Klik hier om te printen

C. Golterman-van Dijk

Profiel

Achternaam: Golterman-van Dijk
Roepnaam: C. (Cita)
Geboren: 26-02-1897
Te: 's-Gravenhage
Overleden: 1990

Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft C. Golterman-van Dijk niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Voor tweedehands boeken Ook van C. Golterman-van Dijk
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

In dubio Balspel

Vertalingen/bewerkingen

Bloemlezingen

Tonen

Literaire prijzen

Opmerkingen

Anderen over C. Golterman-van Dijk

Mijn favoriete citaat

Theo van Gogh

Zijn lot: een afgeleide naam te dragen,
identiteit, niet aan zich zelf ontleend,
een oor te zijn, een luisterpost voor vragen,
waarin hij een verwant signaal verneemt.

Slechts uit replieken valt naar hem te raden,
naar de twee levens, die hij heeft geleefd.
Het dankwoord, dat opnieuw de ander spreekt:
proef op de som en waarborg voor zijn daden.

Hij is secundus, die terzijde blijft,
de tegenspeler, die historie schrijft.

(C. Golterman van Dijk, Balspel, blz. 31)

 

Bronnen o.a.