Klik hier om te printen

Vincent Mahieu / Tjalie Robinson

Profiel

Achternaam: Mahieu / Robinson
Roepnaam: Vincent / Tjalie
Geboren: 10-01-1911
Te: Nijmegen
Overleden: 22-04-1974
Te: Den Haag
Pseudoniem(en): Vincent Mahieu en Tjalie Robinson waren pseudoniemen van Jan Johannes Theodorus Boon. Hij gebruikte ook de pseudoniemen Andronikos Favre en Erik van Roofsand.

Voor tweedehands boeken Ook van Vincent Mahieu / Tjalie Robinson
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

 • Onder het pseudoniem Vincent Mahieu schreef hij ook enkele gedichten.

Proza

 Piekerans van een straatslijper  Tjies  Ik en Bentiet  Taaie en Neut

 • Piekerans van een straatslijper (schetsen) (2 delen) (1952-1954)
 • Tjies (verhalen) (1958)
 • Tjoek (verhalen) (1961)
 • Piekerans bij een voorplaat (1974)
 • Ik en Bentiet (verhalen) (1976)
 • Piekeren in Nederland (1983)
 • Schuilen voor de regen (1989)
 • Schat, schot, schat (1990)
 • Didi in Holland (1992)
 • Verzameld werk (van Vincent Mahieu) (1992)
 • Taaie & Neut (1994)
 • Een land met gesloten deuren (bibliofiel, 225 ex.) (2011)
 • Kind van Batavia. Verhalen van een straatslijper (2011)

Kind van Batavia

Brieven

 • 'De Revisor' publiceerde in 2000: 'Tjalie Robinson, Brieven aan Maria Dermoût'.
 • Schrijven met je vuisten. Brieven van Tjalie Robinson (bezorgd door Wim Willems) (2009)

Overige non-fictie

 • Indonesië nu (met anderen) (AO no. 1826, 1980)

Vertalingen/bewerkingen

Vertaald
 • Cuk (Indonesische vertaling van 'Tjoek' vertaald door H.B. Jassin) (1976)
 • Cis (Indonesische vertaling van 'Tjies' vertaald door H.B. Jassin) (1976)
 • Werk van Mahieu in 'Memory and agony: Dutch stories from Indonesia (collected and introduced by Rob Nieuwenhuys, translated by Adrienne Dixon) (1979)
 • Tschuk (Duitse vertaling van 'Tjoek' door Waltraud Hüsmert) (1993)
 • Enkele verhalen in "The Hunt for the Heart; Selected Tales from the Dutch East Indies', vertaald door Margaret M. Alibasah (1995)
 • 1 citaat in 'De taal der liefde: literair woordenboek van seks en erotiek' van Ton den Boon (2017)

Tjalie Robinson schreef een voorwoord voor

 • Lex Denninghoff Stelling, Langs tijgerpaden (1966)

Bloemlezingen

je lah je kripoet

Tonen

Tijdschriften

 • Jan Boon was redacteur van 'Oriëntatie' en 'Wapenbroeders' en sportredacteur van het 'Bataviaasch Nieuwsblad'.
 • Zijn wekelijkse rubriek in het dagblad 'De Nieuwsgier': 'Piekerans van een straatslijper' ondertekende hij met Tjalie Robinson.
 • Onder het pseusoniem Tjalie Robinson schreef hij ook columns voor 'Het Parool'.
 • Jan Boon was stichter en hoofdredacteur van 'Tong-Tong', dat eerst 'onze Brug' heette. Ook hierin ondertekende hij artikelen met Tjalie Robinson.

Over Vincent Mahieu / Tjalie Robinson

 • Een hoofdstuk over Tjalie Robinson/Vincent Mahieu in de 'Oost-Indische Spiegel' van Rob Nieuwenhuys (1972)
 • Frits Abrahams, 'Leven met Tjalie: Lilian Ducelle, schrijversweduwe, over Jan Boon, alias Vincent Mahieu, alias Tjalie Robinson' (bibliofiel, 35 ex.) (1992)
 • Bert Paasman e.a. (redactie), 'Tjalie Robinson, de stem van Indisch Nederland' (1994)
 • Leo Vroman, 'Eindelijk weer eens praten. Een gesprek met Tjalie Robinson' (bibliofiel, 75 ex.) (1994)
 • Boudie Rijkschroeff en Vivian Boon, 'Tjalie Robinson, journalist, schrijver ... en al die dingen meer' (1999)
 • 1 hoofdstuk: 'Vincent Mahieu - Tjoek' door Cor de Jong en Frans-Willem Korsten in 'Lexicon van Literaire Werken' (februari 2005)
 • Wim Willems, 'Tjalie Robinson: Biografie van een Indo-schrijver' (2008)

Tjalie Robinson

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Stemmen van schrijvers

 • In de serie 'Stemmen van schrijvers' verscheen bij Querido een 45-toerenplaat, waarop Vincent Mahieu uit eigen werk voorlas. Aan de andere kant stond Maria Dermoût.
 • 1 verhaal: 'De Tabrakan van T. Robinson, voorgelezen door Wies van Maarseveen op 'Gado gado' (lp) (1968)
 • 'Tjoek' verscheen in 1973 als Bulkboek 19.
 • 'Het Parool' nam 'Verzameld werk' op in een (internationale) lijst van De honderd mooiste boeken van de eeuw.
 • 'Vrij Nederland' vroeg auteurs om hun top-10 voor 'De leeslijst'. De lijsten stonden in het nummer van 12-09-1987. 'Tjoek' stond op het lijstje van Ed Leeflang op nr. 3.
 • Het Letterkundig Museum opent op 24 mei 2011 een tentoonstelling over Tjalie Robinson, journalist, schrijver en Indische voorman in het kader van het herdenkingsjaar '100 jaar Tjalie Robinson'.

