Klik hier om te printen

Jan Siebelink

Profiel

Achternaam: Siebelink
Roepnaam: Jan
Voornamen: Jan Geurt
Geboren: 13-02-1938
Te: Velp
Jan Siebelink
foto: Rettie Lindeman


Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Jan Siebelink niet onder pseudoniem gepubliceerd.

Voor tweedehands boeken Ook van Jan Siebelink
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Proza

De herfst zal schitterend zijn Daar gaat de zon nooit onder
Knielen o peen bed violen Margje

Brieven

Overige non-fictie

De reptielse geest

Vertalingen/bewerkingen

Tegen de keer


De bièvre

Vertaald

Nel giardino del padre

Jan Siebelink schreef een inleiding/nawoord voor:

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Jan Siebelink

Het wonder dat mij is geschied

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Literaire prijzen

Opmerkingen

Handtekening Jan Siebelink

Anderen overJan Siebelink

Ik moest aan mijn moeder denken. Als jong meisje had ze in het vermaarde hotel De Engel in De Steeg gewerkt. Ze had contact gehouden met de eigenaars en wanneer ze hun een bezoek bracht, nam ze mij mee. Dat was in de jaren vijftig. Dat hotel had allure. Een hotel met een geschiedenis. Moeder liet niet na dat op te merken. Mengelberg musiceerde er voor de table d'hôte, Pisuisse trad er in 1907 op voor de officierentafel. Jacob van Lennep schreef daar zijn Klaasje Zevenster. Couperus, en later, Wim Kan en Carmiggelt keken vanaf het terras over de meanderende IJssel. Ik herinnerde mij alleen de kwijnende sfeer van de brede serres, aan de straatzijde. Daar zaten douairières, oud, puissant rijk, versteend op hun ademhaling na, in absolute stilte. Ik, buiten, verbeeldde me geluid: de warmte die het riet van de stoelen deed kraken, een glas dat tinkelde. Ze staarden voor zich uit, hun handen verdwaald in de dichte vacht van roze schoothondjes. (Jan Siebelink, Mijn leven met Tikker, blz. 18/19)

Links

Bronnen o.a.