Klik hier om te printen

J. Tersteeg

Profiel

Achternaam: Tersteeg
Initiaal: J.
Voornaan: Johan
Geboren: 25-03-1873
Te: 's-Gravenhage
Overleden: 08-06-1953
Te:'s-Gravenhage

Pseudoniem(en): J. Tersteeg gebruikte de pseudoniemen J., Soldenier, Jafir, A. Bertrand, J. Eilkema de Roo, J.T. van Leiden, Frank Farrington, Th. H. van de Velde, Simon van der Tocht, Evert de Bloch, Eva H. Post, Hans Hollander, H.E. Gézay-van Vloten, Frouke, Spectator, Suermondt, Boekenier, Adolphe, J.T..

Voor tweedehands boeken Ook van J. Tersteeg
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie


Voor kinderen

Proza

Rapsodie
De rijke jongeling

Voor kinderen:

Overig non-fictie

De uitgeveren zijn bedrijf
Lutetia en de vreemdeling

Vertalingen/bewerkingen

De grote kloof

Vertaald:

Tijdschriften

Over J. Tersteeg

Diversen

Opmerkingen

Anderen over J. Tersteeg

Mijn favoriete citaat

Ook aan den boekverkooper worden hooge eischen gesteld, welke zich in dezen tijd van steeds, volgens menig een onrustbarend toenemende uitgeversbedrijvigheid klemmender dan ooit doen gevoelen. Hij moet niet alleen iemand met algemeenen commercieelen aanleg zijn, maar bovendien de beschaving en de ontwikkeling bezitten, welke door den aard van het artikel, dat hij verkoopt, zeer in het bizonder worden verlangd. Al zal het hem onmogelijk zijn van alle boeken, waarnaar men hem vraagt, een grondige kennis te verkrijgen, hij moet toch in groote trekken met de literatuur van vele landen, in de eerste plaats met de nederlandsche, zoodanig vertrouwd zijn, dat hij als voorlichter van zijn bezoekers kan optreden.
(J. Tersteeg, De uitgever en zijn bedrijf, blz. 18/19)

Links

Bronnen o.a.