Klik hier om te printen

Hélène Swarth

Profiel

Achternaam: Lapidoth-Swarth
Roepnaam: Hélène
Voornamen: Stéphanie Hélène
Geboren: 25-10-1859
Te: Amsterdam
Overleden: 20-06-1941
Te: Velp
Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft Hélène Swarth niet onder pseudoniem gepubliceerd. Ze gebruikte wel een enkele keer de naam Lapidoth-Swarth.


Indien gij weet wat leven is en lijden,
en welk een zee van weedom in een traan ligt,
laat mij die holle weg in 't woud vermijden,
verg niet, dat ik mijn schreden naar die laan richt!

(Hélène Swarth, De weg in 't woud, fragment)

Voor tweedehands boeken Ook van Hélène Swarth
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Najaarsstemmen Blanke duiven
Octoberloover

Proza

Brieven

Toneel

Vertalingen/bewerkingen

Vertaald

Hélène Swarth schreef een inleiding/inleidend gedicht voor

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Hélène Swarth

Jeroen Brouwers, 'Hélène Swarth. Haar huwelijk met Frits Lapidoth. 1894-1910' (1985)

Partituren

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Opmerkingen

Handschrift Helene Swarth

Handschrift Hélène Swarth

Anderen over Hélène Swarth

Mijn favoriete citaat

Met zachter gloren glijdt de middaggloed
Door 't sappig groen der zongedrenkte blaadren
En kust de golfjes van de snelle beek
Die, koel en klaar, langs 't lommerlaantje wegvliet.

(Hélène Swarth, De beek (fragm.), Aangename uren II, blz. 28)

Bronnen o.a.