Klik hier om te printen

Gia Kes

Profiel

Achternaam: Kes
Roepnaam: Gia
Geboren: 1908

Pseudoniem(en): voor zover mij bekend heeft Gia Kes niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Voor tweedehands boeken Ook van Gia Kes
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Voor kinderen:

Proza

Voor kinderen:

Bloemlezingen

'Gebloemleesd'

Poëzie:

Literaire prijzen

Opmerkingen:

 

De kruidenierster

In 't oude blok met blinkende gewichten,
de stille glorie van de blanke schaal,
heeft 's avonds, in de aarzelend-verlichte
winkel, de zon haar kleinste filiaal.

Onder de toonbank houdt de la verborgen
een dorpshistorie, die geen derde ziet:
de trots, de deugd, de neergang, en de zorgen,
in briefjes-van-de-week, betaald, of niet.

De winkelierster kan geen naam vergeten
van de eigen mensen, of van wie, bedaard,
met ogen, die van wind en verte weten,
varankerd liggen, tot hun schuit weer vaart.

En als ze, met haar stil-gewende handen,
de waar verpakt en weegt voor elke klant,
hoort ze van groter vreugd en dieper schande,
dan dominee, of burgerlijke stand.

Gia Kes

Bronnen o.a.