Klik hier om te printen

Gerard Wijdeveld

Profiel

Achternaam: Wijdeveld
Roepnaam: Gerard
Voornamen: Gerard Egbert Antoon Maria
Geboren:
17-06-1905
Te: Duiven
Overleden: 01-02-1997
Te:Nijmegen
Pseudoniem(en): Gerard Wijdeveld publiceerde 'Sub pondere' onder het pseudoniem Gerard van Duiven.

Blad in juli

Dit blad is aan de rand al oud, bruinrood.
Wat gaat de tijd voorbij, denk ik. Dan stoot
iets dat mij duizlen doet door mijn gedachten:
Is tijd niet maar een schuilnaam van de dood?

(Gerard Wijdeveld, Vijf geheimen en andere gedichten, blz. 48)

Voor tweedehands boeken Ook van Gerard Wijdeveld
Raban Internet Antiquariaat Klik hier !

Werk

Poëzie

Vijf geheimen

In afwachting

Hoorspel

Overig non fictie:

Vertalingen:

Belijdenissen

Carthaagse preken

Gerard Wijdeveld schreef een (vers ter) inleiding van

Bloemlezingen

Tonen

Tijdschriften

Over Gerard Wijdeveld

Diversen: (Zonder een schijn van volledigheid)

Opmerkingen:

Handtekening Gerard Wijdeveld
Handtekening Gerard Wijdeveld

Anderen over Gerard Wijdeveld:

Mijn favoriete citaat

Bomen in de mist

De bomen in de mist zijn vaag en klein,
iedere tak en ieder blad is pijn.
De man die droef voorbijgaat ziet ze treuren
en zucht om licht, zucht om zichzelf te zijn.
(Gerard Wijdeveld, Vijf geheimen en andere gedichten, blz. 49)

Bronnen o.a.