Klik hier om te printen

A. Wapenaar

Profiel

Achternaam: Wapenaar
Roepnaam: Arie (Arij)
Geboren: 13-09-1883
Te: Vlaardingen
Overleden: 28-04-1967
Te: Zwolle

 


Pseudoniem(en): Voor zover mij bekend heeft A. Wapenaar niet onder pseudoniem gepubliceerd.

A. Wapenaar
foto uit: 'Literaire overdenkingen'


Loopt straks de reis ten eind en nader ik de stranden,
Waar, dreigement des doods, Uw zwaarste zeeën staan,
Neem, trouwe Loods, mij 't stuur dan uit de zwakke handen,
En doe mij, stil-verrukt, Uw haven binnen gaan!

(A. Wapenaar, Ik ben een zeiler (fragm.))

Voor tweedehands boeken Ook van A. Wapenaar
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Het komend koninkrijk

Proza

Voor kinderen:

Naar zee

Brieven

Overige non-fictie

Literaire overdenkingen

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Opmerkingen


handschrift A. Wapenaar

handschrift A. Wapenaar
(in brief aan J. Uitman, redactiesecreatis 'de Gemeenschap' )

Anderen over A. Wapenaar

Mijn favoriete citaat

Eén vlaag Uws geestes langs de hagen
Van mijner ziele dorre land.
En nieuwe lente gaat er dagen,
't Breekt uit in bloei aan allen kant.

(A. Wapenaar, Pinksterlied (fragm.), Literaire overdenkingen, blz. 149)

Bronnen o.a.