorige eeuw had je een fascistoïde beweging die als feminisme bekendstond.
Met deze uitspraak kun je sommige types nog steeds kwaad krijgen,
maar hoe moet je het op basis van aangeboren geslachtskenmerken verketteren van de halve mensheid anders noemen?
(Jean Pierre Rawie, Vroeger was alles beter, behalve de tandarts, blz. 21/22)

Fietsen

Fietsers zijn de meest voldane bewoners van Nederland.
Ze verplaatsen zich bijna gratis
en hoeven niet bang te zijn dat ze ver van huis geraken.
(Koos van Zomeren, De bewoonde wereld, blz. 59, Uit: Het verkeerde paard)

 

Ook jij bent, weet je nog wel, als vervoermiddel voor
de rijken begonnen: deftig besnorde
heren in deftig, duur tweed
met hun donzige dames freewheelend over
rustieke weggetjes, waar zelfs geen boer
het landschapsschoon durfde bezoedelen.

(C. Buddingh', Ode aan de fiets (fagm.), Het houdt op met zachtjes regenen, blz. 11)

 

Als je fietst kan je goed nadenken.
Bij het lopen wordt dat al gauw dromen en fantaseren,
maar het minimum aan alertheid dat het fietsen vereist
zorgt voor een gepaste toewending tot de realiteit.
(Anna Enquist, Het meesterstuk, blz. 12)

 

Verrukkelijke avond om door de stad te fietsen.
Flaneerfietsen.
(Kristien Hemmerechts, Een jaar als (g)een ander, blz. 104)

Files

De file is een goede gelegenheid om je gedachten te laten gaan
over het verschil tussen jou en de anderen.
De anderen, dat zijn degenen die in de weg staan.
(Koos van Zomeren, Een deur in oktober, blz. 76)

Film

Film is de kunst die je overhaalt om anderhalf uur of langer te kijken en te luisteren
naar mensen met wie je in werkelijkheid nog geen vijf minuten om zou willen gaan.
(C. Buddingh', Dagboeknotities 1977-1985, blz. 413, 20-11-1982)

 

Zoals de geit die een film opknabbelde, en ook zei: "Ik vond het boek beter."
(Louis Paul Boon, Boontjes 1966, 5/7, blz. 85)

 

Weet je wat het ook is met film,
je ziet, maar ruikt niet.
Het meest essentiële onbreekt: geur.
Weilanden zonder de geur van pasgemaaid gras,
naaldwouden zonder de geur van dennenaalden,
mensen in regenjassen zonder de geur van nat goed.
(Maarten 't Hart, Onder de korenmaat, blz. 76)

 

Goede films mogen kennelijk geen happy end hebben.
Net als goede mensen.
(L.H. Wiener, Fallen leaves, 05-03-1990, blz. 157)

 

Tijdens het bekijken van films schiet me meestal niets te binnen,
bij het lezen van boeken wél.
Beelden doden het denken.
Ja, ook het woord is beeld, maar eindeloos invulbaar.
(Leonard Nolens, Dagboek van een dichter, 13-01-1980, blz. 23)

Filmsterren

Zo ziet bijkans niemand filmster als een beroep, maar zou iedereen het willen zijn.
Maar het verlangen richt zich niet op het werk, de hitte van de lampen,
de geborneerde andere filmsterren, de jaloezie en de verveling op de set.
Wat begeerd wordt is de bewondering die filmsterren ten deel valt,
een bewondering zoals ze zelf voelen zodra ze iemand op het doek zien.
Ze verlangen er dus nog het meest naar zelf iemand te zijn
waar zo naar verlangd wordt als zij naar een idool verlangen.
Niemand ziet graag de werkelijkheid van de sterren onder ogen.
(Connie Palmen, De wetten, blz. 26)

Filosofie

Alle filosofieboeken heb ik uit, en nog steeds ben ik geen moer wijzer.
(Gerard Reve, Brieven aan Matroos Vosch 1975 - 1992, 28 november 1978, blz. 145)

