Klik hier om te printen

G.H. 's-Gravesande

Profiel

Achternaam: 's-Gravesande
Initialen: G.H.
Voornamen: Goverdus Henricus
Geboren: 18-06-1882
Te: Buitenzorg (Nederklands-Indë)
Overleden: 02-07-1965
Te: Bilthoven
Pseudoniem(en): G.H. 's-Gravesande was het pseudoniem van G.H. Pannekoek Jr. (hij publiceerde tot 1928 onder zijn eigen naam). Hij gebruikte ook het pseudoniem H.v.H. (voor ' Enkele Verzen').

Doodsverlangen

Dood, leg nu uw kille handen
op mijn koortsig aangezicht,
waarin wild mijn oogen branden
naar uw kalme oogenlicht.

Koel mijn hoofd, dat moe van peinzen
klam en angstig nederligt ...
'k zie een spookgestalte grijnzen,
die nu nadert, dan weêr zwicht.

Red me met uw groote liefde,
'k Wacht u, waar 'k u eens ontvlood ...
Hoe ik u daarmeê ook griefde
'k smeek nu: kus me, kus me, Dood!
(G.H. Pannekoek, Verzen, blz. 46)

Voor tweedehands boeken Ook van G.H. 's-Gravesande
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Brieven

Overige non-fictie

Vertalingen/bewerkingen

 

 

 

G.H. 's-Gravesande schreef een inleiding voor

G.H. 's-Gravesande schreef een biografie en/of bibliografie voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over G.H. 's-Gravesande

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen

 

De Jan Campert Stichting riep in 1978 de G.H. 's Gravesande-prijs in het leven voor bijzondere literaire verdiensten. Het ws een voortzetting van de 'Bijzondere Prijs'. De eerste prijswinnaar was A.L. Sötemann voor zijn arbeid op het terrein van de letterkunde, in het bijzonder de uitgaven met betrekking tot J.H. Leopold en J.C. Bloem. Sinds 1990 wordt de prijs driejaarlijks toegekend. Het prijzengeld is 4.500 euro.

Opmerkingen

Anderen over G.H. 's-Gravesande

Mijn favoriete citaat

Het teêre blauw van eerste lente-luchten
welft boven 't ijl, doorzichtig loof der boomen.
De zonnestralen spinnen blonde droomen
om fijne blaâdjes, die geen koû meer duchten.
(G.H. Pannekoek, Lente (fragment), Verzen, blz. 11)

Bronnen o.a.