Klik hier om te printen

Rhijnvis Feith

Profiel

Achternaam: Feith
Roepnaam: Rhijnvis
Geboren: 07-02-1753 (doopdatum, wellicht is het 09-02)
Te: Zwolle
Overleden: 08-02-1824
Te: Landgoed 'Boschwijk' bij Zwolle
Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Rhijnvis Feith niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Ontslapen Bard, ik strengel geen laurieren,
Om 't Marmer op uw Graf:
Een Waardiger moge uw Gedenksteen sieren!
Wie ben ik, dat ik U een eerkrans gaf!

Laat mij mijn Dank, ter schuldige offerande,
Betalen bij uwe Asch,
O gij, wiens hand de Citer hulprijk spande,
Die 't stil genot van mijne jonkheid was.

(A.C.W. Staring, Bij het graf van Rhijnvis Feith (fragm.))

Voor tweedehands boeken Ook van Rhijnvis Feith
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Proza

Brieven

Dagboeken

Toneel

Overige non-fictie

Vertalingen/bewerkingen


Vertaald

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Rhijnvis Feith

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen

Rhijnvis Feith was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

P.J.A.M. Buijnsters kreeg de Anne Frank-prijs 1965 voor het eerste hoofdstuk van 'Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf' (proefschrift) (1963)

Werk van Rhijnvis Feith geciteerd in een overlijdensbericht

rouwadvertentie met tekst Rhijnvis Feith

Volkskrant, 14-05-1996

Opmerkingen

Anderen over Rhijnvis Feith

Mijn favoriete citaat

Ach! hoe snelt ons leven,
Als een stroom gedreven,
die van rotsen schiet!
Blijde en droeve jaren
Vlugten met de baren,
En zij keeren niet!

(Het leven, 1e van 9 coupletten)

Bronnen o.a.