 

Alles wat filosofen doen is het voortbrengen van nog meer filosofie.
(W.F. Hermans, Houten leeuwen en leeuwen van goud, blz. 270)

Fonteinen

Een fontein in de regen is zoiets als een lekkende dakgoot.
(Frida Vogels, Dagboek 1954-1957, blz. 216, 27-10-1956)

Forsythia

Ik houd toch al niet van de kleur van forsythia,
maar wanneer ik hoofdpijn heb, wanneer alle licht hindert,
kan ik dat rot-schele geel helemaal niet verdragen.
Ik heb de grote pul met in bloei getrokken takken tijdelijk in de schuur gezet.
(Hans Warren, Geheim dagboek 1978-1978, blz. 15, 11-02-1977)

Foto's

Wie foto's uit de 'oude doos' bekijkt,
wordt allereerst getroffen door de ernst, waarmee al die gezichten u aanzien.
Men kijkt niet alleen. Men wordt op zijn beurt aangekeken en ... te licht bevonden.
Het is of die mensen zeggen:
wij vinden fotograferen een ernstige zaak.
Wij menen echter vooral dat ook het leven zelf een serieuze aangelegenheid is.
Scherts miskennen wij niet. Maar het is een versiering.
En als gij weten wilt, hoe ik er uitzie,
kijk ik u recht in het gelaat met de ernst, die het voornaamste element van ons bestaan is.
Wilt gij bovendien nog weten, hoe ik lach, dan is daartoe bij mij thuis gelegenheid.
Gij ziet dan een momentopname.
Maar hier in dit album wens ik voor u te verschijnen
in de vorm waarin het leven zich aan mij voordoet.
(Godfried Bomans, Zomers van toen & andere nostalgische verhalen: Wilt u even lachen?, blz. 62)

 

Niets kan zo bedrieglijk zijn als een foto.
(Franz Kafka, geciteerd door Dr. Marc Galle,
Voor wie haar soms geweld aandoet, deel 1, blz. 51)

 

Een foto van hem bemachtigen door er gewoon om te vragen, hoe zoude dat gewaardeerd worden?
Een mooie foto en liefst, als het kon, bij het voetballen, of met alleen een nat zwembroekje aan tussen strandvogels.
Dus niet aan een tafel zittend voor een schaakbord met alleen zijn geklede bovenlichaam zichtbaar,
want daar had ik niet veel aan,
al kon ik het ontbrekende gedeelte wel voor mijn geestesoog oproepen.
(Gerard Reve, Het boek van violet en dood, blz. 247)

 

Een foto was meer dan een plaatje;
in een fractie van een seconde, op een bepaald uur van de dag,
onder een bepaalde hoek was hij naar waarheid genomen.
(Hermine de Graaf, De regels van het huis, blz. 13)

 

Er moet een foto van zijn en als ik haar verzonnen heb, dan is zij tóch gemaakt. Hier, in mijn hoofd.
(Boudewijn Büch, In: Ik herinner mij, blz. 35)

 

Het is trouwens ontstellend hoeveel moois je ziet en volkomen vergeet.
Foto's getuigen daarvan:
schitterende vergezichten, imposante gebouwen, treffende tafereeltjes.
Je moet ze gezien hebben want de foto's heb je zelf genomen,
maar alle herinnering is verdwenen.
(Bob den Uyl, in Ik herinner mij, blz. 177)

 

Eenzelfde ervaring heb ik bij het terugzien van oude foto's,
afbeeldingen die verwondering oproepen, grenzend aan ongeloof
over een periode die niet meer te achterhalen is,
maar des te meer de ongrijpbaarheid doet beseffen van een verloren gegane tijd.
(Marga Minco, Nagelaten dagen, blz. 41)

 

