Klik hier om te printen

R.J. Peskens

Profiel

Achternaam: Peskens
Initialen: R.J.
Geboren: 15-08-1909
Te: Vlissingen
Overleden: 18-12-1987
Te: Baambrugge
Pseudoniem(en): R.J. Peskens was het pseudoniem van de uitgever G.A. (Gerardus Adrianus) van Oorschot.

Hij gebruikte het pseudoniem R.J. Peskens voor het eerst in 'Tirade' in 1958. Met zijn pseudoniem 'Peskens' verwees Geert van Oorschot naar de anarchist Peskens. De voorletter 'R' is gekozen voor Richard Minne, de voorletter 'J' voor Jan van Nijlen. Met deze schrijvers was Van Oorschot bevriend.

Geert van Oorschot gebruikte ook de pseudoniemen Karel Blomkwist, Mozes Cohen en Kees Milot.

In januari 1979 publiceerde hij acht gedichten in 'Tirade' onder het pseudoniem Gerrit Smallegange met bovendien een foto van Smallegange op de voorkant. Nico Scheepmaker sprak naar aanleiding hiervan van een nieuwe J.C. Bloem.

Voor tweedehands boeken Ook van R.J. Peskens
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Turfgravers

Poëzie

Er was een tijd dat ik mij dichter vond,
om welke reden wou ik dat toch wezen?
want elke regel die in mij ontstond
kon men veel mooier bij een ander lezen.

(Gerrit Smallegange = R. J. Peskens,
Tirade 242, januari 1979, blz. 9)

Proza

Dagboeken

Brieven

Geert van Oorschot schreef bij benadering 15.000 brieven. Het overgrote deel daarvan ontstond tussen 1945 - jaar van oprichting van zijn uitgeverij - en 1987, het jaar van zijn dood. Correspondentie van een dergelijke omvang is een zeldzaamheid in het twintigste-eeuwse Nederland. Het beheer over zijn epistolaire nalatenschap droeg hij op aan een stichting en het uitgaverecht behield hij voor aan zijn opvolgers. Deze zijn voornemens op termijn een keuze uit zijn correspondentie te doen verschijnen. (Geert van Oorschot, Brieven van een uitgever, voorwoord, blz. 5)

Briefwisseling

Toneel

Vertalingen

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

 

 

In vele 'Tirades' maande Geert van Oorschot de abonnees tot betaling van hun abonnementsgeld aan. Na zijn overlijden begon Tirade 314 met het hienaast staande briefje. De redactie had erboven gezet: Geert van Oorschot stelde het op prijs dat de volgende mededeling opgenomen zou worden:

Ondergetekende is nu gestorven en gecremeerd. Ik vraag de zeer vele wanbetalers eindelijk het fatsoen op te brengen om hun achterstallige schulden (soms van meerdere jaren) eindelijk te betalen. En ik vraag iedere abonnee die op Tirade gesteld is eèn abonnee te winnen, want Tirade komt er enkele honderden te kort om te kunnen blijven voortbestaan. Minzaam aanbevelende Dr. G.A. van Oorschot

Over R.J. Peskens

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen

De prijzen die Van Oorschot kreeg waren meestal niet voor zijn literaire werk, maar voor zijn activiteiten als uitgever.

Opmerkingen

Anderen over R.J. Peskens

Mijn favoriete citaat

Ja, kijk es, ik heb nog nooit een bestseller uitgegeven.
En nou wil ik de ene keer dat ik een bestseller uitgeef,
die niet door een andere uitgever in de handel laten brengen.
(G.A. van Oorschot, over 'Twee vorstinnen en een vorst',
geciteerd in 'Het literair eeuwboek. Honderd jaar het boek van het jaar')

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker