Voor tweedehands boeken

Ook van deze schrijvers

Raban Internet Antiquariaat

Klik hier !

Uilen

Uilskuiken was een woord dat extreme domheid aanduidde,
maar tegelijktijd gold de uil als het symbool van de wijsheid.
Belachelijk was zoiets.
(L.H. Wiener, Nestor, blz. 6)

Als uilen niet jaagden waren het goeiige lobbesen.
Ze hielden van dutjes en rust.
Uilen waren eigenlijk poezen met vleugels.
(L.H. Wiener, Nestor, blz. 7)

De uil, zou ik zeggen, is een kunst-
werk. Bij uilen geloof je het minst in
toeval, het meest in een bedoeling. Op
uilen heeft iemand ontzettend zijn best
gedaan.
(Koos van Zomeren, Winter, blz. 113)

Uitbundigheid

Alle uitbundigheid geeft blijk van een minder verzorgde opvoeding.
(Willem Elsschot, Zwijgen kan niet verbeterd worden, blz. 78)

Uitkijken

De trap van
De uitkijktoren
Heeft meer dan
Honderd treden

Ik hoef niet
Uit te kijken

Ik bekijk het
Hier beneden
(Bas Rompa, Uitkijken, Binnenste buiten, blz. 5)

Uitleggen

Ursula iets uitleggen leek op het tot een toren opstapelen van speelgoedblokjes:
hoe hoger je kwam hoe groter de kans dat het stapeltje ging wankelen en omviel.
En dan kon je weer opnieuw beginnen.
(Hans Vervoort, Het bedrijf: Opwinding, blz. 107)

Uitstel

Uitstel is weliswaar geen genade,
het voelt soms wel zo.
(Joost Heyink, Proefverlof, blz. 169)

Uitsterven

Uitsterven is een wel erg hevige manier van sterven.
(Koos van Zomeren, Een jaar in scherven, 17 september, blz. 239)

 

Frits vertelde dat hij een lezing hield over dit onderwerp en dat iemand zei:
is het niet frappant dat die uitstervende planten zo spontaan de weg naar het kerkhof weten te vinden?
(Koos van Zomeren, De bewoonde wereld, blz. 204, Op het kerkhof, Uit: Wat wil de koe)

 

Deze vogel behoort tot een soort die al voor haar ontstaan is uitgestorven.
Zo vlug gaat dat tegenwoordig.
Schitterend dier trouwens.
(Koos van Zomeren, Hooiberg, blz. 135)

Uitzetten

In de Volkskrant van 14 september stond een bericht over het uitzetten van zeearenden.
Blijkbaar betekent 'uitzetten' bij zeearenden dat ze er in mogen
en bij asielzoekers dat ze er uit moeten.
(G. Wiegerink, ingezonden brief in De Volkskrant, 21-09-1996)

Uitzicht

'Ik houd erg van mooi uitzicht buiten,' zei Willem, 'maar ik moet er wel iets bij te drinken hebben.'
(A.W. Timmerman over Willem Kloos, in: Jeroen Brouwers, Zachtjes knetteren de letteren, blz. 13)

Uitzonderingen

Er is - ik beken het - geen regel zonder uitzondering,
doch de uitzonderingen op deze regel zijn waarlijk zeer gering.
(Gerrit Paape, in Brief aan een vriendin,
in De wereld heeft twee aangezichten, blz. 54)

 

Uitzonderingen bevestigen de regel…
of zijn de voorboden van een nieuwe regel.
(Dr. Marc Galle, Voor wie haar soms geweld aandoet, deel 2, blz. 90)

Uniformen

Het kostschoolmeisje in die trein droeg een grijs uniform,
het korset waarin de school haar lichaam had opgesloten,
en ik vroeg me af of het Engelse onderwijs soms een voorkeur voor grijs had
omdat die kleur met de hersens werd geassocieerd.
(Benno Barnard, Ik herinner mij, blz. 8)

 

Ik ben bang voor uniformen,
maar als ik weet wie erin zit,
valt het vaak mee.
(A.L. Snijders, Heimelijke vreugde 1, blz. 14)

Universiteiten

Watzek-Trummer begrijpt natuurlijk niets van universiteiten.
Hij beweert altijd dat ze daar te veel gelezen moeten hebben
voordat ze ergens belang in stellen,
wat hun later belet om belangstelling te krijgen voor wat ze lezen.
(John Irving, De beren los, blz. 301)

 

Je zou zeggen dat door een universitaire opleiding een verfijning van het denkraam optreedt,
maar het lijkt wel of naarmate de opleiding hoger is,
de denkwijze rigide wordt
en de angst iets verkeerds te zeggen
of een cliché te debiteren, toeneemt.
(Nicolien Mizee, De porseleinkast, blz. 98)

Urineleiders

Ik heb altijd gedacht dat dat een beroep was, urineleider.
Een preutse benaming voor een mannelijke wc-madam.
Maar het blijkt minder autoritair.
Het ziet er zelfs democratisch uit, iets dat de doorstroming garandeert.
(Herman de Coninck, De flaptekstkezer, blz. 131)


 

Terug naar de eerste pagina /homepage
Citaten zoeken op trefwoord
Overzicht van trefwoorden
Citaten zoeken op auteur
Overzicht van auteurs
Overzicht van bibliografieën
Andere interessante internet-bladzijden


Vanaf 17-10-1998


©2024 Mats Beek, Veenendaal

Schrijf Webmaster