Klik hier om te printen

R.R. van der Leest

Profiel

Achternaam: van der Leest
Initialen: R.R.
Voornamen: Reinder Rienk
Geboren: 29-06-1933
Te: Drachten

Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft R.R. van der Leest niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Voor tweedehands boeken Ook van R.R. van der Leest
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Practicum

Proza

Morfeus yn de ûnderwrâld

Komme dy kepers? / Boef fan Rys

Voor kinderen:

Stripverhalen:

Vertalingen:

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Literaire prijzen

Opmerkingen:

Handtekening R.R. van der Leest
handtekening R.R. van der Leest

Anderen over R.R. van der Leest:

Mijn favoriete citaat

Hwat is it dat de dichters ta it dichtsjen,
Skriuwers ta it skriuwen, skôgers ta it skôgjen ropt?
In fol gemoed, in frouljusboarst, in nearzich libben,
in Oidipoeskompleks, eangst foar de ein, of God?
(R.R. van der Leest ,Djipsinnich fers/epiloog (fragm.), P racticum, blz. 35)

Links:

Bronnen o.a.