Literaire prijzen

 • Prozaprijs van de gemeente Amsterdam 1959 voor 'Tjies'.


Wim Willems, 'Tjalie Robinson: Biografie' (2008) werd genomineerd voor de Grote Geschiedenis Prijs 2009 en won in 2010 de Littéraire Witte Prijs.

Opmerkingen

 • Vincent Mahieu was een kind van Indo-Europese ouders (zijn vader was een Engelsman, zijn moeder een Javaanse) en groeide op in Nederlands-Indië, waar zijn familie naar terug ging toen hij drie maanden was.
 • Hij was onderwijzer, journalist en schrijver. Hij zwierf door heel Indonesië, maar vooral Djakarta kende hij goed.
 • Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij in diverse Jappenkampen. In één van de kampen ging hij veel om met Leo Vroman.
 • Na de Tweede Wereldoorlog was hij administrateur bij Bruynzeel (op Borneo) en later in Djakarta redacteur van 'De Nieuwsgier'.
 • Terug in Nederland in 1955 werd hij hoofdredacteur van 'Tong-Tong', dat vooral gericht was op uit Indonesië teruggekeerde mensen.
 • Hij woonde eerst in Amsterdam en vanaf 1959 in Den Haag.
 • In zijn verhalen staat het leven in Indonesië en dan vooral de jacht centraal. 'Tjies' (de titel van zijn eerste verhalenbundel) is de Indische naam voor een 22-kaliber geweer, waar iedere Indische jongen mee gejaagd heeft.
 • Hij beschreef het leven in Indonesië vanuit het gezichtspunt van de Indo-Europeaan.
 • Op vrijdag 6 maart 1992 werd aan de gevel van het geboortehuis van Tjalie Robinson, Dominicanenstraat 117 te Nijmegen, een gedenksteen onthuld (Tjalie Robinson 1911-1974). In Nijmegen is er een Tjalie Robinsonstraat. In Den Haag is er het Tjalie Robinsonsduin.

 • Gedenksteen Tjalie Robinson
 • Het 'Verzameld werk' van Vincent Mahieu werd samengesteld en ingeleid door Rob Nieuwenhuys.

Anderen over Vincent Mahieu / Tjalie Robinson

 • Uiterst fris, onverwacht, potent, levendig en gepassioneerd ook is de bundel vertellingen van Vincent Mahieu "Tjies", genoemd naar het eerste vuurwapen dat een pur sang Indische jongen in handen kreeg bij zijn intrede in de maatschappij als "hoger burger". Want deze verteller, die ons de echt Indische wereld binnenvoert waar een pur sang Europeaan zo geen weet van heeft, meent terecht, dat de Tjies de ontwakende mens leert wat leven in werkelijkheid is. (C.J. Kelk, De Groene Amsterdammer, 29-11-1958)
 • De verhalen uit Tjies zijn eigenlijk alle verdrietige verhalen over onmachtige, zielige, kleine mensjes of over kleine en grote Indische drama's. (R. Nieuwenhuijs, Bij het scheiden van de markt, blz. 111)
 • Tjalie Robinson is met de grote uittocht van Nederlanders uit Indonesië al dan niet vrijwillig naar Nederland overgebracht. Hier leeft hij met enkele onderbrekingen al jaren. Maar ook hier in Nederland wenst hij niet af te zien van zijn recht op een eigen aard en een eigen cultuur. Dit heeft hem in een permanent conflict gebracht met de westerse cultuurvormen die hij overigens vereenvoudigd ziet, als het omgekeerde beeld van dat 'andere leven', het leven dat hij telkens in al wat hij schrijft tracht op te roepen en te verduidelijken. (Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel, blz. 515/516)
 • Tjalie was als alle schrijvers een groot egotist, maar als alle grote schrijvers was hij nog nieuwsgieriger naar anderen dan naar zichzelf. (Willem Otterspeer, Volkskrant, 02-07-2011)

Mijn favoriete citaat

In die tijd wist je niet waar je meer van hield,
van je meisje of van je motorfiets.
Mijn meisje hield niet van motorfietsen.
(Vincent Mahieu, bulk-boek 19, blz. 5)

Bronnen o.a.

 • Rob Nieuwenhuys, Bij het scheiden van de markt (1960)
 • Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel (1972)
 • Lexicon van de modene Nederlandse literatuur (1978)
 • Querido's letterkundige reisgids (1983)
 • Spectrum Nederlandstalige auteurs (1985)
 • Nederlandse literaire prijzen 1880-1985 (1986)
 • Winkler Prins lexicon van de Nederlandse letterkunde (1986)
 • Prisma van de pseudoniemen (1992)
 • Oosthoek lexicon Nederlandse & Vlaamse literatuur (1996)
 • Website van de Koninklijke Bibliotheek (februari 2020)

 

eXTReMe Tracker