Lieten de mensen zich, zoals ze beweerden, vereeuwigen om hun kinderen een herinnering na te laten
of kregen ze kinderen opdat hun foto's in ere gehouden werden?
(Tessa de Loo, Meander, blz. 101)

 

Ingelijst krijgt zelfs de grootste sufkop een zekere waardigheid.
(Bergman, De tijd te lijf, blz. 190)

 

Een rustige knaap met een fragmentarisch wereldbeeld,
maar wat kon je anders van een fotograaf verwachten?
(Koos van Zomeren, Nog meer vogels, blz. 55)

 

Portretfotografen fotograferen de buitenkant
in de hoop iets van de binnenkant te vangen.
(Jacques Klöters, Voorwaarts leven, achterwaarts begrijpen, blz. 89)

 

Ik weet niet of ik indertijd het geval heb opgeschreven
van de fotograaf die in China het martelen van gevangenen fotografeerde.
Hij deed dat heel koelbloedig.
Toen hij thuis zijn foto's ontwikkelde, viel hij flauw.
(Frida Vogels, Dagboek 1962-1963, 14-05-1962, blz. 86)

Fotocopie

Woensdag 30 januari,
Brief aan Lücker geschreven en foto-copie hiervan gemaakt.
Merkwaardige uitvinding.
(Godfried Bomans, Werken I, blz. 724, Dagboek 1957)

Fouten

Bij Paulhan las ik eens, dat de Chinezen zo dikwijls hun teksten lezen en nazien,
dat ze op de duur zeker zijn dat er geen enkele fout meer in voorkomt.
Dan strooien ze er een paar fouten in om menselijk te blijven.
(Dr. Marc Gallen, Voor wie haar soms geweld aandoet deel 1, blz. 184)

Zijn enige troost is de uitspraak van Abraham Lincoln:
wie niet in staat is een fout te maken, is tot niets in staat.
(Dr. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet, deel 2, blz. 114)

 

Er zyn weinig fouten - ja misschien gene - die niet voortkomen uit luiheid.
(Multatuli, Ideeën Tweede bundel, blz. 200, idee 460)

Frankrijk

Ik denk dat over duizend jaar de jeugd in Frankrijk leert
Dat eens een heel vreemd trekkersvolk het land heeft geregeerd
Uit lettertekens, die men vond op bank en menig muur
Ontdekte men d'aanwezigheid van 'n Hollandse cultuur
Het was een woeste stam
Die uit het Noorden kwam!
(Chiel de Boer, De rovers van de Rijn,
in Jacques Klöters, Omdat ik zoveel van je hou, blz. 266)

 

Frankrijk is een prachtig land,
alleen jammer dat er zoveel Fransen wonen.
(de Gaulle, geciteerd door W.L. Brugsma, Verzoening maakt vrij,
HP/De Tijd, 16-05-1997, blz. 52)

Freud

Overigens acht ik Freud nog steeds voornamelijk van toepassing boven de ziekenfondsgrens.
En ná 1900.
(Koos van Zomeren, Een jaar in scherven, blz. 84, Het tweelingboek)

Friesland

Friesland met uw ijver van gras en sloten
En uw ingedeelde eindeloosheid;
- Grijze rietpluimen ziet men, wijd en zijd,
Als een adem bij vriesweer uitgestoten; -

(Bertus Aafjes, Friesland (fragm.), Elf sonnetten op Friesland)

 

Als Holland winters is getooid
en wij van kou welhaast verrekken,
blijkt Friesland dichtbevolkt met gekken,
die 's winters gekker zijn dan ooit.

(Driek van Wissen, Anti-Fries (fragm.), O, reisgenoten op dit narrenschip, blz. 78)

Terug naar de eerste pagina /homepage
Citaten zoeken op trefwoord
Overzicht van trefwoorden
Citaten zoeken op auteur
Overzicht van auteurs
Overzicht van bibliografieën
Andere interessante internet-bladzijden


Vanaf 17-10-1998


©2024 Mats Beek, Veenendaal

Schrijf Webmaster