Klik hier om te printen

Cees Nooteboom

Profiel

Achternaam: Nooteboom
Roepnaam: Cees
Voornaam: Cornelis Johannes Jacobus Maria
Geboren: 31-07-1933
Te: Den Haag
Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Cees Nooteboom niet onder pseudoniem geschreven.

De vraag is niet waar de tijd blijft,
maar waar datgene gebleven is wat in die tijd ooit echt gebeurd is.

(Cees Nooteboom, Ik had wel duizend levens en ik nam er maar één!, blz. 11)

Voor tweedehands boeken Ook van Cees Nooteboom
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Proza

Philip en de anderen Philip en de anderen
's Nachts komen de vossen

Dagboeken

Brieven

Toneel

Overige non-fictie

Het raadsel van het licht

Vertalingen/bewerkingen


Vertaald

Cees Nooteboom is momenteel Nederlands meest vertaalde schrijver, met recente vertalingen in bijv. Spanje, Duitsland, Korea en Estland. Verhalen en boeken komen in verschillende landen in verschillende samenstellingen uit. Ook verschijnt er in het buitenland werk dat nooit in Nederland is verschenen.

Roads to Santiago

Cees Nooteboom schreef een voorwoord/nawoord voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Cees Nooteboom

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen


Cees Nooteboom was lid van de jury voor volgende prijzen:

Opmerkingen

handschrift Cees Nooteboom

handschrift Cees Nooteboom (uit 'Tweeërlei geschrift')

Anderen over Cees Nooteboom

Mijn favoriete citaat

Hij beschouwde het leven als een wat vreemde club
waar hij bij toeval lid van geworden was
en waaruit men zonder opgaaf van redenen weer geroyeerd kon worden.
Hij had besloten die club te verlaten
als de vergadering erg vervelend zou worden.
(Cees Nooteboom, Rituelen, blz. 13)

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker