Klik hier om te printen

Hans van de Waarsenburg

Profiel

Achternaam: van de Waarsenburg
Roepnaam: Hans
Voornamen: Johannes Paul Richard Theodorus
Geboren: 21-07-1943
Te: Helmond
Pseudoniem(en): In 'Proefpagina' publiceerde Hans van de Waarsenburg onder pseudoniem. Hij gebruikte de pseudoniemen Hans Brac en Hans Weve.

Voor tweedehands boeken Ook van Hans van de Waarsenburg
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Proza


Voor kinderen:

Het ovenmenneke

Dagboeken

Hoorspelen

Overig non fictie

Vertalingen/bewerkingen


Vertaald:

So treibt die Insel

Hans van Waarsenburg schreef een nawoord voor

 • Bertus Aafjes, Een voetreis naar Rome (1997)
 • Bloemlezingen

  Tonen

  Tijdschriften

  • Hans van de Waarsenburg was redactiesecretaris van het jongerentijdschrift 'Manifest'.
  • Hans van de Waarsenburg was van 1966 tot 1977 redacteur van 'Kentering'.
  • Hans van de Waarsenburg schreef recensies voor 'De Nieuwe Linie' en voor 'De Limburger'.
  • Hans van de Waarsenburg publiceerde in 'Maatstaf', 'Contour/Kontoer', 'Tirade', 'Raam', 'De Gids', 'De Vlaamse gids', 'Nieuw Vlaams Tijdschrift', 'Bzzlletin' en 'Wending'.
  • In 'Proefpagina' publiceerde Hans van de Waarsenburg onder pseudoniem.

  Over Hans van de Waarsenburg

  • Daan Cartens, 'Waar we ooit waren, al die dagen' (Tekst uitgesproken op 3 november 2014 bij de 7e uitreiking van de Hans Berghuisstok voor Poëzie aan Hans van de Waarsenburg) (bibliofiel, 75 ex.) (2015)

  Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

  • 'Even afrekenen, Don Diego', voorgelezen door Jolanda Romeijn (2 geluidscassettes) (1993)
  • 'Luchtalarm', voorgelezen door Onno van Dijk (2 geluidscassettes) (1993)
  • 'Luchtalarm', verteld door Annemarie Henselmans (1 geluidscassette) (1993)
  • Hans Berghuis e.a., 'Dichter bij de duvel: Hans van de Waarsenburg 50 (1993)
  • 'Even afrekenen, Don Diego', verteld door Annemarie Henselmans (1 geluidscassette) (1993)
  • Een bijdrage over Hans van de Waarsenburg in 'Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige Literatuur na 1945' door Rob Molin (februari 1983/februari 1994)
  • Zeefdrukken van Pieter Defesche bij gedichten van Hans van de Waarsenburg (90 ex.) (1996)
  • 'Niets zeggen' verscheen in 1997 als Junior Lijster.
  • 'Gedicht voor Tamara', voorgelezen door Joep Dorren (2 geluidscassettes) (1998)
  • Pieter Defesche, 'Mijn gedachten dansen naar duizend heuvels : Stille Zuidzee 1973 : dagboekaantekeningen & schetsen', bezorgd en ingeleid door Hans van Waarsenburg (2002)
  • Jack Poell, 'Monoprints: geïnspireerd op gedichten van Hans van de Waarsenburg' (2015)

  Literaire prijzen

  • Eervolle vermelding van de Reina Prinsen Geerligs-prijs 1969
  • Jan Campert-prijs 1973 voor 'De vergrijzing'
  • Literatuurprijs Helmond 2004 voor zijn gehele oeuvre
  • Hans Berghuisstok voor Poëzie (2015)


  Hans van de Waarsenburg was lid van de jury voor:

  • Literatuurprijs Helmond 1994 (voorzitter)
  • C. Buddingh'-prijs 1996
  • Hans Berghuisstok voor Poëzie 2002, 2004, 2006 (voorzitter)
  • Poëziewedstrijd van de gemeente Maastricht 2004

  Opmerkingen

  • Hans van de Waarsenburg werd geboren in Helmond. Zijn vader was er dameskapper.
  • Hij groeide op in een conservatief katholiek milieu.
  • Hij haalde zijn Mulo-diploma en ging daarna naar het internaat van de Bisschoppelijke Kweekschool in Roermond. Na een jaar stapte hij over naar de Nutskweekschool in Eindhoven.
  • Toen hij zijn onderwijzersdiploma had gehaalde studeerde hij nog enige tijd MO-geschiedenis in Tilburg.
  • Hans van de Waarsenburg werkte eerst als onderwijzer in Helmond en Eindhoven en daarna van 1966 tot 1988 aan de Nutsschool Pierre Kemp in Maastricht.
  • In de jaren '60 was hij voorzitter van het Vietnam-comité en organiseerde als zodanig demonstraties. Politiek was hij eerst actief in de PSP en later voor de PvdA. In 1970 stond hij op de lijst van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen in Maastricht.
  • In 1966 trouwde hij met Riët Amesz. Zij is kunstenars. Ze kregen twee dochters.
  • Van 1970 tot 1976 was hij algemeen secretaris voor Nederland van het PEN-centrum. Ook na 1991 bekleedde hij deze functie. Van 1995 tot 2000 was hij voorzitter.
  • Hans van de Waarsenburg schrijft sociaal bewogen poëzie, waarin hij misstanden aan de orde stelt. Na 1978 komen er ook andere thema's aan de orde. De zee speelt een belangrijke rol in zijn werk (als kind ging hij vaak in de vakantie naar Zoutelande).
  • Van september 1988 tot september 1994 was hij kroonlid van de Raad voor de kunst, afdeling Letteren.
  • Hans van de Waarsenburg was van 1994 tot 2003 lid van het Griezelgenootschap.
  • In 1997 werd hij voorzitter van The Maastricht International Poetry Nights.
  • Op de gevel van de bibliotheek aan de Plejadenlaan in Bergen op Zoom staat (metershoog) het gedicht 'Waterlicht' van Hans van de Waarsenburg.
  • In het Jekerpark in Maastricht staat een gedicht van Hans van de Waarsenburg in Naamse steen.
  • Op de Noord Koninginnewal, hoek Ameidestraat staat sinds 2004 een strofe van het gedicht 'Zuidwal' van Hans van de Waarsenburg op een muur (t.g.v. Literatuurprijs Helmond voor Hans van de Waarsenburg).
  • In de Kasteelpoort van de Kasteeltuin in Helmond staan sinds 2006 twee gedichten van Hans van de Waarsenburg op de muur.
  Handtekening Hans van de Waarsenburg
  Handtekening Hans van de Waarsenburg

  Anderen over Hans van de Waarsenburg

  • de geëngageerde Hans van de Waarsenburg, wiens door een vrouwenstem gelezen verzen meer notities waren die onder elkaar gezet de indruk moesten wekken van een vers. (Barend Rijdes, Literair dagboek 1966-1975, 12-11-
  • 1970. blz. 53)
  • Het staat er zo pront, 'zijn engagement is met de jaren wat vermenselijkt', alsof het om verstandskiezen gaat, of om lachrimpeltjes. In werkelijkheid gaat het om een dichter die zich door de poëzie beweegt als een zakkenroller door het Centraal Station. (Willem Jan Otten, VN, 22-09-1979)
  • Van de Waarsenburg beschouwt de hem omringende realiteit als een voortbrengsel van historische gebeurtenissen. Onvoorwaardelijk wijst hij in heden en verleden burgerlijkheid en geloof af, naast maatschappelijke misstanden en oorlog. Voelt hij zich aanvankelijk door de vitaliteit van de seksualiteit gebonden aan de werkelijkheid, vanaf 1978 (als dood en vergankelijkheid nóg uitdrukkelijker naar voren treden dan voorheen) reikt hij naar de eeuwigheid, gesymboliseerd door de zee. (Rob Molin, Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige Literatuur na 1945, februari 1983)
  • Hans van de Waarsenburg zingt fado's, ook als hij het woord niet gebruikt. Op de achtergrond neuriet Slauerhoff mee. (Wiel Kusters, Volkskrant, 25-01-1991)
  • Auteur van een omvangrijk oeuvre, waarvan de hoofdmoot wordt gevormd door melancholiek gestemde gedichtenbundels en kinderboeken. (Limburgs literatuurlexicon, blz. 405)

  Mijn favoriete citaat

  Rimpel

  Hij pakt zijn oude handen vast. Een rimpel naar de dood.
  Nooit meer wordt hij groot. Nooit meer wacht zij om de hoek.
  Ieder woord raakt zoek. Alles was, waar gebleven? Wend
  De steven nu voorgoed en paai de gondelier. Drink de wijnen.
  Slurp het gistend bier. Stil de honger in de maag. Want
  Op de kaaien liggen rood, de taaie haken van de dood.
  (Hans van de Waarsenburg, uit: Avond val)

  Bronnen o.a.

  • Lexicon van de moderne Nederlandse literatuur (1978)
  • Kritisch Lexicon van de Nederlandstalige Literatuur na 1945 (februari 1983/februari 1994)
  • Spectrum Nederlandstalige auteurs (1985)
  • Limburgs literatuurlexicon (2007)
  • Website van de Koninklijke Bibliotheek (september 2020)