Klik hier om te printen

Fedde Schurer

Profiel

Achternaam: Schurer
Voornaam: Fedde
Geboren: 25-07-1898
Te: Drachten
Overleden: 19-03-1968
Te: Heerenveen

Pseudoniem(en): Fedde Schurer gebruikte de pseudoniemen S. Gerlofs, Sjolle Kreamer, Arend van der Meer, I. de Merw Manáos, Pier Protter en Frank Wagenaar.

Der is dit witten det ús driuwt:
wy gean foarby en Fryslân bliuwt

(Fedde Schurer)

Voor tweedehands boeken Ook van Fedde Schurer
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Proza

Brieven

Toneel:

Hoorspelen

Overig non fictie:

Vertalingen/bewerkingen:


Vertaald:

25 Frysje dichters

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Fedde Schurer

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen


Fedde Schurer was lid van de jury voor: Friesland kent sinds 1984 een Fedde Schurer-prijs voor debutanten.
De gemeente Lemsterland noemde haar culturele prijs naar Fedde Schurer. De eerste werd in 1998 uitgereikt aan de cineast Pieter Verhoeff.

Werk van Fedde Schurer geciteerd in een overlijdensbericht

rouwadvertentie met tekst Fedde Schurer

Volkskrant, 28-06-1996

Opmerkingen:

Anderen over Fedde Schurer:

Mijn favoriete citaat

Dit is grut leed, 't makket ús libben drôf;
Wy gean troch tûzen tekens, nea ferstien,
Mei fiere aan, dat hja in wêzen ha.

Want dit doet pijn, het maakt ons leven dof.
Men gaat langs duizend tekens, en vermoedt
dat zij niet schijnbaar zijn, maar wezenlijk.
(Fedde Schurer, Utflecht (fragm.),
vertaling Hein de Bruin, Het land der letteren, blz. 437 en 149)

Uit mijn weblog, 09-08-2008:

We hebben onze eigen fietsen meegenomen. Aan het eind van de middag fietsten we naar Lemmer. We dronken Guiness/Icetea aan de sluis en keken naar de (protserige) boten die voorbijkwamen. We wandelden door Lemmer naar het Fedde Schurerplein (´s Middags toen we even boodschappen deden, zag ik op m´n Tomtom de naam van dat plein verschijnen). Op het plein staat een kunstwerk dat geïnspireerd is op een regel van Fedde Schurer. Die regel staat ook op een steen, die in het midden van het kunstwerk ligt (ik moest op de stenen klauteren om hem te kunnen fotograferen): 'De grins fan greide en wetter'. R. Groenhof zal ongetwijfeld de naam van de kunstenaar zijn. Het staat er sinds 2002.

     

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker