Klik hier om te printen

P.J. Troelstra

Profiel

Achternaam: Troelstra
Voornamen: Pieter Jelles
Geboren: 20-04-1860
Te: Leeuwarden
Overleden: 12-05-1930
Te: Den Haag
Pseudoniem(en): Zijn meeste literair werk schreef Troelstra onder het pseudoniem Pieter Jelles. Onder het pseudoniem Alde Foekje van Heech trad Troelstra op als waarzegster op dorpsfeesten en schreef hij schotschriften en gedichten.

In memoriam P.J. Troelstra
Wij, die't geluk nooit hadden u te horen,
voor wie gij nimmer in uw hoge kracht verscheen,
wij voelen 't, of w'iets van onszelf verloren:
Troelstra ging heen...
(Garmt Stuiveling, In memoriam P.J. Troelstra (fragm.), Elementen, blz. 68)

Voor tweedehands boeken Ook van P.J. Troelstra
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Proza

Brieven

Toneel

Overige non-fictie

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Troelstra

Troelstra

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Opmerkingen


TerOele beteekent: aan de Welle. In dit vergeten hoekje, verbonden met de Sloter- en Heegermeren, de Langweerder Wielen en het verdere Friesche Waterland, leefde en werkte in de rust zijner groene weiden een boerengeslacht, dat tegen het begin der negentiende eeuw naar elders trok om zijn brood te vinden. (Troelstra, Wording, blz. 9)

Anderen over P.J. Troelstra

Uit mijn weblog van 24 augustus 2007

Stiens

In Stiens nu eens geen graf, maar een monument voor Troelstra. Niet als politicus, maar als Fries schrijver en dichter (want dat was hij óók!). Het monument staat sinds 1933 op de hoek Langebuorren-It Achtebosk en is ontworpen door Tjipke Visser. De straat waar hij gewoond heeft in Stiens heet nu Pieter Jellessingel (hij woonde op nr. 5). Pieter Jelles zal wel nooit vermoed hebben dat er ook nog een snackbar (Eatcorner) naar hem vernoemd zou worden!

Troelstramonument Troelstramonument
Troelstramonument Troelstra
eatcorner Pitter Jelles Troelstrasingel

Mijn favoriete citaat

'Ik krijg nu last van uw proletarisch sentiment,
maar dat sentiment dat bewonder ik.'
(Troelstra in 1913 tegen congres, geciteerd in Willem Drees,
Wethouder van Nederland, blz. 31, John Jansen v. Galen en Herman Vuijsje)

 

Troelstra's uitvaart

Daar klaagden geen klokken, daar roerden geen trommen;
Daar trilden geen horens, daar bad geen stem.
Geen litany steeg uit de eind'looze drommen;
Maar de luchten waren vervuld van hem.

Zijn geest kwam groot in den stoet verschijnen
En monsterde hem als een meester doet;
En hij groette de grijze paladijnen
En wuifde in de vanen: "ons werk was goed!"

Hoevelen hebben hem lief beleden,
Uit stad en dorp, uit gehucht en veld?
Hoevelen zijn langs zijn baar geschreden?
Wij hebben de hoofden niet geteld….

Zij kwamen en gingen, kwamen en gingen:
Een breede rivier uit der arbeid zee.
En in hun golven de klachten vergingen;
Hun gang was de grootheid van lichtend wee.

De lentehemel was bleek en teeder
Geweven van zacht en getemperd licht;
Het was of de wereld zich edel kleedde
Met glans van juweel dat in donker ligt.

Daar klaagden geen klokken, geen bekkens bewogen;
Maar Lente zelve trad naderbij
En boog al de boomen tot lauwerbogen
En stelde haar bloemen in hulderij.

Rust zacht, groot hart, in den donk'ren tempel!
Wij weten uw wachtwoord, van eenvoud klaar:
Wij schrijden stil langs uw doodendrempel
De wereld in en veroov'ren haar.

(Margot Vos, De windharp, blz. 25/26)

 

Bronnen o.a.

eXTReMe Tracker